Beskæftigelsesministeriet

Delaftale: 100 millioner kroner til at opkvalificere ledige

Del

Der afsættes 100 millioner kroner til at opkvalificere ledige. Skal bl.a. være med til at sikre virksomhederne hænder i en tid, hvor der er gang i økonomien.

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV og K) er enige om en række initiativer til 100 millioner kroner, der her og nu skal opkvalificere ledige og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Partierne er også enige om, at der fremadrettet skal mere til og forsætter nu forhandlingerne.

Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur. Antallet af lønmodtagere i Danmark har aldrig været højere, og ledigheden falder. Det betyder samtidigt, at flere virksomheder har problemer med at få kvalificeret arbejdskraft. Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen følger området tæt og er netop blevet enige om at bruge overskydende midler fra uddannelsesløftet i 2017 til en række initiativer, som skal igangsættes med det samme.  Der er blandt andet enighed om at afsætte:

  • 17 millioner kroner til at forbedre jobcentrenes service og hjælp til virksomheder, der mangler arbejdskraft.
  • 20 millioner kroner til at ansætte uddannelsesambassadører i flere kommuner, der kan udbrede kendskabet til, at ufaglærte ledige kan tage en faglært uddannelse på dagpenge.
  • 15 millioner kroner til at løfte indsatsen for ledige, der mangler basale læse-, skrive og regnefærdigheder.
  • 25 millioner kroner til at give jobparate kontanthjælpsmodtagere en tidlig og jobrettet indsats med en fast sagsbehandler, så endnu flere kontanthjælpsmodtagere kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Forligspartierne fortsætter nu forhandlingerne om yderligere initiativer, der kan styrke indsatsen for at opkvalificere ledige.   

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er glad for, at vi i forligskredsen har fået lukket en delaftale, så overskydende midler fra uddannelsesløftet ikke går tabt, og at vi bruger pengene til at opkvalificere ledige, som de også oprindeligt var afsat til. Der er desværre fortsat langt færre ledige, der benytter muligheden for at få et uddannelsesløft, og det er noget, som vi i forligskredsen følger tæt. Vi drøfter, hvordan ordningen kan blive mere fleksibel at bruge, så flere ledige kan få et uddannelsesløft.

- Vi er ikke i mål med dagens aftale. Arbejdsmarkedet er efterhånden i højeste gear, og stadig flere virksomheder kan ikke få den arbejdskraft, de har brug for. Derfor skal indsatsen for at opkvalificere ledige fortsat styrkes, og det forhandler vi videre om i forligskredsen. Samtidig arbejder regeringen på, at det bliver lettere for virksomheder at hente kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Det er ikke enten eller. Det er både og, hvis vi skal forebygge flaskehalse og holde gang i væksten i hele Danmark.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, siger:

- Jeg er glad for, at vi langt om længe har fået beskæftigelsesministeren til at indse, at der er behov for mere uddannelse til vores arbejdsløse, så flere arbejdsløse kan få gavn af opsvinget. Nu mangler vi bare, at beskæftigelsesministeren tager det store skridt og dropper sin plan om at spare knap en milliard kroner på uddannelse til arbejdsløse, syge og udsatte fra næste år og planen om at hente billig udenlandsk arbejdskraft fra Asien til Danmark.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, siger:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en aftale på plads med rigtig mange gode initiativer, der kan hjælpe ledige til opkvalificering og styrke indsatsen for at få ledige i arbejde. Især vil jeg fremhæve Virksomhedsservicepulje til bedre match på mangelområder. Den nye Jobbørs for seniorer, der skal etableres, og som betyder, at seniorer kan lægge deres cv ind på platformen, og at arbejdsgivere ad den vej kan finde en ny seniormedarbejder enten til få timer eller til fuld tid. Samt indsatsen for at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere i job.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

- Vi skal udnytte de gode tider til at få alle med, og det kræver, at vi klæder vores ledige godt på. Jeg glæder mig over, at vi bl.a. styrker Uddannelsesambassadører i jobcentrene, som er et godt redskab til at motivere ledige ufaglærte til et uddannelsesløft. Vi rækker også hånden ud til mange nyuddannede med en forlængelse af traineeordningen, og det er jeg meget tilfreds med.  

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance, Laura Lindahl, siger:

- En af de vigtigste politiske opgaver i øjeblikket er at skabe bedre muligheder for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for – denne delaftale bidrager til dette, og derfor glæder jeg mig over initiativerne i aftalen.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum