Dansk Energi

Data og digitalisering skal gøre Danmark grønnere

Del

Seks måneders arbejde i regeringens digitaliseringspartnerskab er mundet ud i 45 anbefalinger. Dansk Energi opfordrer regeringen til at omsætte anbefalingerne til handling hurtigst muligt til gavn for den grønne omstilling.

45 anbefalinger om hvordan Danmark bedst udnytter digitaliseringens muligheder i fremtiden. Det har regeringens Digitaliseringspartnerskab netop overrakt til finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Allerede på side 1 vil de kunne læse, at digitalisering og anvendelse af data er en central forudsætning for fortsat vækst, velstand og grøn omstilling. Det glæder Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, at den grønne omstilling står så centralt i partnerskabets arbejde

– Det er megavigtigt, at partnerskabet fremhæver digitalisering som en central driver for den grønne omstilling i energi- og forsyningssektoren. Elektrificering og digitalisering er det nye grønne 'power couple', og digitale løsninger skal bidrage til at accelerere den grønne omstilling. Digitalisering bliver afgørende for at bringe den grønne omstilling helt i mål på den mest effektive og samfundsøkonomisk hensigtsmæssige måde, siger Lars Aagaard, som selv har været en del af arbejdet.

Digitaliseringspartnerskabet har arbejdet med syv indsatsområder, og et af dem er ’Et grønnere Danmark gennem digitalisering af forsyningssektoren’. Det er der kommet tre konkrete anbefalinger ud af, der retter sig direkte mod energi- og forsyningssektoren:

  • Langsigtet handlingsplan for værdiskabelse på energi-, forsynings- og klimaområdet skal accelerere udviklingen af digitale løsninger og cementere Danmarks grønne styrkeposition i verden.
  • Øget adgang til målerdata skal gøre det nemt for borgere, virksomheder og myndigheder at følge og reducere deres ressourceforbrug samt bidrage til effektivisering og innovation i erhvervslivet.
  • Etablering af et nationalt data space for energi- og forsyningsdata skal sikre en effektiv grøn omstilling.

Det fremgår også af Digitaliseringspartnerskabets rapport, at erfaringerne fra elsektoren skal bruges i det videre forløb for hele energi- og forsyningsområdet.

– På elområdet er vi langt, når det gælder arbejdet med data – ikke mindst på grund af udbredelsen af de fjernaflæste målere. De erfaringer skal vi have bragt videre ind i gas-, vand- og varmesektorerne, så handel med fleksibilitetsydelser og styring af produktion og forbrug kan bidrage til at optimere energisystemet på tværs af forsyningsarterne. Men det tog syv år at rulle de fjernaflæste elmålere ud, så det er klart, at vi skal op i tempo, hvis de digitaliseringsgevinster, vi kan hente, skal hjælpe os med at nå vores klimamål frem mod 2030 og videre, siger Lars Aagaard.

Data er ikke kun vigtige for energi- og forsyningssektoren. Øget adgang til data skal også gøre den enkelte forbruger bedre i stand til at følge og reducere sit forbrug. Samtidig er der betydelige erhvervsmuligheder for virksomheder, der kan udvikle digitale services på baggrund af forsyningsdata.

– Uden innovationskraft og adgang til forsyningsdata kommer vi ikke til at udfolde den grønne omstillings fulde potentiale. Derfor kan jeg kun opfordre regeringen til at omsætte digitaliseringspartnerskabets anbefalinger til handling hurtigst muligt. Tempo i beslutningsprocessen og et tæt samarbejde mellem aktører og myndigheder bliver helt afgørende for at lykkes, lyder det fra Lars Aagaard.

Kontakter

Information om Dansk Energi

Dansk Energi
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

3530 0400http://www.danskenergi.dk

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne samtidig med, at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser.

Den danske energiindustri beskæftiger samlet set flere end 56.000 danskere og er med sine milliardtunge investeringer i infrastruktur og teknologi et af Danmarks stærkeste erhverv. Energiindustrien er en grundpille i dansk eksport. I 2016 eksporterede Danmark nemlig energiteknologi for 75,6 mia. kroner, svarende til 11 procent af den samlede vareeksport.  

Følg pressemeddelelser fra Dansk Energi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Energi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum