Globenewswire

Danske Invest

Del

Udbytter for 2020 for Investeringsforeningen Danske Invest

I selskabsmeddelelse af 1. december 2020 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 2. februar 2021 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 3. februar 2021. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte bliver derfor den 2. februar 2021.  

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 5. februar 2021.

AfdelingerISIN-kodeSamlet udbytte kr. pr. andelHeraf skattefrit udbytte kr. pr. andelTidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel
Danmark, klasse DKK dDK0010252873       20,50             -                 -  
Danmark Fokus, klasse DKK dDK0060244325       39,60             -                 -  
Danmark Indeks, klasse DKK dDK0010266238       21,80             -                 -  
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDK0060244242       10,30             -                 -  
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDK0010078070                          1,30             -           0,20
Danske Indeksobligationer KLDK0015942650         7,10        6,59               -  
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDK0016290422         0,80             -                 -  
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDK0016105380         1,30             -           0,20
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDK0060448751         2,00             -                 -  
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDK0060486843         2,10             -                 -  
Europa, klasse DKK dDK0010252956         3,20             -                 -  
Europa 2 KLDK0010245901         0,80             -                 -  
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDK0016253651         2,60             -                 -  
Europa Indeks, klasse DKK dDK0010266311         1,10             -                 -  
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDK0015737563              -               -                 -  
Europa Small Cap, klasse DKK dDK0060046019         6,70             -                 -  
Fjernøsten, klasse DKK dDK0015966758         6,60             -                 -  
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141         2,50             -                 -  
Fonde, klasse DKK dDK0015989610         0,60             -           0,30
Global Indeks, klasse DKK dDK0010263052        4,20            -               -
Global Sustainable Future 2 KLDK0010270503              -               -                 -  
Global Sustainable Future, klasse DKK dDK0010264530         7,70             -                 -  
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDK0060448918         8,50             -                 -  
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDK0060187771       10,30             -                 -  
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDK0060550523         0,30             -                 -  
Globale Obligationsmarkeder KLDK0016255193         1,40             -                 -  
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDK0016075294         1,80             -                 -  
Japan, klasse DKK dDK0015971675         6,90             -                 -  
Kina, klasse DKK dDK0010295336       18,80             -                 -  
Mix Obligationer KLDK0060430627         0,10             -                 -  
Nye Markeder, klasse DKK dDK0015710602         8,10             -                 -  
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDK0016209323       10,80             -                 -  
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDK0060073252              -               -                 -  
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDK0060080380             -               -                 -  
USA, klasse DKK dDK0010257757             -               -                 -  
Østeuropa, klasse DKK dDK0010257914         7,40             -                 -  

Yderligere oplysninger kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK