Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank: Salg af Sparinvest Holdings SE vil styrke vores kapitalgrundlag betydeligt og forbedre mulighederne for at gennemføre vækststrategi

Del
Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank
Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank

Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har dags dato indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser og godkendelse på Sparinvests kommende generalforsamling.

Danske Andelskassers Bank ejer i dag 13,8 % af aktierne i Sparinvest. Hvis den betingede købsaftale gennemføres, vil det derfor medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019, idet bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Dette er samtidig med til at sikre, at Danske Andelskassers Bank har mulighed for at betale udbytte til bankens aktionærer i de kommende år.

Ved gennemførelse af salget vil Danske Andelskassers Bank kunne indtægtsføre en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 mio. kr. og en udbyttebetaling på ca. 21 mio. kr. efter skat. Salget vil medføre et fald i de fremtidige indtægter relateret til værdiskabelsen i Sparinvest.

Sammenlagt forventer banken, at de tidligere udmeldte forventninger for 2019 kan opjusteres til et resultat før skat i intervallet 230-290 mio. kr. Forventningerne til resultatet justeres ikke på nuværende tidspunkt, men afventer afklaringen omkring de endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse.

Salget forventes gennemført i 3. kvartal 2019.

Som følge af det betingede salg af Sparinvest udtaler bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank, Anders Howalt-Hestbech:

”Det går godt i Danske Andelskassers Bank. Vi er netop kommet ud af 2018 med endnu et godt resultat, og i løbet af det seneste år har vi forstærket og udbygget bankens kapitalgrundlag betydeligt og gjort os helt fri af statslige hybridlån med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer. I 2019 står vi derfor godt positioneret i den danske bankverden, og det stærke kapitalgrundlag giver os gode muligheder for at søsætte en række nye initiativer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud.

Under overskriften ”Fokuseret vækst” er vi klar til næste udviklingsskridt. Med fokuseret vækst mener vi, at vi er meget bevidste om, hvor vi gerne vil vokse og på hvilken måde, samt ikke mindst, hvad det indebærer af til- og fravalg.

Banken har i dag en solid regional forankring og kan på den måde være tæt på sine kunder, og det skal vi blive ved med at være. I de kommende år vil vi derudover søge fokuseret vækst gennem blandt andet etablering af vores første filial i København samt en filial i Odense. Begge steder har vi i forvejen en solid kundebase.

Desuden vil vi aktivt søge indflydelse gennem ligeværdige konsolideringsmuligheder, men kun når og hvis det giver mening for Danske Andelskassers Bank og skaber værdi for bankens aktionærer, kunder og øvrige interessenter.”

I samme forbindelse siger bankens adm. direktør Jan Pedersen:

”At blive endnu stærkere og bredere funderet er en afgørende del af Danske Andelskassers Banks strategi, og åbningen af nye filialer er ét skridt i den retning. Vi skal ikke vokse for størrelsens skyld alene, men for at stå stærkt i den fremtidige udvikling, som indebærer samarbejde på tværs og øget digitalisering.

Derudover fokuserer vi på at reducere bankens relative omkostninger, så vi kan styrke vores konkurrenceevne. Og så skal vi være mere end en bank for vores kunder, hvilket vi især vil opnå gennem stærke partnerskaber og et øget og forbedret kundetilbud.”  

Udover størrelse, omkostninger og kundetilbud opererer Danske Andelskassers Bank med et fjerde strategisk hjørneflag: En styrkelse af bankens markedsværdi.

”Det er et særskilt mål, at vi i vurderingen af alle kundeforhold skal kunne skabe værdi for både kunder og aktionærer. Vores mange aktionærer har igennem årene bakket os op og vist stor interesse for bankens udvikling. Herunder ikke mindst igennem efterdønningerne af finanskrisen.

Efterhånden som vi forbedrer resultaterne i banken, skal aktionærerne også mærke, at deres investering i Danske Andelskassers Bank bliver mere attraktiv. Bankens bestyrelse har derfor til hensigt at fastlægge en udbyttepolitik, da det er bestyrelsens vurdering og forventning, at der med baggrund i bankens økonomiske situation og den forventede markedssituation vil være mulighed for udbytte for de kommende år,” slutter Anders Howalt-Hestbech.

Sparinvest Holdings SE vil efter en eventuel transaktion indgå som et datterselskab i Nykredit-koncernen, og de finansielle virksomheder, der fortsætter i ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE, herunder Danske Andelskassers Bank, vil fortsat kunne tilbyde deres kunder Sparinvests produkter.

Kontakter

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Billeder

Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank
Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank
Download

Vedhæftede filer

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Lene Fisker ansat som souschef i Andelskassen i Ribe5.7.2019 16:51:42 CESTPressemeddelelse

49-årige Lene Fisker er pr. 1 juli ansat som souschef i Andelskassen i Ribe. Lene Fisker har de seneste to år været ansat i Jyske Bank i Ribe som leder af privatafdelingen, og tidligere har hun været i Skjern Bank, hvor hun var med til at starte afdelingen op. Lene har arbejdet i Ribe siden 1993 og boet der siden 1994, så lokalkendskabet til byen og området er stort. Privat er hun gift med Henning, og sammen har de to voksne børn på 21 og 23 år. Fritiden går med samvær med familien, ture i motionscenteret samt gå- og cykelture. ”Jeg valgte Andelskassen, fordi jeg gerne ville være en del af et udpræget lokalt pengeinstitut, hvor vi er synlige i lokalområdet og bakker op om lokale initiativer. Og sådan et pengeinstitut er Andelskassen. I det hele taget tiltaler bankens værdier mig rigtig meget, og jeg er sikker på, at jeg i Andelskassen i Ribe kan være med til at gøre en forskel sammen med en masse dygtige kolleger,” siger Lene Fisker i forbindelse med ansættelsen.

Søren Larsen ansat som investeringsrådgiver i Danske Andelskassers Bank A/S2.7.2019 10:59:58 CESTPressemeddelelse

39-årige Søren Larsen er ansat som ny investeringsrådgiver i Danske Andelskassers Banks Banking Services-afdeling, der er placeret i bankens hovedkontor i Hammershøj. Søren Larsen kommer fra en stilling som formuechef i Djurslands Bank. Inden da har han i en årrække arbejdet i Østjydsk Bank, først som investeringskonsulent og senere som investeringschef. Privat bor Søren i Hornbæk ved Randers sammen med Lisbeth og deres to drenge på 5 og 9 år. Fritiden bruger han sammen med familien eller i selskab med gode venner. I forbindelse med ansættelsen siger Søren Larsen: ”Jeg glæder mig til at være en del af Danske Andelskassers Banks investeringsafdeling med i alt seks dygtige kollegaer siddende ved bankens investeringsbord, som jeg kan sparre med i det daglige. Jeg skal naturligvis først og fremmest beskæftige mig med aktier og investeringer på samme måde, som jeg har gjort det i mine seneste jobs. Det nye er, at jeg i dette job får gode muligheder for at have endnu større fokus på kunderne

Mads Lyhne ansat som valuta- og kundechef i Danske Andelskassers Bank A/S19.6.2019 15:35:27 CESTPressemeddelelse

48-årige Mads Lyhne er ansat som valuta- og kundechef i Danske Andelskassers Banks Banking Services-afdeling, der er placeret i bankens hovedkontor i Hammershøj. Mads Lyhne har de seneste fem år været områdedirektør for finansområdet i Sparekassen Kronjylland. Privat bor han i Gistrup syd for Aalborg sammen med sin kone Tina og deres to sønner på 12 og 14 år. Fritiden går med golf og badminton samt familiens fælles hobby – rejser. ”Jeg kendte Danske Andelskassers Bank gennem Sparinvest-samarbejdet og var ikke i tvivl, da jeg fik tilbudt den spændende stilling som valuta- og kundechef. Serviceringen af mindre pengeinstitutter bliver en vigtig del af mit ansvarsområde, og det er også noget, jeg har erfaringer med fra mit tidligere job. Jeg glæder mig til fortsat at arbejde med dette segment i en mellemstor, ambitiøs lokalbank med en spændende strategi og korte beslutningsveje,” siger Mads Lyhne i forbindelse med ansættelsen.

Andelskassens Lokallånspulje støtter Stationsbygningen i Ringe med 17.000 kr.19.6.2019 09:33:18 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Ringe har doneret 17.000 kr. fra bankens Lokallånspulje til Stationsbygningen i Ringe. Begrundelsen er, at Stationsbygningen gør en stor og vigtig forskel i lokalområdet som initiativtager til en lang række aktiviteter, der er med til at skabe liv i Ringe og styrke fællesskabet. Det vil Andelskassen gerne være med til at støtte op omkring samtidig med, at banken med donationen vil vise sin opbakning til det lokale foreningsliv.

Flemming Lunde udnævnt til ny filialdirektør i Andelskassen i Ringe29.5.2019 14:53:17 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Ringe har fået ny filialdirektør. Det drejer sig om den tidligere souschef i filialen, Flemming Lunde, som nu har overtaget roret. Flemming Lunde er ikke noget nyt ansigt i Andelskassen-regi. Faktisk har han været ansat i Andelskassen siden 1997 og har gennem årene varetaget flere forskellige jobfunktioner, blandt andet som kunderådgiver og som filialdirektør i bankens tidligere filialer i Gislev, Stenstrup og Kværndrup. Flemming er oprindeligt udlært i det daværende Sydfyns Discontobank i Faaborg og har efterfølgende været ansat i seks år i Hafnia og Codan, hvor han blev uddannet exam. assurandør. I forbindelse med udnævnelsen til filialdirektør siger Flemming Lunde: ”Jeg har haft snart 22 år spændende og dejlige år i Andelskassen og har været med gennem hele processen med omdannelse fra andelsselskab til børsnoteret virksomhed. Det har givet mig en ballast og erfaring, som jeg nyder godt af i mit daglige arbejde. Jeg var derfor ikke i tvivl, da jeg blev tilbudt jobbet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum