Bibliotekarforbundet

Det er lysten til at læse, der skal styrke danske børns læseevner

Del

Ny undersøgelse viser, at danske børns læseevne er ringere end i 2011. Der skal fokus på læselyst og tværfagligt samarbejde, mener Bibliotekarforbundets formand Tine Segel.

Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet
Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet

10-årige danske børns læseevner er gået tilbage, siden de sidst blev målt i 2011. Det viser den internationale PIRLS-læseundersøgelse, der netop er blevet offentliggjort. Samlet set ligger danske børn stadig ganske pænt over gennemsnittet af elever inden for EU og OECD, men dykker man længere ned i tallene, er der markant forskel mellem top og bund. Altså mellem de dygtigste og svageste læsere.

PIRLS-undersøgelsen har ikke kun målt på børns læseevner, men også spurgt ind til børnenes lyst til at læse. Og her svarer kun 21 procent af de danske børn, at de rigtig godt kan lide at læse. Det tilsvarende internationale tal er 43 procent.

I august 2017 viste en anden undersøgelse foretaget af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, at det er gået tilbage med danske børns fritidslæsning sammenlignet med en undersøgelse foretaget i 2010.

Den manglende lyst blandt børnene til at læse er meget bekymrende, mener Bibliotekarforbundets formand Tine Segel. For det er netop lysten til at læse, der gør børn til stærkere læsere.

- De to undersøgelser er samlet et stærkt signal om, at det ikke nytter noget, at vi kun fokuserer på læsning i skolen, siger Tine Segel. Arbejdet med at skabe dygtigere læsere skal ske langt tidligere og i et tværfagligt samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og biblioteker.

Inspiration er vigtig

Hvis børn skal blive dygtige læsere, skal de inspireres til at læse, mener Tine Segel.

- Børn inspireres kun, hvis de bliver mødt, hvor de er – både i forhold til læseniveau og interesse. Og derfor er bibliotekarer og biblioteker uundværlige i forhold til at skabe læselyst. Gennem de gode læseoplevelser åbnes nye verdener og forståelse for andre, og derfor er det så utrolig vigtigt, at børn inspireres til læsning, siger Tine Segel.

I læseundersøgelsen fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker kan man se, at der sker et markant fald af læsning i bøger, når børnene når folkeskolens mellemtrin.

- Her er det sandsynligvis konkurrencen fra sociale medier, der spiller ind. Derfor kunne jeg godt ønske mig, at bibliotekarer, pædagoger og lærere meget tidligt starter samarbejdet om at inspirere børn til læsning, og at vi også får forældrene med i dette arbejde. Jeg er sikker på, at en målrettet indsats i et forpligtende, tværfagligt samarbejde kan løfte danske børns læseevner igen.

Nøgleord

Kontakter

Bibliotekarforbundets formand Tine Segel, ts@bf.dk, mobil 41337000

Billeder

Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet
Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet
Download

Links

Information om Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet
Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

38 88 22 33http://bf.dk/