Globenewswire

Danske Invest

Del

Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select.

Der er foretaget følgende ændringer:

      -          Som følge af de opdaterede emissions- og indløsningspriser og som følge af opdaterede omkostningstal for regnskabsåret for 2020, er der beregnet nye ÅOP og indirekte handelsomkostninger på samtlige afdelinger og andelsklasser. Se særskilt selskabsmeddelelse af den 18. marts 2021.
             

Prospekterne kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Morten Rasten
Executive Director


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK