Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme: Ny politisk aftale skaber afklaring

Del

Ny politisk aftale skaber ro om fjernvarmesektoren, men Dansk Fjernvarme er bekymret for, at den grønne omstilling går i stå og, at sektoren drukner i et nyt bureaukrati.

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny regulering af fjernvarmesektoren, der skal effektivisere for en halv milliard kroner i 2020.

- Jeg er tilfreds med, at vi endelig kan sætte et foreløbigt punktum for, hvad der har været en meget lang proces. Fjernvarmeselskaberne har nu vished for, hvilke politiske forventninger, der stilles til dem frem til 2020, siger direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen og fortsætter:

- Jeg synes også, der er grund til at være tilfreds med, at forslaget om at indføre en bagatelgrænse, så de mindste selskaber ikke vælter i administrative byrder, er kommet med i aftalen.

Fjernvarmen vil fortsat drive den grønne omstilling
I aftalen gøres det klart, at de økonomiske krav til selskaberne skal udmøntes sådan, at fjernvarmeselskaberne fortsat kan være med til at drive den grønne omstilling.

- Fjernvarmeselskaberne har igennem en årrække været en drivende kraft i den grønne omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Det vil de gerne fortsætte med, men risikoen for, at en ny bureaukratisk regulering og økonomisk spændetrøje vil sætte en stopper for det, er stor, siger Kim Mortensen.

- Men der er naturligvis grund til at rose aftaleparterne for, at de i aftalen har gjort det helt klart, at selskaberne fortsat skal have råderum til at investere i den grønne omstilling. Dette vil vi naturligvis forfølge, siger Kim Mortensen, der mener, at det er afgørende, at dette princip bliver båret videre i den konkrete udmøntning af aftalen.

Dansk Fjernvarme med ved bordet
I aftalen lægges der op til, at såvel det resterende analysearbejde som selve implementeringen af aftalen skal ske i tæt samarbejde med fjernvarmebranchen, der er repræsenteret ved Dansk Fjernvarme. Den opgave er Dansk Fjernvarme klar til at gå aktivt ind i.

- Vi ser frem til at samarbejde med både politikere og myndigheder i det fortsatte arbejde. Erfaringerne fra andre dele af forsynings- og energisektoren viser, at det er helt afgørende, at effektiviseringen gennemføres så smidigt som muligt, så vi ikke skaber unødigt bureaukrati til skade for fjernvarmekunderne. Derfor er jeg meget tilfreds med, at implementeringen af de nye krav skal ske i samarbejde med os, siger Kim Mortensen.

Én stor tidsel skygger
Aftalen lægger ud over et effektiviseringskrav på 500 millioner kroner op til en fundamental ændring af den økonomiske regulering, branchen har været underlagt de sidste 30 år. Det møder derfor hård kritik fra Dansk Fjernvarme, at regeringen – allerede før den nye aftale er implementeret – har iværksat en undersøgelse af et nyt effektiviseringspotentiale efter 2020.

- Giv nu fjernvarmeselskaberne ro til at sikre, at aftalen virker efter hensigten. De nye krav, der stilles til selskaberne, er så omfattende, at det er meningsløst allerede nu at begynde at spå om, hvor yderligere besparelser kan findes, siger Kim Mortensen.

- Der har bredt sig en opfattelse af at forsyningssektoren er vor tids ”Drengen med Guldbukserne”, siger Kim Mortensen og slutter:

- Men min appel til politikerne skal være, at de indstiller eftersøgningen, indtil vi har et bedre overblik. Vi har jo netop set på elområdet, hvordan implementeringen af nye effektiviseringskrav er blevet udskudt, fordi det har vist sig at være mere komplekst end forudset.

Fakta:
• De decentrale varmeproducenter skal effektivisere for 385 mio. kr. i 2020 og de centrale kraftværker for de resterende 115 mio. kr.
• Industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarmen, er undtaget kravene i aftalen.
• For at mindske de administrative byrder er også selskaber, der leverer under 50 TJ fjernvarme om året undtaget regulering.
• Reguleringen omfatter cirka 90 pct. af den samlede fjernvarmelevering.

Om Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af de mere end 400 fjernvarmeselskaber. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner i dag 1.7 millioner boliger og 3,6 millioner danskere med fjernvarme.

Nøgleord

Kontakter

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, Tlf. +45 40 21 22 20, kmo@danskfjernvarme.dk

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76308000http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværkerne i Danmark og har mere end 400 medlemmer. 64 procent af alle husstande i Danmark har fjernvarme.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme