Gymnasieskolernes Lærerforening

Debatten om karakterkrav er forfejlet

Del

Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, kalder det et uddannelsespolisk fejlskud at bruge karakterer som redskab til at udelukke unge fra at få en ungdomsuddannelse.

”Vi ser gang på gang, at elever, som ikke forlader folkeskolen med topkarakterer, blomstrer op og ​får mod på uddannelse i gymnasiet. Disse unge skal vi støtte og hjælpe. Det gør vi ikke ved at sætte høje karakterkrav,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

”Hvis man ved en kommende justering af gymnasiereformen vil se på adgangen til gymnasieuddannelserne, skulle man styrke vejledningen af alle unge i folkeskolens ældste klasser, udfordre dem i deres valg af ungdomsuddannelse, og så skulle man styrke vurderingen af de unges uddannelsesparathed,” siger GL-formanden, og forklarer: ”I dag går den samlede mængde vejledningsressourcer stort set udelukkende til de anslåede 20 procent af eleverne i 8. klasse, der ikke på det faglige niveau opnår karakteren 4 i gennemsnit. De resterende 80 procent af eleverne er mere eller mindre overladt til sig selv. Det duer ikke.”

Alle elever skal træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag. Det forudsætter, at de bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats har dannet sig et bredt og dækkende overblik over de muligheder og udfordringer, der ligger i de enkelte uddannelser.

Eleverne skal have gode faglige forudsætninger for at komme i gymnasiet, men en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut sidste år offentliggjorde, viste, at elevernes motivation til uddannelse er mere afgørende for, hvordan de klarer sig i gymnasiet end deres karakterer. Eleverne skal have viljen til at ville lære og fordybe sig og råstyrken til at stå imod, når noget bliver svært. Desuden skal eleverne være åbne for at samarbejde med andre og besidde de sociale kompetencer, der ligger i samarbejdets ædle kunst.

”I stedet for at fastsætte simple karakterkrav skal hver enkelt elev have tydelig besked om, hvad vi forventer og kræver i gymnasierne, såvel fagligt, personligt som socialt,” slutter GL-formanden.

Kontakter

<p>Yderligere information hos formand for Gymnasieskolernes L&aelig;rerforening Annette Nordstr&oslash;m Hansen tlf. 26 24 71 04 anh@gl.org</p>

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringen må stoppe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser13.9.2018 12:12pressemeddelelse

“Jeg ønsker erhvervsskolerne tillykke med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men det er uklart at se, hvor stor den reelt bliver, når omprioriteringsbidraget fastholdes. Det eneste rigtige ville være at sløjfe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Unge skal have uddannelser med kvalitet. Det får de ikke ved at fortsætte omprioriteringsbidraget," fastslår Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd11.9.2018 10:20pressemeddelelse

”Det er en drastisk og beklagelig udvikling,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter: ”Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,” mener GL-formanden.

Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd1.9.2018 09:30pressemeddelelse

VUC Syd har effektueret en række afskedigelser af lærere. Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen. Når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. En række af lærerne afskediges med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, hvilket ledelsen på VUC Syd skulle have sikret. ”Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt,” siger GL-formanden og fortsætter: ”Skolen er forpligtet til at give lærerne pædagogikum, men skolen har ikke levet op til sin forpligtelse til at give lærerne pædagogikum, og nu fyres en del af lærerne, fordi de ikke har pædagogikum. GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd.” Formanden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum