Kræftens Bekæmpelse

Der er kommet bedre styr på kræftventetider – men Hovedstaden har problemer

Del

Det går støt fremad med at overholde de fastsatte tidsfrister på kræftbehandling. Hvis man vel at mærke ser bort fra Region Hovedstaden. Her er der store problemer med at få patienterne igennem inden for de fastsatte tidsfrister i kræftpakkerne - formentlig på grund af Sundhedsplatformen.

Færre patienter venter for længe på kræftbehandling. I hvert fald i det meste af Danmark. Til gengæld har Region Hovedstaden store problemer med både registreringen og overholdelsen af tidsfristerne i kræftpakkerne. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen for tredje kvartal 2016.

Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, glæder sig i første omgang over det overordnede billede:

- På en række områder ser det bedre ud end nogensinde. Især i Region Midtjylland er man nu tæt på at opfylde målet om, at mindst 90 pct. af patienterne skal igennem inden for de fastsatte tidsfrister. Men også i Region Sjælland går det fremad, og man har nu fået has på en del af det store efterslæb, regionen længe har kæmpet med. Det er godt nyt for patienterne, siger han.

Sundhedsplatformen skaber problemer
Til gengæld vækker tallene i Region Hovedstaden bekymring. Her kom færrest patienter i behandling inden for tidsfristerne. Tallene kan dog være svære at vurdere, da mange forløb slet ikke er blevet registreret.

- Der er helt tydeligt problemer i Region Hovedstaden. Der er registreret betydeligt færre patienter end normalt. Det skyldes formentlig Sundhedsplatformen. Samtidig kan vi se, at for de patienter, der er blevet registreret, er forløbstiderne de dårligste længe, og det er bekymrende, siger Leif Vestergaard Pedersen. Han hæfter sig blandt andet ved, at alt for mange patienter med bryst- og æggestokkræft ikke får behandling til tiden.

Samlet set var det 83 pct. af kræftpatienterne i pakkeforløb, der blev behandlet til tiden i tredje kvartal 2016. Til sammenligning var det 82 pct. i andet kvartal. Det lyder ikke umiddelbart som det store fremskridt, men det skyldes altså, at det går tilbage i Region Hovedstaden. Her blev kun 77 pct. af kræftpatienterne behandlet inden for tidsfristen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om kræftpakkerne
Tidsfristerne for kræftbehandling er fastsat i kræftpakkerne. De beskriver blandt andet, hvor lang tid der må gå, fra en patient bliver henvist fra den praktiserende læge med en begrundet mistanke om kræft, til patienten begynder sin behandling for sygdommen. En overskridelse af denne forløbstid kan forværre sygdommen og gøre det vanskeligere at behandle den.

Data for behandlingen af patienter i kræftpakker samles af Sundhedsdatastyrelsen og offentliggøres hvert kvartal.

Kontakter

Leif Vestergaard Pedersen
Direktør, Kræftens Bekæmpelse
35 25 74 00

Vedhæftede filer

Information om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

http://www.cancer.dk

Følg pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Ida Pedersen, Hanstholm, genvalgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse27.5.2018 17:00pressemeddelelse

Ida Pedersen, Hanstholm, er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet genvalgt som medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, som hun har siddet i siden 2015. Ida Pedersen er uddannet sygeplejerske, har et diplom i offentlig forvaltning og er medlem af kommunalbestyrelsen. - Gennem mit arbejde som sygeplejerske oplever jeg desværre stadig patienter og pårørende, der føler sig svigtet. De mangler støtte og vejledning om behandlingsmuligheder og rette individuelle opfølgningsforløb. Jeg vil gerne arbejde for, at alle aktører bidrager til bedst mulige forløb, siger hun.

Helle Pappot, Allerød, genvalgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse27.5.2018 16:57pressemeddelelse

Overlæge, dr.med Helle Pappot, Allerød ,er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet genvalgt som medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Hun har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2015 og vil arbejde for bedst mulig patient- og pårørende-inddragelse på kræftområdet ud fra patienternes ønske. - I mit job som overlæge på Rigshospitalets kræftafdeling (onkologisk klinik) møder jeg rigtig mange kræftpatienter og deres pårørende. Det er mit indtryk, at mange af de mennesker, jeg møder, ønsker at tage aktivt del i kræftforløbe, siger Helle Pappot, der i hovedbestyrelsen også vil arbejde for at fastholde Kræftens Bekæmpelses store engagement i og støtte til alle aspekter af kræftforskning.

Hanne Ringgaard Møller, Svendborg, genvalgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse27.5.2018 16:50pressemeddelelse

Lektor og byrådsmedlem Hanne Ringgard Møller, Svendborg, er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet genvalgt som medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Det blev hun søndag på det årlige repræsentantskabsmøde i Kolding. Hanne Ringgard Møller har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2015. Hun vil i bestyrelsesarbejdet bl.a. fokusere på kommunernes samarbejde med de lokale foreninger både i praksis og økonomisk. Og så arbejder hun for rehabilitering og fysisk aktivitet til kræftramte og forebyggende træning og vil desuden bakke op om grundigt gennemtænkte landskampagner mod rygning og alkohol.

Susanne Ulk, Haslev, nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse27.5.2018 16:38pressemeddelelse

Susanne Ulk, Haslev, er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse valgt som nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Susanne Ulk er uddannet lærer og er selvstændig arbejdsmiljøkonsulent, vejleder samt Master of Public Administration. Hun vil i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse arbejde for at skabe mere sammenhæng og synergi i det kræftpolitiske arbejde på det lokale, regionale og centrale niveau. - Jeg vil arbejde for, at Kræftens Bekæmpelse centralt medtænker og medinddrager de frivillige og lokalforeningerne i endnu højere grad end i dag – det vil give synergi og styrke det frivillige arbejde, siger hun.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum