Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund: Ro på - Vi mangler stadig 95 %

Del

På trods af enighed om teksten til en arbejdstidsaftale for lokomotivførerne hos DSB S-tog, maner Dansk Jernbaneforbund til besindighed: - Vi mangler stadig 95 % af alle udestående, før vi har en aftale – og der støder løbende nye problemer til, siger formand for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup.

Dansk Jernbaneforbund og DSB har i månedsvis forsøgt, at blive enige om nye lokalaftaler i forbindelse med overgangen til den private Jernbaneoverenskomst. Mandag morgen meddelte DSB, at der var indgået en aftale for lokomotivførerne hos DSB S-tog. Men aftalen er alene et lille komma i en lang fortælling, hvis man spørger Dansk Jernbaneforbund formand, Henrik Horup:

- DSB forsøger bevidst, at efterlade det indtryk, at vi stort set er i mål. Det er desværre meget langt fra virkeligheden, siger Henrik Horup, der ikke vil afvise, at DSB’s spin er et forsøg på at tage luften ud af onsdagens hasteforespørgelse i Folketinget om netop DSB konflikten.

Dansk Jernbaneforbund understreger, at der mangler meget og at parterne fortsat står langt fra hinanden på helt afgørende områder:

- Der mangler stadig aftaler om arbejdstid for lokomotivførerne på fjern- og regionaltogene. Der mangler aftaler for togpersonalet i DSB og DSB S-tog. Oveni kommer større udfordringer med løn og pension, medarbejderindflydelse, uddannelse og øvrige lokalaftaler. De forhandlinger er end ikke er gået i gang endnu, understreger Henrik Horup.

Dansk Jernbaneforbund peger derudover på, at der nu også er opstået nye problemer i forhold til stationspersonalet i DSB:

- Der er ikke umiddelbart udsigt til at tilpasningsforhandlingerne for stationsbetjente i DSB kan ende ud i enighed. DSB og Dansk Industri er ved at løbe fra tidligere aftaler og vi bevæger os i øjeblikket væk fra hinanden. På den måde støder der hele tiden nye problemer til, siger Henrik Horup.

Dansk Jernbaneforbund understeger, at man ikke indgår delaftaler:

- Vi har først en aftale med DSB, når der ligger en aftale for alle personalegrupper og på alle områder. Enigheden om arbejdstid for lokomotivførerne på S-tog er positiv. Men vi har kun ryddet en mindre forhindring af vejen. Og Dansk Jernbaneforbund efterlader ingen på perronen, siger Henrik Horup

Information om Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund
Dansk Jernbaneforbund