DI - Dansk Industri

DI: Disse veje og jernbaner skal bygges først

Del

E45 skal udvides. Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen skal forlænges. Den 3. Limfjordsforbindelse skal bygges. DI offentliggør i dag en prioriteret liste over 12 infrastrukturprojekter, som bør blive sat i gang inden 2025. Forslagene er inspiration til partierne i Folketinget, som inden for kort tid indleder forhandlinger om en grøn mobilitetsplan.

DI har i de forløbne uger præsenteret et udspil om cyklisme og en investeringsplan for den kollektive transport. Nu følger den samlede investeringsplan, som også rummer de nødvendige investeringer i vejnettet. Der er tale om en fuldt finansieret investeringsplan på 75 milliarder kroner frem mod 2030.

- Vi har fundet pengene, og vi peger på projekterne. Over hele landet er der brug for at få forbedret infrastrukturen, men man kan ikke bygge alt på én gang. Vi har prioriteret de strækninger,  hvor bilisterne næsten dagligt holder i kø, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

- Der er også en række jernbanestrækninger, som trænger voldsomt til at blive forbedret, hvis vi skal have flere til at benytte den kollektive transport, siger han.

De 75 milliarder i investeringer er godt 20 milliarder kroner mere end det historiske investeringsniveau.  Hvis planen bliver gennemført, vil det forbedre veje og jernbaner og føre til mere mobilitet.

- Der er brug for at løfte investeringsniveauet, hvis vi skal sikre en effektiv transport af varer. Og når vi for alvor kommer i gang igen efter coronakrisen, skal det være muligt at komme til og fra arbejde uden at spilde timevis i en kø på motorvejen, siger Michael Svane.

- Vi har ventet i mere end to år på en investeringsplan. Det har kostet dyrt i form af øget trængsel, og det har ramt blandt andre rådgiverne og anlægsbranchen. Vi skal væk fra ”stop-and-go”, og derfor håber vi, at vores årelange pres for at få en langsigtet investeringsaftale med rullende planlægning nu fører til en politisk aftale. Virksomhederne og medarbejderne har brug for vished om, hvornår infrastrukturen bliver udbygget, siger Michael Svane.

DI’s investeringsplan er en prioriteret liste, som rummer de 12 store projekter, som er mest presserende. Her skal spaden i jorden senest i 2025. DI sætter også navn på yderligere 16 projekter, der skal sættes i gang i perioden 2026-2030.

Dertil kommer en række mindre projekter og puljer, 12 milliarder kroner til bedre og billigere kollektiv transport samt mindst otte alternativt finansierede projekter, som skal besluttes inden 2030.

- Der er flere projekter, som påvirker hinanden. Derfor er der brug for, at politikerne tager stilling til en overordnet plan, inden de træffer konkrete beslutninger om de enkelte projekter. Det gælder for eksempel Kattegatforbindelsen, som har indflydelse på en 3. Lillebæltsforbindelse og en fast forbindelse mellem Als og Fyn, siger Michael Svane.

Læs hele udspillet

Prioriterede projekter før 2025

Udvidelse af E20/E45 Fredericia-Kolding
Frederikssundsmotorvejen
Udvidelse af E45
Hillerødmotorvejen
3. Limfjordsforbindelse
Næstved-Rønnede
Ny Ellebjerg og Glostrup St.
Udvidelse af E20 Odense
Kalundborgmotorvejen
Udbygning af M3 Kbh.
Baneopgraderinger Ringsted-Odense
Dobbeltspor Tinglev-Padborg

Prioriterede projekter med anlægsstart 2026-2030

Opgraderinger + BRT Ring 4, Kbh
Udvidelse af E45, resterende etaper
Udvidelse af Amagermotorvejen
Midtjysk motorvej, sydlige etaper
S-tog til Roskilde (og evt. Helsingør)
Ny fly-over ved Ringsted Station
Baneopgradering og dobbeltspor, ring syd
Vendespor ved Carlsberg St.
A26 Viborg V-Rødkærsbro
Midtjysk motorvej, nordlige deletaper
Lukning af motorvejshul ved Herning
Udvidelse af Helsingørmotorvejen
Regionale hastighedsopgraderinger på banen
Mindre projekter og puljer til stationer og parkering
Elektrificering Aalborg – Frederikshavn
Elektrificering Vejle -Struer eller Ny bane til Billund
Dele af Togfondens fase 2

Mindre projekter

Opgradering af E55 fra Nykøbing F til Sydmotorvejen
Ny vejforbindelse til Stevns
Rute 9 Lolland
Rute 40 Ålbæk-Skagen 2+1 forbindelse
Rute 15 fra Herning til Ringkøbing + omfartsvej
Rute 34 mellem Haderup og Skive
Rute 11 ml. Korskroen og Varde
Desuden afsat midler til øvrige, mindre projekter – listen er således ikke udtømmende

De store, alternativt finansierede projekter

Marselistunnelen, Aarhus
Østlig ringvej i Kbh + østlig metro (Lynetteholm)
Letbane/BRT på Frederiksundsvej i København
Kattegatforbindelsen
Udvidelse af Øresundsmotorvejen
HH-forbindelsen (vej)
Øresundsmetro
Als-Fyn-forbindelse / 3. Lillebæltsforbindelse

Kollektiv transport – særlig prioriteret indsats

Andre puljer
Cykelpulje
Nye undersøgelser - strategiske, VVM, mv. #
Lokal og regional opkobling
Ekstraordinært vedligehold
Ny teknologi og systemer, bl.a. ITS, autonomi, mv.
Øvrige puljer, fx rastepladser, støj, trafiksikkerhed
Der skal bl.a. gennemføres en større strategisk analyse af forbindelserne mellem Jylland og Fyn/Sjælland, dvs. Kattegat, en 3. Lillebæltsforbindelse, Als-Fyn, m.v.

Følg os på:

    

Kontakter

For yderligere information kontakt branchedirektør i DI Transport Michael Svane tlf.: 4036 1348

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI: EU-Kommissionens klimaudspil kan blive en kæmpe gevinst for Danmark14.7.2021 14:45:29 CEST | Pressemeddelelse

EU Kommissionen har fremlagt en omfattende plan med konkrete initiativer, som skal gøre EU-landene i stand til at nå målet om mindst 55 procents reduktion af CO2 i 2030. Med planen viser EU en nødvendig handlekraft i forhold til klimaudfordringen. Den understøtter Danmarks muligheder for at indfri den ambitiøse 70 procents målsætning. Og den åbner et meget stort marked for danske virksomheder, som er stærke inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum