Dansk Energi

Dansk Energi:

Del

Næste del af CCS-strategi skal sikre fangsten af CO2

Regeringen har sammen med et bredt udsnit af Folketingets partier indgået en aftale om første del af en samlet CCS-strategi. Aftalen indeholder en række overordnede principper for lagring af CO2 i Danmark og lægger op til, at Danmark skal kunne importere og eksportere CO2, og at der skal foretages yderligere undersøgelser af nye lagringslokaliteter.

Resten af CCS-strategien udskydes til efter sommerferien. Her skal regeringen præsentere et bud på, hvordan puljen på 16 mia. kr. til fangst, lagring og anvendelse af CO2 skal fordeles. Pengene stammer fra klimaaftalen for energi og industri, der blev indgået sidste sommer.

Dansk Energi hilser denne første delaftale velkommen.

-          Fangst, lagring og anvendelse af CO2 er uundgåelige værktøjer til at løse klimaudfordringen. Nationalt og internationalt. Så det er godt, at man nu kommer nærmere rammerne for, hvordan vi bedst lagrer CO2 og udnytter vores undergrund kommercielt, så andre lande mod betaling kan slippe af med deres CO2 ved at lagre den hos os, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Han er tilfreds med, at aftalen slår fast, at CCS kan bruges til at skabe negative emissioner ved at fange og lagre grøn CO2 fra blandt andre de store kraftvarmeværker, der anvender bæredygtig biomasse. Han opfordrer derfor til, at man efter sommerferien sætter fart på det primære; at sikre, at CO2’en bliver fanget på de store CO2-punktkilder, der findes i Danmark.

Dansk Energi udgav i april en analyse, der kortlægger de fremtidige CO2-fangstpotentialer fra tilgængelige danske punktkilder frem mod 2030, 2040 og 2050. Analysen viser, at både antallet af punktkilder og mængden af CO2 fra disse falder - især efter 2030. Udviklingen med faldende punktkilder drives ikke mindst, fordi man fortsat ikke har besluttet, hvilken rolle CO2-fangst på de store biomassefyrede kraftvarmeanlæg skal spille, og da rammevilkårene derfor fortsat er ukendte.

-          Den store opgave venter efter ferien, hvor regeringen og Folketinget har til opgave at sikre, at CO2’en fra de store punktkilder bliver fanget - især den, der stammer fra store biomassefyrede anlæg. CO2 fra biomasse kan lagres, men den kan også indgå i en dansk produktion af Power-to-X-brændsler, der kan gøre skibs- og luftfart fossilfri. Derfor skal vi først og fremmest fange den grønne CO2 og dernæst anvende den, hvor den skaber størst værdi, siger Lars Aagaard og opfordrer politikerne til at få sat rammerne for CO2-fangst og anvende de tilgængelige tilskudsmidler til at få sat skub i fangst af CO2.

-          Det bør være sådan, at vi reserverer de danske tilskudskroner til at udvikle fangst af CO2 fra store punktkilder. Lagringsindustrien skal der imod udvikle sig gennem private investeringer og kommerciel logik. Det gælder jo især, hvis vi skal lagre udenlandske aktørers CO2 i den danske undergrund, siger han.

Det forventes, at regeringen fortsætter forhandlingerne med Folketinget om de næste dele af CSS-strategien til august.

Kontakter

Information om Dansk Energi

Dansk Energi
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

3530 0400http://www.danskenergi.dk

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne samtidig med, at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser.

Den danske energiindustri beskæftiger samlet set flere end 56.000 danskere og er med sine milliardtunge investeringer i infrastruktur og teknologi et af Danmarks stærkeste erhverv. Energiindustrien er en grundpille i dansk eksport. I 2016 eksporterede Danmark nemlig energiteknologi for 75,6 mia. kroner, svarende til 11 procent af den samlede vareeksport.  

Følg pressemeddelelser fra Dansk Energi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Energi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum