Deloitte

De store familievirksomheder blev finanslovens tabere

Del

Lempelse af bo- og gaveafgiften kompenserer ikke for manglende genindførelse af formueskattekursen

Thomas Rosquist Andersen
Thomas Rosquist Andersen

København, 20. november 2015

Med finansloven for 2016 har regeringen valgt at nedsætte bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020. Til gengæld fastholdes de omstridte regler om beskatning af generationsskifte til handelsværdi. Et klart tilbageslag for de familievirksomheder, der har store goodwill-værdier og immaterielle anlægsaktiver, mener Deloitte.

”Familievirksomhederne er rygsøjlen i dansk erhvervsliv og har en enorm betydning for samfundsøkonomien. Derfor er det også ærgerligt, at vi ender i en halv løsning, hvor ejerne fortsat ikke kan sikre, at deres virksomhed trygt kan overdrages til næste generation.” siger Thomas Rosquist Andersen.

Særligt de familievirksomheder, der har store goodwill-værdier og store immaterielle anlægsaktiver, bliver hårdt ramt.

”Familievirksomheder har ofte store goodwill-værdier bundet i virksomheden og dermed også en handelsværdi, der langt overstiger egenkapitalen. Selv med en nedsat bo- og gaveafgift er de dårligere stillet end før, da selve beskatningsgrundlaget fortsat er højt,” siger Thomas Rosquist Andersen.

Samtidig er det ekstremt svært at opgøre handelsværdien af en virksomhed præcist, idet der ved et generationsskifte ikke er to uafhængige parter, der bliver enige. Det skaber et øget usikkerhed blandt ejerne, mener Thomas Rosquist Andersen:

”Når man opgør en handelsværdi, er der altid tale om en vurdering, der bygger på en række forudsætninger og skøn, som har stor betydning for den beregnede værdi. Jo større virksomheden er, des mere komplicerede er beregningerne, idet usikkerheden på goodwill-værdien er stor. Dermed bliver det ekstremt svært for virksomhedsejerne at planlægge et generationsskifte. I stedet må man blot gennemføre transaktionen og så efterfølgende krydse fingre for, at SKAT er enige i ens vurdering,” siger han.

Bo- og gaveafgiften nedsættes over en 5 årig periode. Også det giver problemer, vurderer Thomas Rosquist Andersen.

”Den store ændring kommer først i 2018, hvor afgiften sænkes fra 13 pct. til 7 pct. Det betyder, at stort set alle generationsskifter de facto sættes på hold. Kun i de tilfælde, hvor ejeren dør, er man selvsagt nødt til at skifte eller sælge, på trods af at en overdragelse til handelsværdi er meget omkostningstung. Men for langt størstedelen af familievirksomhederne bliver alle generationsplaner nu foreløbig sat på stand-by,” siger han.

Regeringen vil i foråret 2016 fremsætte en konkret model, hvor der indføres værnsregler, så den nedsatte afgift forbeholdes reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed. Det præcise indhold af værnsreglerne kendes pt. ikke.

Bo- og gaveafgiften nedsættes over en 5 årig periode således:

2015: 15 pct.

2016: 13 pct.

2017: 13 pct.

2018: 7 pct.

2019: 6 pct.

2020: 5 pct.

Nøgleord

Kontakter

Thomas Rosquist Andersen
Tlf. +45 21 54 32 45
thandersen@deloitte.dk

Alternativt kan også kontaktes:
Ursula Riis
Tlf. +45 30 93 45 44
uriis@deloitte.dk

Billeder

Thomas Rosquist Andersen
Thomas Rosquist Andersen
Download
Ursula Riis
Ursula Riis
Download
DeloitteHuset, Weidekampsgade 6, 2300 København S
DeloitteHuset, Weidekampsgade 6, 2300 København S
Download

Information om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

http://www2.deloitte.com/dk/da.html
Thomas Rosquist Andersen er partner i Deloitte og ekspert i familievirksomheder. Ursula Riis er samme.

Følg pressemeddelelser fra Deloitte

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Deloitte

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum