Danske By- og Delebiler

Delebiler er aktiv transportpolitik i kommunerne

Del

Transportpolitik bliver i kommunerne ofte til diskussioner om dyre tomme busser, slagsmål om parkeringspladser og manglende viden om kommunens egne køretøjer. Men nu er der nye muligheder, som kan fremme helt andre måder at tænke transportpolitik på.

”Delebiler kan både mindske trængsel og behov for parkeringspladser i byerne samt optimere kommunens bilflåde, så der spares penge. De løsninger som mange har talt om, hvor kommunens biler efter fyraften bruges af private borgere er faktisk muligt” fortæller formand for Danske By- og Delebiler Tommy Brøndum Olsen.

Delebiler i kommunens bilflåde
Kommuner har mange biler, ofte kender de ikke helt antallet, da de ejes decentralt i de enkelte forvaltninger og ofte på de enkelte institutioner. Men når kommunerne skaber sig det fulde overblik over deres bilflåde, viser det sig ofte, at man ved at bruge bilerne på tværs af forvaltninger, kan spare op til 25% af bilerne væk. Det sker i dag i flere offentlige organisationer ved at man køber et delebil- flådestyrings system ind. Så kan kommunens medarbejdere booke alle biler, og derved udnytte bilerne bedre. De biler der kører for lidt, og som er dyre, kan udfases.

Eller deles med borgerne
Eller de kan deles med borgerne! Hvis en kommunal bil kører for lidt, fordi den er placeret perifert f.eks. i en landsby, kan den blive rentabel ved at dele den med borgerne. Bilen er f.eks. reserveret til kommunen i dagtimerne, men fri til booking for alle efter arbejdstid og i weekenden. Kommunale biler må imidlertid ikke ”lejes” ud. Derfor ejesbilen af delebiludbyderen, og kommunen melder sig ind, så kan bilen bruges af alle der er medlem. ”Det er en stor for kommunen, fordi man slipper for at investere i bilen og for at være ansvarlig for service. Samtidig kan man beholde en ellers urentabel bil i tilknytning til en decentral kommunal institution” siger formanden. ”Men allerbedst: kommunen kan, uden ekstraomkostninger, give de lokale borgere adgang til delebil”.

Brug dem i nybyggeri, og måske i landdistrikter
Interessen for delebiler er de sidste år steget i forbindelse med nye boligområder. Danske By- og Delebiler får flere og flere henvendelser fra kommuner og arkitektfirmaer, som ønsker at reservere plads i nybyggerier til delebiler mod at få lov til at sænke den samlede parkeringsplads norm. Parkeringspladser er nemlig dyre. Skal de integreres i bygningen f.eks. i kælderen, koster de ofte 300.000 kr. pr stk. Det er en rabat, som man gerne vil give på lejligheden eller bruge til at forbedre byggeriet.
Roskilde Kommune har som de første indskrevet delebiler i en lokalplan, og byudviklingsområdet Nærheden ved Hedehusene, har allerede inden de første beboere er indflyttet, lavet en aftale med en delebilsudbyder.

Fleksibelt og godt for miljø og luftkvalitet.
Og hvorfor så bruge delebiler. Jo, for kommunen er der en række fordele:
- For hver delebil undgår man 5 – 10 private biler, og dermed mindre behov for parkeringspladser.
- Delebilerne er altid i god stand og man vælger energieffektive biler. Derfor er CO2 udslip og luftforurening mindre end gennemsnitsbilen.
- Procentdelen af el-biler i delebils-flåderne stiger stødt, så delebiler er en god introduktion af fremtidens biler, og mange får adgang til dem.
- Delebiler mindsker bilkørslen. Delebilister kører mindre i bil, og bruger cykel og offentlig transport mere. Så delebilen flytter transport til de CO2 venlige transportformer, og den udskyder tidspunktet for hvornår en familie anskaffer sig en bil f.eks. i forbindelse med en familieudvidelse.
- Og så er delebiler et godt grønt signal fra kommune til borgerne.
For borgerne er fordelene:
- Delebilen er utrolig fleksibel. Der er ofte adgang til mange biler, så man tager den man har brug for den dag, f.eks. varebilen når man skal flytte eller den store 7 personers når man skal på ferie.
- Intet bøvl. Delebiludbyderen står for alt bøvl med service, vinterdæk, forsikringer, reparationer osv. Brugeren skal bare køre, og sørge for at aflevere bilen i ordentlig stand.
- Der er penge at spare, selv om mange syntes at prisen umiddelbart ser høj ud. Det skyldes at man betaler alle udgifter som del af kilometerprisen – og den pris er der ikke mange bilejere, der er bevidste om. Men når alt kommer til alt, er den samlede biludgift på et år lavere end hvis man selv havde ejet bilen. Altså hvis man har et kørselsbehov under 10.000 km pr år.

For yderligere information kontakt
Danske By- og Delebiler
Formand Tommy Brøndum Olsen
28103695 eller info@danskedelebiler.dk
Vi kan også henvise videre til relevante udbydere som er medlem af foreningen.

Billeder

Information om Danske By- og Delebiler

Danske By- og Delebiler
Danske By- og Delebiler
Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund

28 10 36 95http://danskedelebiler.dk/

Danske By- og Delebiler repræsenterer en række delebil udbydere fra lokale foreninger til store kommercielle udbydere. Kontakt os gerne hvis du vil vide mere.