Dansk Metal

Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

Del

Efter hovedbestyrelsesmøde mandag anbefaler Dansk Metals hovedbestyrelse et ja til overenskomstforliget.

Det nye treårige forlig på industriens område sikrer markante forbedringer til Dansk Metals medlemmer. Uanset om du lige er startet på dit arbejdsliv som lærling, om du har børn, eller hvis du så småt begynder at overveje at trappe ned i dit arbejdsliv. Hovedbestyrelsen anbefaler på den baggrund medlemmerne af Dansk Metal at stemme ja ved den kommende urafstemning. Forbedringerne er:

Fritvalgskontoen forøges fra fire pct. til syv pct. og giver udvidede muligheder

Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved lægebesøg medbarn og til at holde barnets anden hele sygedag.

Forældreorloven forhøjes med tre ugers øremærket forældreorlov

Forældreorloven forhøjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov.

Løn under sygdom forbedres markant

Løn under sygdom forøges markant fra de nuværende ni uger til 14 uger.

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår forbedres

Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, herunder forbedrede uddannelsesmuligheder og adgang til nødvendige IT-faciliteter, herunder internet.

Pension til lærlinge fra de fylder 18 år

Pension til lærlinge fra den dag, de fylder 18 år, i stedet for den dag, de fylder 20 år.

Nye redskaber mod social dumping

Der er en aftalt en række nye protokollater, der skal tage det næste skridt i kampen mod social dumping.

Aftalt uddannelse er gjort permanent

Aftalt uddannelse er gjort permanent, og der er skabt bedre muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden.

Forhøjelser af mindstebetalingen, tillæg og satser

Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 119,65 kr., forhøjes med 2,50 kr. pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år. Genetillæg reguleres med 1,6 pct. pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år. Lærlinge – og elevsatser reguleres 1,7 pct. pr. 1. marts 2020 og hvert af de følgende år.

Præcisering af tillidsrepræsentanternes rettigheder ift. GDPR

Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR.

Grønt ansvar

Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremmelse af den grønne omstilling.

En god aftale med mere til alle

Dansk Metals hovedbestyrelse finder, at et forlig med en overenskomstperiode på tre år er fornuftigt, set i lyset af de gode elementer, som forliget rummer.

Samtidig vurderer hovedbestyrelsen, at resultatet giver plads til de kommende lokale lønforhandlinger, hvor der er mulighed for at forhandle yderligere forbedringer hjem direkte på lønnen. Derfor anbefaler hovedbestyrelsen alle medlemmer at stemme ja til forliget, når det bliver sendt til urafstemning.

Nøgleord

Kontakter

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Dansk Metal er en fagforening for ca. 108.000 lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Metal

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Metal

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum