Dansk Fjernvarme

»Det ineffektive er samfundshensynet«

Del

Berlingske bringer i dag en kronik under overskriften ”Det ineffektive er samfundshensynet”, hvor direktøren i Dansk Fjernvarme efterlyser et opgør med det demokratiske skred i politikudviklingen, der i øjeblikket finder sted.

Det, der ifølge direktør Kim Mortensen har fået bærgeret til at flyde over, er den proces som den samlede forsyningssektor i øjeblikket undergår med regeringens ønske om yderligere effektiviseringskrav til forsyningsselskaberne. 

Mens forsyningssektorerne for gas, el, vand, spildevand og fjernvarme alle har været igennem årelange processer og tunge analyser af effektiviseringspotentialet frem mod 2020, så har regeringen med ministeren for energi, forsyning og klima i spidsen i hemmelighed bedt konsulenthuset McKinsey om at vurdere et yderligere besparelsespotentiale efter 2020. Den rapport er nu på vej og varsler et grundlæggende opgør med den i øjeblikket samfundsejede forsyningssektor.

Regeringen har tilsyneladende tænkt sig at gøre McKinseys rapport til sin egen og er tæt på at kunne offentliggøre en ny forsyningsstrategi, hvor kardinalpunktet er, at forsyningssektorerne ikke længere bør fokusere på den dobbelte bundlinje – altså at samfundsøkonomi og samfundshensyn ikke længere skal være en del af selskabernes hensyn. Sagt med andre ord – nye investeringsbeslutninger bør træffes på baggrund af selskabsøkonomiske hensyn alene.

- Hvis regeringen får held til at gennemføre denne nye strategi, som en samlet forsyningssektor blev præsenteret for på et møde i går, vil det være et opgør med hensynet til klima, miljø og samfund. Det er et opgør med kommunalt valgte bestyrelser og andelsforeninger. Det vil kort sagt være et kontant opgør med forsyningssektoren, som den ser ud i dag, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Effektiviseringen giver et fattigere samfund
Når konsulenthuset og tilsyneladende også ministeren mener, at forsyningssektorerne under ét kunne levere langt billigere ydelser, hvis ikke de skulle tage samfundshensyn, er det et decideret skråplan, man er ude på. ”Det er samfundshensynet, der er ineffektivt”, som det blev sagt.

- Jeg synes, det er en trist udvikling, vi her er vidne til. Og det er en udvikling, der vil gøre os fattigere som samfund, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Jeg vil opfordre ministeren og regeringen til at genindføre respekten for nærdemokratiet og hensynet til, at vi som samfund har nogle værdier, der rækker videre end blot den nærmeste bundlinje. Vi har en stærk og effektiv forsyningssektor, netop fordi samfundshensynet og hensynet til forsyningssikkerhed har vejet tungt. Det er de hensyn, som regeringen nu er ved at gøre op med, og det synes jeg er dybt betænkeligt, siger Kim Mortensen.

Ifølge McKinsey vil forsyningssektorerne under et kunne spare i alt mellem 7-8 mia. kr. Fjernvarmeselskaberne vil ifølge McKinsey kunne spare i alt 2,3 mia. kr.

Det på trods af, at ud af sektorens samlede omkostninger går de cirka 72 procent til brændsler, der handles på verdensmarkedet, og derfor ikke er påvirkelige. Cirka 23 procent går til distribution og ledningstab, hvor det kun i meget begrænset omfang er muligt at spare på kort sigt, og endelig går knap 5 procent til administration, dvs. primært lønninger.

Kontakter

Pressechef Rune Birk Nielsen tlf. 2490 4197

Links

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76308000http://danskfjernvarme.dk

1,7 millioner hustande og mere end 3,6 millioner danskere får deres varme fra fjernvarme. Det svarer til 64 procent af alle hustande.

Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeselskaberne og har knap 400 medlemmer.

Følg Dansk Fjernvarme på Facebook: facebook.com/danskfjernvarme og Twitter: @DkFjernvarme

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme