DI - Dansk Industri

DI: Energiudspil løfter den grønne omstilling

Del

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til et nyt energiforlig, der skal trække Danmark i en grønnere retning frem mod 2030. Det haster med at indgå et bredt politisk forlig, mener DI. Det er glædeligt, at regeringen vil etablere den største havvindmøllepark nogensinde i Danmark. Men DI opfordrer til, at den endelige aftale også har et klart fokus på at øge energieffektiviteten i bygninger.

- Virksomhederne har brug for en ny energiaftale i Danmark, der holder fast i vores førerposition på den grønne omstilling. Med regeringens udspil har vi fået et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Vi håber, at et bredt flertal i Folketinget hurtigst muligt bliver enige om et forlig, som fører Danmark sikkert videre mod et bæredygtig samfund, siger Tine Roed, direktør i DI.

Hun mener, at forslaget om at bygge den største havvindmøllepark i Danmark nogensinde understreger, at der er en vilje til at fastholde den danske styrkeposition inden for havvind.

På mange fronter er der lyttet til ønskerne fra dansk erhvervsliv, men der er behov for, at indsatsen for at øge energieffektiviteten også kommer til at omfatte bygninger.

- Vi er enige i, at indsatsen for at øge energieffektiviteten i højere grad skal konkurrenceudsættes. Men politikerne skal huske, at vores indsats for at spare energi i bygninger i dag leverer omkring en tredjedel af energibesparelserne, som vi hvert år skal levere frem mod 2020. Uden en målrettet pulje til bygninger risikerer vi at tabe den vigtige indsats på gulvet, siger Tine Roed.

Med regeringens eksportstrategi fra 2017 blev der sat et mål om at fordoble eksporten af energiteknologi og -services til 140 mia. kr. i 2030. Med energiudspillet følger regeringen op med et betydeligt løft til eksportfremmeindsatsen med i alt 175 mio. kr. frem til og med 2024.

- Det er klogt at skrue op for eksportfremmeindsatsen. Den internationale efterspørgsel på grønne og effektive energiløsninger stiger. Desværre oplever vi samtidig en afmatning i den danske eksport af energiteknologi i disse år. Derfor er der brug for at hanke mere op i indsatsen, for ellers løber konkurrenterne fra os, siger Tine Roed.

Regeringen lægger op til et nybrud i dansk energipolitik. Der skal være fri konkurrence mellem teknologierne, og hele energipolitikken skal i fremtiden finansieres over finansloven. Det vil gøre regningen lavere for virksomhederne og forbedre konkurrenceevnen, mener DI.

- Under den nuværende energiaftale er priserne på vind og sol faldet markant. På et tidspunkt inden 2030 er der udsigt til, at investeringerne i vedvarende energi kan ske uden offentlig støtte. Det vil være til gavn for hele det danske samfund, siger Tine Roed.

DI er tilfreds med, at regeringen vil fremme brug af virksomhedernes overskudsvarme med en særlig pulje på 100 mio. kr. årligt. Det er også godt, at regeringen foreslår en varig lempelse af elvarmeafgiften med i alt 25 øre pr. kWh. Det vil gøre det attraktivt at investere i elvarmepumper.

Tine Roed opfordrer partierne til at løfte forskningsindsatsen på energiområdet i den endelige aftale. 

- Forskning og udvikling på energiområdet er vores billet til fremtiden. Derfor er der brug for at genindføre energimilliarden fra 2010. Men det er godt, at der bliver lagt en bund på 580 mio. kroner i 2020, siger Tine Roed.

DI opfordrer Folketingets partier til at blive enige om en ny og ambitiøs energiaftale frem mod 2030. Med regeringens energiudspil er forhandlingerne om Danmarks grønne fremtid skudt i gang, og jo hurtigere partierne bliver enige, jo mere ro bliver der om fremtidens grønne investeringer, mener DI.

Følg os på:

    

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt pressekoordinator i DI Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Risk Manager of the Year 201813.12.2018 13:37Pressemeddelelse

Head of Risk Management LENE RITZ fra ENERGINET er i dag kåret til Risk Manager of the Year 2018 ved et arrangement i Dansk Industris Risk Management forening, DARIM. Lene Ritz modtager prisen for at have sat kombinationen af strategi (Enterprise Risk Management) og operationel risikostyring på direktionens landkort i Energinet. Desuden gives prisen for, at Lene Ritz har fået strategisk risikostyring implementeret i virksomhedens governance-modeller, og hun har gjort fokus på risici til en helt naturlig del af tankesættet. Lene Ritz har gennem ti år sat et markant og innovativt fingeraftryk på risikostyringen i Energinet. Virksomheden, der er offentlig, er ved lov forpligtet til at varetage stadig flere opgaver i den nationale infrastruktur. Undervejs har Lene Ritz som Risk Manager skullet håndtere, at Energinets anlægsværdier er firedoblet, at der er etableret en række datterselskaber og at Energinet har udviklet sig fra en rolle som rent national energiaktør til en international spil

DI: Redegørelse viser klare fordele af lempet revisionspligt7.12.2018 13:35Pressemeddelelse

Der har været megen diskussion om de gennemførte lempelser af revisionspligten. Nu bekræfter en ny grundig redegørelse fra Erhvervsministeriet, at effekterne som ventet har været positive for de mange små og mellemstore virksomheder, der har været fritaget for revisionspligt. Mange har valgt i stedet at bruge revisor til rådgivning og anden sparring, der tilføjer værdi til virksomheden. DI har hele tiden støttet og støtter fortsat de gennemførte reformer af revisionspligten.

DI: Positivt med øget støtte til iværksættere6.12.2018 14:10Pressemeddelelse

Innovationsfonden og Vækstfonden vil fremover yde mere finansiel støtte til tidlige og videnbaserede virksomheder. DI ser mange positive aspekter i den nye iværksætterstrategi. Organisationen hæfter sig særligt ved, at Innovationsfonden nu vil understøtte flere iværksættere, ligesom strategien vil skubbe på mere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed udtaler: - Innovationsfonden har med strategien et helt rigtigt fokus på at få flere iværksættere og gode ideer bragt frem i verden, og det har Danmark brug for. Det er positivt, at fonden nu også vil understøtte mere erfarne iværksættere. Den type iværksættere med erfaring i bagagen klarer sig ofte rigtig godt – deres ideer skal vi netop ikke tabe af syne, men målrettet sætte i spil. DI er også meget positive for fondenes satsning på øget samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Det kan øge innovation og iværksætteri fra universiteterne og øge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum