Erhvervsministeriet

Det Blå Danmark stiller skarpt på autonome skibe

Del

Autonome skibe kan i fremtiden få en central rolle for Det Blå Danmark. Men der er behov for at udvikle teknologiløsninger og indtænke driftssikkerhed til fremtidens autonome skibe. Det viser en foranalyse udarbejdet af DTU og Søfartsstyrelsen.

Overalt i hele i transportsektoren arbejdes der i disse år på højtryk med at udvikle autonome løsninger. Særligt inden for biler og lastbiler er udviklingen langt fremme, men også inden for skibsfarten vil man fremadrettet komme til at se mere og mere til nye autonome teknologiløsninger, ligesom droneteknologi vil blive mere udbredt. Derfor har Søfartsstyrelsen i samarbejde med DTU set nærmere på udviklingspotentialet i autonome skibe.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det Blå Danmark skal – ligesom resten af det danske erhvervsliv - være helt i front på teknologiudvikling. Autonome maritime løsninger vil øge produktiviteten, lette logistikken og højne sikkerheden. Nu skal vi så sikre, at rammevilkårene er på plads, så der ikke er tekniske eller reguleringsmæssige barrierer, som spænder ben for udviklingen. Søfartsstyrelsens og DTUs arbejde er i den sammenhæng vigtig, da vi får nogle klarere pejlemærker i forhold til, hvilken retning udviklingen forventes at gå.”

Sammen med DTU har Søfartsstyrelsen udarbejdet en foranalyse, der fungerer som et inspirationspapir til mulige projekter, som kan understøtte udviklingen af autonome skibe.

Næste skridt er foreløbigt et videre i samarbejde mellem DTU og Søfartsstyrelsen om et projekt vedrørende elektronisk udkig. Sensorteknologi åbner op for nye muligheder i forhold til skibets design, indretning og operationsmåde, og projektet vil derfor bl.a. omhandle afprøvning, sikkerhed, fejlhåndtering m.m.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg har bedt Søfartsstyrelsen fortsætte dialogen med erhvervet og brugerne om, hvorvidt der er projekter, der kan sættes i gang i nærmeste fremtid som kan styrke vores viden på området og medvirke til at få Danmark på søkortet, når der tales om autonom teknologi.”

I foranalysen er der især fokuseret på mindre skibstyper i nærtrafik, såsom mindre ø-færger, slæbebåde, pramme, forsynings- og serviceskibe til boreplatforme og vindmøller samt autonome overfladefartøjer til servicering af undervands- og droneenheder til offshoreinspektion.

Analysen peger desuden på flere områder, hvor der skal foretages udviklingsprojekter og pilotforsøg, som skal medvirke til at få en sikker platform for autonome fartøjer til søs.

Du kan læse hele rapporten på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Pressekontakt: Presserådgiver Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07, srp@em.dk

Information om Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

33 92 33 50https://www.evm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsministeriet

Regeringen styrker arbejdet med at fjerne erhvervslivets byrder21.3.2018 12:49pressemeddelelse

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i perioden 2015-2020 og yderligere 2 mia. kr. frem mod 2025. Det skal bidrage til at gøre det endnu lettere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen vil derfor, inden udgangen af 2018, fremlægge en konkret plan for, hvordan målsætningen nås. Til at understøtte dette formål, nedsætter regeringen et ministerudvalg.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum