Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank: Salg af Sparinvest Holdings SE vil styrke vores kapitalgrundlag betydeligt og forbedre mulighederne for at gennemføre vækststrategi

Del
Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank
Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank

Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har dags dato indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser og godkendelse på Sparinvests kommende generalforsamling.

Danske Andelskassers Bank ejer i dag 13,8 % af aktierne i Sparinvest. Hvis den betingede købsaftale gennemføres, vil det derfor medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019, idet bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Dette er samtidig med til at sikre, at Danske Andelskassers Bank har mulighed for at betale udbytte til bankens aktionærer i de kommende år.

Ved gennemførelse af salget vil Danske Andelskassers Bank kunne indtægtsføre en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 mio. kr. og en udbyttebetaling på ca. 21 mio. kr. efter skat. Salget vil medføre et fald i de fremtidige indtægter relateret til værdiskabelsen i Sparinvest.

Sammenlagt forventer banken, at de tidligere udmeldte forventninger for 2019 kan opjusteres til et resultat før skat i intervallet 230-290 mio. kr. Forventningerne til resultatet justeres ikke på nuværende tidspunkt, men afventer afklaringen omkring de endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse.

Salget forventes gennemført i 3. kvartal 2019.

Som følge af det betingede salg af Sparinvest udtaler bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank, Anders Howalt-Hestbech:

”Det går godt i Danske Andelskassers Bank. Vi er netop kommet ud af 2018 med endnu et godt resultat, og i løbet af det seneste år har vi forstærket og udbygget bankens kapitalgrundlag betydeligt og gjort os helt fri af statslige hybridlån med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer. I 2019 står vi derfor godt positioneret i den danske bankverden, og det stærke kapitalgrundlag giver os gode muligheder for at søsætte en række nye initiativer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud.

Under overskriften ”Fokuseret vækst” er vi klar til næste udviklingsskridt. Med fokuseret vækst mener vi, at vi er meget bevidste om, hvor vi gerne vil vokse og på hvilken måde, samt ikke mindst, hvad det indebærer af til- og fravalg.

Banken har i dag en solid regional forankring og kan på den måde være tæt på sine kunder, og det skal vi blive ved med at være. I de kommende år vil vi derudover søge fokuseret vækst gennem blandt andet etablering af vores første filial i København samt en filial i Odense. Begge steder har vi i forvejen en solid kundebase.

Desuden vil vi aktivt søge indflydelse gennem ligeværdige konsolideringsmuligheder, men kun når og hvis det giver mening for Danske Andelskassers Bank og skaber værdi for bankens aktionærer, kunder og øvrige interessenter.”

I samme forbindelse siger bankens adm. direktør Jan Pedersen:

”At blive endnu stærkere og bredere funderet er en afgørende del af Danske Andelskassers Banks strategi, og åbningen af nye filialer er ét skridt i den retning. Vi skal ikke vokse for størrelsens skyld alene, men for at stå stærkt i den fremtidige udvikling, som indebærer samarbejde på tværs og øget digitalisering.

Derudover fokuserer vi på at reducere bankens relative omkostninger, så vi kan styrke vores konkurrenceevne. Og så skal vi være mere end en bank for vores kunder, hvilket vi især vil opnå gennem stærke partnerskaber og et øget og forbedret kundetilbud.”  

Udover størrelse, omkostninger og kundetilbud opererer Danske Andelskassers Bank med et fjerde strategisk hjørneflag: En styrkelse af bankens markedsværdi.

”Det er et særskilt mål, at vi i vurderingen af alle kundeforhold skal kunne skabe værdi for både kunder og aktionærer. Vores mange aktionærer har igennem årene bakket os op og vist stor interesse for bankens udvikling. Herunder ikke mindst igennem efterdønningerne af finanskrisen.

Efterhånden som vi forbedrer resultaterne i banken, skal aktionærerne også mærke, at deres investering i Danske Andelskassers Bank bliver mere attraktiv. Bankens bestyrelse har derfor til hensigt at fastlægge en udbyttepolitik, da det er bestyrelsens vurdering og forventning, at der med baggrund i bankens økonomiske situation og den forventede markedssituation vil være mulighed for udbytte for de kommende år,” slutter Anders Howalt-Hestbech.

Sparinvest Holdings SE vil efter en eventuel transaktion indgå som et datterselskab i Nykredit-koncernen, og de finansielle virksomheder, der fortsætter i ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE, herunder Danske Andelskassers Bank, vil fortsat kunne tilbyde deres kunder Sparinvests produkter.

Kontakter

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Billeder

Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank
Adm. direktør Jan Pedersen, Danske Andelskassers Bank
Download

Vedhæftede filer

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

John Henrik Fryd ny erhvervskundechef i Andelskassen i Randers15.4.2019 12:56:36 CESTPressemeddelelse

54-årige John Henrik Fryd er ny erhvervskundechef i Andelskassens rådgivningscenter i Randers. Han kommer fra en stilling som erhvervsrådgiver i Vestjysk Bank i Randers, hvor han var ansat i 12 ½ år, og han har tidligere boet 18 år i udlandet, senest 14 år på Taiwan. John Henrik Fryd bor i Romalt og er gift med Sigrun, og det har han været i snart 28 år. Sammen har de fem børn, hvoraf de to yngste er adopteret fra Taiwan. ”Andelskassen er en stærk og sund bank med værdier, som tiltaler mig. Jeg brænder for at skabe vækst og udvikling lokalt, hvilket er noget af det, Andelskassen er sat i verden for, og jeg glæder mig til at gøre mit til, at Andelskassen bliver en endnu mere kendt og attraktiv spiller i Randers, når det gælder om at skabe holdbare finansielle løsninger for små og mellemstore virksomheder. For mig handler det i høj grad om at være med til at opfylde mål og drømme og se mulighederne hos de mange spændende virksomheder, der findes i Randers.” I fritiden går John Henrik Fry

Andelskassens Lokallånspulje støtter Kvie Sø Efterskole med 44.000 kr.11.4.2019 11:31:45 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Varde har valgt at donere 44.000 kr. fra bankens Lokallånspulje til Kvie Sø Efterskole i Ansager. Begrundelsen er, at efterskolen er et unikt initiativ, der vil gøre en positiv forskel for en masse unge mennesker med særlige behov og deres forældre. Samtidig er Kvie Sø Efterskole med til at skabe nye, lokale arbejdspladser og gøre Skovlund Ansager til et bedre sted at bo, og det vil Andelskassen gerne være med til at støtte op omkring.

Danske Andelskassers Bank: Positive takter og resultat efter skat på 121,9 mio. kr. i 2018 trods udfordringer på de finansielle markeder28.2.2019 11:01:33 CETPressemeddelelse

”2018 har samlet set været et godt år i Danske Andelskassers Bank. Vi har oplevet en positiv udvikling i bankforretningen på de fleste områder og kommer ud med et overskud før skat på 105,7 mio. kroner, et udlån, der er steget med 3,4 %, nedskrivninger, der er 81 procent lavere end i 2017 og en stigende basisindtjening. Det synes jeg godt, vi kan være meget tilfredse med,” siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsregnskab. I juni nåede banken en vigtig milepæl, da den udstedte et Tier 2-lån på 105 mio. kr. En del af beløbet blev anvendt til indfrielse af restgælden på 19 mio. kr. på det statslige hybridlån, som blev optaget som en del af Bankpakke II. 2018 blev dermed året, hvor Danske Andelskassers Bank – med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer – kom helt fri af statslige midler og nu står med et væsentligt styrket kapitalgrundlag. ”Der har selvfølgelig også været udfordringer i 2018, som vi ge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum