DI - Dansk Industri

DI efterlyser værn mod ulige konkurrence i dansk-svensk postaftale

Del

Danske transportvirksomheder skal have sikkerhed for, at der er fri og lige konkurrence på godstransport- og logistikområdet. Derfor er det vigtigt, at den nye aftale, som sikrer PostNord og den postale infrastruktur i Danmark og til og fra udlandet, samtidig sørger for, at det økonomiske indskud i PostNord alene går til brevomdelingen. På den baggrund foreslår DI, at regeringen og Folketinget etablerer et værn mod ulige konkurrence i den dansk-svenske aftale.

- DI har i sagen om en redningsplan for PostNord helt konsekvent stået på mål for, at vi skal have en god og effektiv postal infrastruktur i hele landet og til og fra udlandet – men også, at der skal være fri og lige konkurrence mellem alle aktører på markedet for pakker og logistik. Det er vigtigt, at den nye redningsplan lever op til begge hensyn, siger DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.

Han peger på, at der er en lang række private virksomheder, som leverer godstransport og logistik i og ud af Danmark. Derfor bør aftalen tage hånd om deres bekymringer og sikre, at der selvfølgelig ikke sker statsstøtte på det område, mener DI.

- Det siger sig selv, at private virksomheder aldrig må udkonkurreres af statsejede virksomheder på ulige vilkår. Det gælder også i forhold til PostNord, der, udover at dele breve ud også, er en stor nordisk logistikvirksomhed, der er i direkte konkurrence med en række private aktører inden for godstransport og logistik. På det felt skal der selvfølgelig være samme vilkår for alle parter, siger DI’s adm. direktør.

Han peger på, at det endnu er uklart i den dansk-svenske aftale, om og i givet fald hvordan det sikres, at kapitaltilførslen på 667 mio. svenske kroner ikke fører til ulige konkurrence.

- Vi foreslår, at regeringen lægger et værn ind i aftalen, som sikrer fuldstændig vandtætte skotter mellem PostNords brevomdeling og deres logistiskvirksomhed. Det vil give de private transport- og logistikvirksomheder sikkerhed for, at de ikke udkonkurreres på forretningsområder, hvor der er et velfungerende marked. På den måde får vi helt klare linjer – til gavn for alle parter, siger Karsten Dybvad.

Ifølge DI er det vigtigt ikke at gentage de fejl, der førte til den såkaldte Combus-sag, hvor der netop ikke var et sådant værn, og det statslige busselskab udkonkurrerede en række private busvirksomheder, uden at Combus selv var en sund forretning.

- Det er vigtigt for danske virksomheder og borgere, at vi sikrer en fortsat postlevering i Danmark og til og fra udlandet, og derfor er det også godt, at der er kommet en aftale på plads, som sikrer Postnord. Men problemerne på postområdet skal løses uden at skade markedet for pakketransport og logistik og de mange private aktører. Det skal vi have skabt klarhed om snarest muligt. DI følger sagen tæt i forbindelse med godkendelsen af den fælles aftale om PostNord både i den svenske Riksdag, i Folketinget og også i EU-Kommissionen, siger DI’s adm. direktør.

Følg os på:

    

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt underdirektør og pressechef i DI, Per Geckler Møller, e-mail: pgm@di.dk eller tlf.: 2949 4434.

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Stort projekt skal løfte danske virksomheders e-eksport7.3.2018 09:41pressemeddelelse

Industriens Fond har gennem temaindkaldelsen ”Nye digitale forretningsmodeller” bevilliget 8,8 mio. kr. til et projekt skabt af Copenhagen Business School og DI Handel om salg gennem globale markedspladser som Amazon og Alibaba. Projektet skal sikre, at flere danske virksomheder kommer i gang med e-eksport via online markedspladser. Helt nye tal fra Eurostat viser, at kun få danske virksomheder anvender online markedspladser. Så potentialet er stort.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum