Globenewswire

Danske Invest Select

Del

Udbytter for 2020 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

I selskabsmeddelelse af 1. december 2020 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 2. februar 2021 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 3. februar 2021. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte bliver derfor den 2. februar 2021.  

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 5. februar 2021.

AfdelingerISIN-kodeSamlet udbytte kr. pr. andelHeraf skattefrit udbytte kr. pr. andelTidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel 
 
 
Emerging Markets, klasse DKK dDK0016057474  11.670,00             -                 -   
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK dDK0016303936       120,00             -                 -   
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDK0060244408         23,90             -                 -   
Kommuner 4 KLDK0016205685          1,00             -            0,20 

Yderligere oplysninger kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK