MSC – Marine Stewardship Council

Dansk og Svensk fiskeri vælger at suspendere bæredygtigt sildefiskeri

Del

Det danske og svenske fiskeri har valgt at selv suspendere deres MSC-certifikat på sild fra Skagerrak, Kattegat og Vestlige Østersø med effekt fra 21 september 2018. Det er en frivillig beslutning fra det danske og svenske fiskeri at suspendere MSC certifikatet. Fiskeriet blev MSC certificeret i oktober 2016 og silden fra dette fiskeri kommer fra to sildebestande i henholdsvis Skagerrak, Kattegat og den Vestlige Østersø, men da bestandene er svære at skelne fra hinanden rammer suspenderingen begge bestande.

 "Dette er trist, men MSC er baseret på, at alle fisk, der bærer MSC miljømærket, skal være fra en bæredygtig bestand. Når videnskabeligt bevis for dette ikke længere er tilgængeligt, trækkes certifikaterne tilbage, eller som i dette tilfælde gør fiskeriet det af sig selv”, siger Minna Epps, MSC Program Direktør Skandinavien og Østersøregionen.                                 

Nye bestandsvurderinger Beslutningen følger efter at Det Internationale Havforskningsråd tidligere i sommers bekendtgjorde nye beregningsmodeller for bestandsstørrelse på silden i den vestlige Østersø. ICES har øget den minimale bestandsstørrelse der kræves for at bestanden kan betragtes som en sund bestand fra 90000 tons til 120000 tons. Som følge heraf er sildebestanden, som i øjeblikket ligger på omkring 105.000 tons, faldet under referenceværdien for en sund bestand. Samtidig har sildebestanden i den vestlige Østersø vedvarende vist en langsom yngel produktion.  

Som følge af de nye beregningsmodeller er bestandenes størrelse nu under Blim og opfylder dermed ikke MSC's bæredygtige fiskeristandard.

Vi har sammen med vore kollegaer i Sverige valgt at selvsuspendere fiskeriet af sild i Skagerrak, Kattegat og vestlige Østersø, hvilket er frustrerende, fordi det ikke sker som følge af, at bestandens udvikling er negativ. Suspenderingen sker alene som konsekvens af, at ICES nu vurderer, at bestanden bør være på 120 000 tons for at kunne kaldes sund, en vurdering som i 2017 lød på 90 000 tons, men vi håber, at vi kan genåbne certificeringen på et senere tidspunkt” siger Claus Reedtz Sparrevohn, Biolog Danmarks Pelagiske Producent Organisation.

Det tyske fiskeri af sild fra den vestlige Østersø er også suspenderet med effekt fra d. 21. september.

Når et fiskeri opnår MSC-certificering, kontrolleres det årligt af uafhængige eksperter. Hvis fiskebestanden betragtes som værende for lav, kan certificeringen afbrydes af revisorerne eller af selve fiskeriet, som det er tilfældet for de danske og svenske fiskerier der fisker på denne bestand.

Der er mulighed for at genoprette certifikatet, hvis nye data viser, at bestandene er bæredygtige og opfylder MSCs Krav.

 

 

Nøgleord

Kontakter

Majken Møller
Kommunikations- og marketingchef, Danmark
majken.moller@msc.org
+45 53 55 50 08

Billeder

Links

Information om MSC – Marine Stewardship Council

MSC – Marine Stewardship Council
MSC – Marine Stewardship Council
Marine House, 1-3 Snow Hill
FC1A-2DH London

http://www.msc.org

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en international Non-Profit organisation, der står bag MSC-mærket, der er kendetegnet af en blå fisk. MSC driver et globalt program, hvor vi samarbejder med vores partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper for fisk og skaldyr over hele verden.

Vores vision er, at verdenshavene myldrer med liv, og fiskebestandene bevares for denne og fremtidige generationer. Vores miljømærke og certificeringsprogram anerkender og belønner bæredygtige fiskeripraksisser og hjælper til at skabe et mere bæredygtigt marked for fisk og skaldyr.MSC blev etableret for 20 år siden og er i dag verdens mest anerkendte certificeringsprogram for bæredygtigt, vildtfanget fisk og skaldyr.

For at blive solgt med MSC’s blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden er udviklet i sammen med eksperter, herunder forskere, videnskabsfolk, fiskerne og miljøorganisationer. Standarden opdateres løbende for at sikre, at den fortsat afspejler den internationalt bedste praksis inden for havforvaltning.

Certificering kræver bl.a. at fiskeriet kan sikre:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand - der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.
  • At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status quo.

Udover fiskeristandarden har MSC også etableret en sporbarhedsstandard. En sporbar forsyningskæde forsikrer forbrugerne om, at kun fisk og skaldyr fra et MSC-certificeret fiskeri kan sælges med MSC-mærket den blå fisk.

MSCs mærket den blå fisk betyder at fiske og skaldyr:

  • stammer fra et vildfangende fiskeri der er blevet certificeret af en uafhængig part imod MSCs forskningsbaserede standard for miljømæssigt bæredygtigt fiskeri.
  • er fuldt sporbart til en bæredygtig kilde.

Mere end 300 fiskerier i over 35 lande er certificeret imod MSCs Standard. Disse fiskerier har en sammenlagt årlig produktion på næsten ti millioner tons, svarende til knap 12% af den årlige, globale fangst.

Følg pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum