Dansk Metal

Dansk Metal: Ny aftale giver langtidsledige en kærkommen hånd

Del

Dansk Metal er positive overfor regeringens nye aftale for langtidsledige, som blandt andet skal styrke indsatsen for opkvalificering.

Regeringen har netop offentliggjort en ny aftale, der skal sikre en styrket indsats for langtidsledige. Dansk Metal mener, at aftalen kan give nogle af de mange, som er blevet langtidsledige under Corona, den ekstra hjælp, som de har brug for.

”Det går igen bedre på det danske arbejdsmarked, men vi kan desværre se, at det ikke er alle, som får glæde af de bedre tider. Langtidsledighed er dyrt for samfundet, men det kan også være meget omkostningsfyldt for den enkelte både personligt og økonomisk. Derfor glæder det mig, at aftalepartierne er blevet enige om at styrke indsatsen for langtidsledige,” siger John Larsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

Aftalepartierne er blandt andet enige om at styrke mulighederne for opkvalificering, og har både afsat flere midler til den regionale uddannelsespulje og de understøttende indsatser. Samtidig er der afsat midler til en tidlig og håndholdt indsats i a-kasserne.

”Det er positivt, at aftalepartierne har prioriteret at forbedre mulighederne for opkvalificering. Vi ved nemlig, at forældede kompetencer kan være en barriere for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Samtidig har vi i Dansk Metal gode erfaringer med at igangsætte en tidlig indsats for mange af vores seniormedlemmer. Derfor glæder det mig, at der er prioriteret midler til at understøtte a-kassernes indsats for de ældste ledige,” siger John Larsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

Endelig vil aftalepartierne gå til forligskredsen bag beskæftigelsesreformen for at sikre opbakning til en række forslag. Det gælder blandt andet et forslag om at fjerne referenceperioden for 6 ugers jobrettet uddannelse.

”Jeg håber og forventer, at forligskredsen bag beskæftigelsesreformen vil bakke op om de forskellige initiativer. Her tænker jeg selvfølgelig særligt på forslaget om at fjerne referenceperioden i jobrettet uddannelse, så også langtidsledige kan bruge deres ret til uddannelse,” slutter John Larsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

Kontakter

Billeder

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Dansk Metal er en fagforening for ca. 108.000 lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Metal

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Metal

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum