Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S delindfrier størstedelen af sit statslige hybridlån

Del

Ligesom mange andre banker optog Danske Andelskassers Bank tilbage i 2009 et såkaldt statsligt hybridlån, og banken har gennem nogle år arbejdet målrettet med at indfri lånet, der med en rente på 11,02 procent ikke ligefrem har været en billig fornøjelse. Gennem flere vellykkede delindfrielser, herunder den seneste, der er gennemført som en rettet emission, har banken nedbragt det oprindelige lån på 440 mio. kr. til nu kun 19 mio. kr. Danske Andelskassers Bank er dermed stærkt på vej til at blive helt fri af statslige midler.

Tilbage i 2009 optog Danske Andelskassers Bank et lån fra staten i forbindelse med bankpakke II. Fra 1. januar 2018 vil det statslige hybridlån ikke længere kunne regnes med i bankens kapitalgrundlag, og derfor har man i banken arbejdet benhårdt for, at hele eller dele af lånet skulle indfries inden årsskiftet. Det er nu lykkedes at komme meget tæt på målet via en betydelig delindfrielse på knap 113 mio. kr.

Dette er til stor glæde for bankens adm. direktør Jan Pedersen, som i forbindelse med delindfrielsen udtaler: ”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os at rejse knap 113 mio. kr., hvilket er det beløb, vi havde mulighed for at hente, når vi samtidig skulle overholde 20 %-reglen. Jeg synes, vi har gennemført kapitalforhøjelsen på den absolut bedste måde for banken, fordi vi har valgt den billigste og hurtigste måde at rejse kapital på ved at gøre det som en rettet emission uden prospekt. Målet er nu at hente yderligere kapital i første halvår af 2018 i form af Tier 2 i størrelsesordenen DKK 105-150 mio., så vi kan indfri resten af det statslige hybridlån og i det hele taget styrke bankens kapitalgrundlag yderligere. Det vil være med til at sikre vores fremtidige muligheder for at være en solid og velkapitaliseret bank og betyder, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af Danske Andelskassers Bank til gavn for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og de lokalområder, hvor vi er til stede.”

Delindfrielsen er sket ved hjælp af en rettet emission, som er en nyemission rettet mod en afgrænset gruppe af investorer og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. For et børsnoteret selskab skal en rettet emission finde sted til markedskursen eller højere.

”Vi er meget taknemmelige overfor de investorer, der har bakket os op – jeg tager deres opbakning som et stort skulderklap, og deres støtte har haft afgørende betydning for, at vi er kommet så tæt på mål inden for de givne rammer. Samtidig har den rettede emission betydet, at vi nu både har fået en endnu større gruppe af aktionærer og en endnu bredere sammensætning blandt aktionærerne, hvilket er positivt for banken,” siger Jan Pedersen.

En af de investorer, der har støttet op om emissionen, er AP Pension, som i forbindelse med Danske Andelskassers Banks offentliggørelse af indfrielsen har udsendt en storaktionærmeddelelse.

Investeringsdirektør Ralf Magnussen, AP Pension, udtaler: ”Vi ser Danske Andelskasser Bank, som et pengeinstitut i fremgang, hvor en positiv langsigtet udvikling i arbejdet med bankens organisation og kreditkvalitet gør den til en interessant investering for os.”

Yderligere information For yderligere information kontakt venligst kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller på mail tmp@dabank.dk.

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 17 filialer, tre erhvervscentre og et landbrugscenter beliggende i Jylland og på Fyn. Der er ca. 330 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Banken har en balance på ca. 10,6 mia. kr. I Danske Andelskassers Bank tager vi ansvar for en bæredygtig udvikling sammen med vores kunder og de samfund, vi er en del af. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank: Salg af Sparinvest Holdings SE vil styrke vores kapitalgrundlag betydeligt og forbedre mulighederne for at gennemføre vækststrategi1.3.2019 09:59:00 CETPressemeddelelse

Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har dags dato indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser og godkendelse på Sparinvests kommende generalforsamling. Danske Andelskassers Bank ejer i dag 13,8 % af aktierne i Sparinvest. Hvis den betingede købsaftale gennemføres, vil det derfor medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019, idet bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Dette er samtidig med til at sikre, at Danske Andelskassers Bank har mulighed for at betale udbytte til bankens aktionærer i de kommende år. Ved gennemførelse af salget vil Danske Andelskassers Bank kunne indtægtsføre en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 mio. kr. og en udbyttebetaling på ca. 21 mio. kr. efter skat. Salget vil medføre et fald i de fremtidige indtægter relater

Danske Andelskassers Bank: Positive takter og resultat efter skat på 121,9 mio. kr. i 2018 trods udfordringer på de finansielle markeder28.2.2019 11:01:33 CETPressemeddelelse

”2018 har samlet set været et godt år i Danske Andelskassers Bank. Vi har oplevet en positiv udvikling i bankforretningen på de fleste områder og kommer ud med et overskud før skat på 105,7 mio. kroner, et udlån, der er steget med 3,4 %, nedskrivninger, der er 81 procent lavere end i 2017 og en stigende basisindtjening. Det synes jeg godt, vi kan være meget tilfredse med,” siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsregnskab. I juni nåede banken en vigtig milepæl, da den udstedte et Tier 2-lån på 105 mio. kr. En del af beløbet blev anvendt til indfrielse af restgælden på 19 mio. kr. på det statslige hybridlån, som blev optaget som en del af Bankpakke II. 2018 blev dermed året, hvor Danske Andelskassers Bank – med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer – kom helt fri af statslige midler og nu står med et væsentligt styrket kapitalgrundlag. ”Der har selvfølgelig også været udfordringer i 2018, som vi ge

Andelskassens lokallånspulje støtter Ungdommens Røde Kors i Viborg1.2.2019 15:19:18 CETPressemeddelelse

Andelskassen støtter Ungdommens Røde Kors’ lokale Viborg-afdeling med 10.000 kr. fra bankens lokallånspulje. Begrundelsen er, at de unge frivillige, der lægger masser af tid og kræfter i Ungdommens Røde Kors, er med til at gøre en vigtig forskel for en masse børn og unge og dermed gøre Viborg til et bedre sted at bo. Støtten vækker stor glæde hos foreningens formand og næstformand, der mødte op en kold januar-eftermiddag for at modtage pengene og masser af anerkendelse fra Andelskassens centerdirektør i Viborg.

Andelskassepris-penge er gået til øget markedsføring overfor turister og aktiviteter for ensomme unge21.12.2018 13:52:17 CETPressemeddelelse

Når Andelskassen til marts 2019 afholder sine årlige aktionærmøder, uddeler banken for fjerde gang Andelskassepriser og Sammen kan vi mere-priser for i alt 300.000 kr. Priserne går til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, der gør en vigtig forskel i deres lokalsamfund. I 2018 var Hertugbyens Udviklingsforum og Ventilen Sønderborg blandt prismodtagerne. Her fortæller de, hvad de har brugt pengene til.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum