Danske top-bestyrelser styrker den faglige diversitet

Del
Tobias Petri, Partner-in-Charge for Heidrick & Struggles i Danmark
Tobias Petri, Partner-in-Charge for Heidrick & Struggles i Danmark

Kompetencepaletten i de danske bestyrelseslokaler er blevet bredere. Det viser rapporten Board Monitor Europe 2023, der bliver udgivet af det internationale  ledelsesrådgivningsfirma Heidrick & Struggles. Rapporten sætter tal på udviklingen i sammensætningen af de væsentligste bestyrelser i Europa, herunder bestyrelserne i de danske C25-virksomheder. 

Rapporten viser, at de danske C25-bestyrelser har rekrutteret flere bestyrelsesmedlemmer med specifikke kompetencer sidste år end tidligere. Det er kompetencer inden for blandt andet bæredygtighed, digitalisering og cybersikkerhed samt international erfaring. Bestyrelserne er tidligere primært blevet sammensat af bestyrelsesmedlemmer med general management-erfaring, fx fra andet bestyrelsesarbejde eller fra C-level-stillinger som CEO, CFO og COO.

Nøgletal fra Board Monitor Europe 2023

  • 32 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til bestyrelsesmedlemmer, der ikke før har siddet i bestyrelsen i en børsnoteret virksomhed, mod 22 procent året før
  • Kun 33 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til bestyrelsesmedlemmer med CEO-erfaring mod 57 procent året før. Generelt havde færre af årets bestyrelsesrekrutteringer erfaring fra en C-level-position end året før
  • 84 procent af de valgte bestyrelseskandidater sidste år har international erfaring mod 65 procent året før, ligesom flere har erfaring inden for bæredygtighed og cybersikkerhed.

”Det er vigtigt, at nye bestyrelsesmedlemmer bringer flere forskellige ekspertiseområder med sig. Virksomheder skal i stigende grad manøvrere i en mere kompleks virkelighed med forskelligartede udfordringer, og den kompleksitet skal afspejles i diversiteten af kompetencerne i bestyrelseslokalet, uden at det må ske på bekostning af bred erfaring med topledelse,” siger Tobias Petri, Partner-in-Charge hos Heidrick & Struggles Danmark.

Bestyrelserne skal kunne navigere i alt fra et større fokus på ESG, der står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse), over globale forhold til øgede krav til rapportering. Blandt andet skal alle børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte i EU udarbejde bæredygtighedsrapporter fra 2024. 

”Det betyder også, at bestyrelsesmøderne varer længere, favner bredere og er mere komplekse i dag end tidligere. Det viser vores undersøgelser. Det er kun naturligt, at bestyrelserne bruger mere tid på bestyrelsesarbejdet, i takt med agendaen på bestyrelsesmøderne bliver mere kompleks,” siger Tobias Petri.

Færre bestyrelsesrekrutteringer med C-level-erfaring

Rapporten Board Monitor Europe 2023 viser et markant fald i antallet af rekrutterede bestyrelsesmedlemmer med traditionel general management-erfaring. 32 procent af bestyrelsesrekrutteringerne i de danske C25-virksomheder gik sidste år til bestyrelsesmedlemmer, der ikke tidligere har siddet i bestyrelsen i en børsnoteret virksomhed. Det er 10 procentpoint højere end året før. Kun en tredjedel af bestyrelsesrekrutteringerne har erfaring fra CEO-posten, og det er næsten en halvering sammenlignet med 2021-tallet. Det samme fald gælder for andre typer af C-level-erfaring.

Modsat viser rapporten en stigning i antallet af rekrutterede bestyrelsesmedlemmer med mere fagspecifikke kompetencer. Den oprustning på bæredygtighedserfaring i bestyrelseslokalet, Heidrick & Struggles’ rapport fra sidste år kunne vise, er fortsat ind i 2022, samtidig med at bestyrelserne har fået flere medlemmer med international erfaring og kompetencer inden for digitalisering og især cybersikkerhed. Blandt de nye bestyrelsesrekrutteringer har 13 procent erfaring med cybersikkerhed mod 4 procent sidste år.

”Det betyder ikke, at CEO’er og CFO’er med mere traditionelle ledelseskompetencer er på vej ud af bestyrelserne, men nærmere at bestyrelserne bliver sammensat med en anden og mere mangfoldig kompetencematrix end tidligere,” siger Tobias Petri, Partner-in-Charge hos Heidrick & Struggles Danmark.

Styrkelsen af den faglige diversitet i bestyrelseslokalet er ikke unik for de danske C25-virksomheder. Heidrick & Struggles’ Board Monitor Europe 2023-rapport viser, at top-bestyrelser i hele Europa fokuserer på at udvide kompetencesammensætningen, ligesom rapporten viser, at de nye bestyrelsesmedlemmer gennemsnitligt er yngre, og at flere er kvinder.

Kontakter

Billeder

Tobias Petri, Partner-in-Charge for Heidrick & Struggles i Danmark
Tobias Petri, Partner-in-Charge for Heidrick & Struggles i Danmark
Download

Vedhæftede filer

Information om Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles
Amaliegade 10
1256 København

+45 33 37 76 00https://www.heidrick.com/en/offices/copenhagen

Heidrick & Struggles er et førende internationalt rekrutterings- og rådgivningsfirma, der også har kontor i Danmark. Heidrick & Struggles hjælper virksomheder og familiefonde med at rekruttere de rette kandidater til C-level-stillinger og bestyrelsesposter, ligesom Heidrick & Struggles tilbyder ledelsesrådgivning. Heidrick & Struggles udgiver flere gange om året rapporter, der giver indblik i både det danske og internationale rekrutteringsmarked, blandt andet den årlige Board Monitor Europe.

Følg pressemeddelelser fra Heidrick & Struggles

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Heidrick & Struggles

Ny undersøgelse peger mod nye krav til den danske topchef22.12.2022 08:11:00 CET | Pressemeddelelse

Flere topchefer bliver rekrutteret internt, når bestyrelsen skal udpege ny CEO i de danske C25-virksomheder. Det viser en ny rapport fra Heidrick & Struggles. Desuden prioriterer bestyrelserne i højere grad danske kandidater, når den næste topchef skal vælges. Ifølge Partner-in-Charge hos Heidrick & Struggles, Tobias Petri, er det et tegn på, at CEO-rollen er blevet mere kompleks og vigtigere end nogensinde.

Usikre tider svækker diversiteten i dansk erhvervslivs top16.9.2022 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Coronapandemien har sat sine spor i bestyrelseslokalerne, hvor de erfarne bestyrelsesmedlemmer står forrest, når der skal rekrutteres til bestyrelsen. Det viser rapporten Board Monitor Europe 2022, der bliver udgivet af det internationale rekrutteringsfirma Heidrick & Struggles. Udviklingen kan forringe for diversiteten i toppen af dansk erhvervsliv. Nøgletal 57 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til danskere mod 32 procent året før 87 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til medlemmer med konkret brancheerfaring. Året før var tallet 68 procent 37 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til kvinder mod 61 procent året før. I Danmark er nu 35 procent af landets bestyrelsesposter besat af kvinder. Rapporten Board Monitor Europe 2022 sætter tal på udviklingen i sammensætningen af de væsentligste bestyrelser i Europa, herunder bestyrelserne i de danske C25-virksomheder. Flere tal i rapporten indikerer, at erhvervslivet rekrutterede mindre modi

Danske bestyrelser opruster markant på bæredygtighed23.8.2022 11:21:24 CEST | Pressemeddelelse

Danske bestyrelser opruster på viden om bæredygtighed. Det konkluderer rapporten Board Monitor Europe 2022, der bliver udgivet af det internationale rekrutteringsfirma Heidrick & Struggles. Rapporten sætter tal på udviklingen i sammensætningen af de væsentligste bestyrelser i Europa, herunder bestyrelserne i de danske C25-virksomheder. Nøgletal 23 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for bæredygtighed mod 0 procent året før I Europa gik gennemsnitligt 11 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år til bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for bæredygtighed 61 procent tror, at det bliver erhvervslivet, der kommer til at udvikle verden i en positiv retning. 52 procent tror, at det bliver regeringen, der løfter den opgave. Hele 23 procent af de bestyrelsesposter, der blev besat i løbet af 2021, gik til bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for bæredygtighed. I 2020 var det tal 0 procent. Partner-In-Charge hos Heidrick