Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme vil kickstarte varmepumperne

Del

Fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, dokumenterer i en ny analyse, at eldrevne varmepumper skal fremmes hvis Danmark skal få fuldt udbytte af fremtidens vindstrøm. Dansk Fjernvarme vil derfor stille sig i spidsen for en handlingsplan, der skal kickstarte varmepumperne.

Analysen ”Energiforsyning 2030”, der netop er præsenteret på Dansk Fjernvarmes landsmøde i Bella Center i København, understreger behovet for politisk handling, hvis de eldrevne varmepumper skal få et gennembrud i Danmark.

Hvis ikke fjernvarmens investeringsvilkår ændrer sig, vil en stor del af de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker lægge elproduktionen på hylden og investere i gasmotordrevne varmepumper. Dermed vil naturgas blive kraftvarmeværkernes foretrukne brændsel og ikke el, der ellers i flere rapporter bliver beskrevet som det, der bedst sikrer sammenhæng mellem de forskellige sektorer.

- Energiforsyning 2030 viser, at de eldrevne varmepumpeløsninger ikke bliver fremtidens foretrukne teknologi hos de decentrale kraftvarmeværker hvis vi fortsætter samme kurs som nu. Som rammerne er i dag, vil det være fornuftigt for mange varmeselskaber at vælge gasdrevne varmepumper siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen og fortsætter,

- Men hvis Danmark gerne vil skabe et sammenhængende energisystem, hvor vi udnytter den grønne vindenergi bedst muligt, bør vi ændre kurs så vi får flere el-varmepumper i systemet.

Kickstart til varmepumperne
Energiforsyning 2030 er netop debatteret på Dansk Fjernvarmes landsmøde og i den anledning benyttede Kim Mortensen anledningen til at lancere idéen om at få skabt en samlet handlingsplan for, hvad der skal til for at de store varmepumper kan få deres endelige gennembrud.

- Vi skal have kickstartet varmepumperne. Dansk Fjernvarme tilbyder at sætte sig i spidsen for en handlingsplan for varmepumpeudbygning i Danmark. Her vil vi anbefale, at der etableres et demonstrationsprogram, hvor målet er at få etableret yderligere 500 MW varmepumper i 2020, siger Kim Mortensen.

- Der er i energisektoren bred enighed om, at de store, eldrevne varmepumper er vejen frem, hvis vi skal udnytte den stigende mængde energi fra vindmøllerne, og derfor ser vi nu et behov for at få tilvejebragt en handlingsplan som sikrer en fornuftig udviklingen på tværs af sektorerne, uddyber direktøren.

Kim Mortensen peger på, at en hurtig fjernelse af PSO’en for fjernvarmens varmepumper, en reduceret elafgift for fjernvarmens varmepumper og en omlægning af eltariffen som nødvendige indgreb, der bør indgå i en sådan handlingsplan. Derudover gælder det, ifølge Dansk Fjernvarme, også om, at få en ny energispareaftale i hus med varmepumper og solvarme som helt centrale virkemidler.

- Lave varmepriser, effektivitet og sikker grøn forsyning står øverst på fjernvarmeselskabernes dagsorden. Disse elementer skaber glade kunder, høj forsyningssikkerhed, komfort, sammenhæng til de øvrige energisystemer og gavn for både danske eksportvirksomheder og dansk økonomi. Fjernvarmen kan allerede i dag levere på alle parametre. Men vi vil fortsat udvikle sektoren – og der spiller de eldrevne varmepumper en central rolle – derfor skal de nu kickstartes, siger Kim Mortensen.

Nøgleord

Kontakter

Pressechef Rune Birk Nielsen, tlf. +45 2490 4197 el. rbn@danskfjernvarme.dk

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76308000http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen leveres af knap 400 fjernvarmeselskaber. Dansk Fjernvarmes medlemmer forsyner i dag 1,6 millioner boliger og 3,6 millioner danskere med fjernvarme.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme