DI - Dansk Industri

DI: Endelig udsigt til mindre bøvl med udenlandske medarbejdere

Del

Regeringen - med erhvervsminister Brian Mikkelsen i spidsen - vil nu ændre en omstridt regel, der gør det vanskeligt for virksomhederne at få udenlandske medarbejdere til landet på kort ophold. DI hilser initiativet velkommen.

Regeringen lægger op til at lave en undtagelse fra reglen om, at udenlandske medarbejdere skal have udbetalt løn til en dansk lønkonto, selv om de kun opholder sig i landet i kort tid. Det vil betyde, at udenlandske medarbejdere på korte arbejdsophold i landet via Fast-track-ordningen vil slippe for kravet om dansk bankkonto. Fast-track-ordningen kan benyttes af virksomhederne for at få deres internationale medarbejdere hurtigere i gang med at arbejde i Danmark.

En undtagelse for reglerne om dansk bankkonto vil dog kræve en lovændring, og det håber DI, at regeringen kan finde politisk flertal til.

- Det er rigtig godt for danske virksomheder, at regeringen vil ændre reglerne. Det har givet virksomhederne en masse administrativt bøvl og øgede omkostninger, især når de skal have udenlandske medarbejdere til landet på kortere ophold, siger chef for DI Global Talent, Linda Duncan Wendelboe.

Bøvlet opstod, da Folketinget i juli sidste år vedtog en lovændring, der blandt andet bestemte, at udlændinge - der arbejder i en dansk virksomhed - skal have løn udbetalt til en dansk bankkonto. Siden da har DI gennem Virksomhedsforum for enklere regler stillet forslag om at indføre en undtagelse for medarbejdere på kortere ophold.

Forholdene for at ansætte og administrere udenlandske medarbejdere er ifølge DI underlagt komplicerede regler, som gør det svært for virksomhederne at navigere. Derfor har DI taget initiativ til at rejse 16 forslag til regelforenkling på området.

- Det er både en udfordring for store virksomheder med mange udenlandske ansatte, fordi de bruger uforholdsmæssigt meget tid på administration og for mindre virksomheder uden store HR-afdelinger, som kan have svært ved at overskue reglerne. Derfor er det positivt, at regeringen vil se på at forenkle reglerne på området, siger Linda Duncan Wendelboe.

Regeringen vil i samme ombæring arbejde for at sagsbehandlingstiderne i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) for alle typer ansøgninger om opholdstilladelser bliver nedbragt. Det vil for eksempel betyde, at den medfølgende familie til en udenlandsk arbejdstager på Fast-track-ordningen hurtigere kan komme i gang med deres hverdag i Danmark.

- Forslagene er eksempler på de mange knaster, som virksomheder med udenlandske ansatte støder på – knaster som betyder meget unødigt bøvl og mange timers administrativt arbejde. Regler skal naturligvis følges, men i flere tilfælde er systemet i dag ikke smidigt, og det gør det på ingen måde nemmere for virksomhederne at få den arbejdskraft de mangler, siger Linda Duncan Wendelboe.

DI ser desuden frem til at få tilbagemeldinger på de resterende forslag, der er fremsat i Virksomhedsforum for enklere regler om udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne er blandt andet optaget af forslaget om at sammenkøre offentlige registre. Hvis det gennemføres, kan det hjælpe virksomhederne med at undgå at komme til at overtræde reglerne uforvarende.

- Og så afventer vi på femte år en afklaring omkring driften af International Citizen Service-centrene. Centrene er vigtige for at sikre en smidig modtagelse af internationale medarbejdere, og derfor er det afgørende, at de drives effektivt. Det håber vi på meget snart at få en tilbagemelding om, siger Linda Duncan Wendelboe.

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos pressekoordinator Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Risk Manager of the Year 201813.12.2018 13:37Pressemeddelelse

Head of Risk Management LENE RITZ fra ENERGINET er i dag kåret til Risk Manager of the Year 2018 ved et arrangement i Dansk Industris Risk Management forening, DARIM. Lene Ritz modtager prisen for at have sat kombinationen af strategi (Enterprise Risk Management) og operationel risikostyring på direktionens landkort i Energinet. Desuden gives prisen for, at Lene Ritz har fået strategisk risikostyring implementeret i virksomhedens governance-modeller, og hun har gjort fokus på risici til en helt naturlig del af tankesættet. Lene Ritz har gennem ti år sat et markant og innovativt fingeraftryk på risikostyringen i Energinet. Virksomheden, der er offentlig, er ved lov forpligtet til at varetage stadig flere opgaver i den nationale infrastruktur. Undervejs har Lene Ritz som Risk Manager skullet håndtere, at Energinets anlægsværdier er firedoblet, at der er etableret en række datterselskaber og at Energinet har udviklet sig fra en rolle som rent national energiaktør til en international spil

DI: Redegørelse viser klare fordele af lempet revisionspligt7.12.2018 13:35Pressemeddelelse

Der har været megen diskussion om de gennemførte lempelser af revisionspligten. Nu bekræfter en ny grundig redegørelse fra Erhvervsministeriet, at effekterne som ventet har været positive for de mange små og mellemstore virksomheder, der har været fritaget for revisionspligt. Mange har valgt i stedet at bruge revisor til rådgivning og anden sparring, der tilføjer værdi til virksomheden. DI har hele tiden støttet og støtter fortsat de gennemførte reformer af revisionspligten.

DI: Positivt med øget støtte til iværksættere6.12.2018 14:10Pressemeddelelse

Innovationsfonden og Vækstfonden vil fremover yde mere finansiel støtte til tidlige og videnbaserede virksomheder. DI ser mange positive aspekter i den nye iværksætterstrategi. Organisationen hæfter sig særligt ved, at Innovationsfonden nu vil understøtte flere iværksættere, ligesom strategien vil skubbe på mere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed udtaler: - Innovationsfonden har med strategien et helt rigtigt fokus på at få flere iværksættere og gode ideer bragt frem i verden, og det har Danmark brug for. Det er positivt, at fonden nu også vil understøtte mere erfarne iværksættere. Den type iværksættere med erfaring i bagagen klarer sig ofte rigtig godt – deres ideer skal vi netop ikke tabe af syne, men målrettet sætte i spil. DI er også meget positive for fondenes satsning på øget samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Det kan øge innovation og iværksætteri fra universiteterne og øge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum