Dansk Energi

Dansk Energi: De rette kompetencer er en forudsætning for grøn omstilling

Del

Dansk Energi slår i en ny analyse fast, at de investeringer, der skal føre til 70 pct. reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, skaber 290.000 årsværk. Det er en gylden mulighed, hvis arbejdskraft med de rette kompetencer er til rådighed.

Realiseringen af 70 pct.-målsætningen skaber mange nye job - omtrent 290.000 årsværk opstår frem mod 2030 som følge af investeringer i den grønne omstilling. Beskæftigelsen kommer både ikke-faglærte og faglærte grupper til gode og er jævnt fordelt over hele landet. Men det kræver et styrket fokus at sikre, at kompetencerne til at varetage opgaverne er til stede.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i analysen ”Beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling”, hvor Dansk Energi med bistand fra COWI har regnet på, hvilke kompetencer og faggrupper der bliver brug for. Udgangspunktet er Klimapartnerskabet for energi og forsynings beregninger af ekstrainvesteringerne i den grønne omstilling, der følger som konsekvens af klimaloven. Rapporten peger på, at de investeringer, der skal virkeliggøre 70 pct.-målsætningen, giver vækst og beskæftigelse i Danmark, men analysen hejser også et advarselsflag, når det gælder mulige flaskehalse og forsinkelser i tidsplanen som følge af potentiel mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer.

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, siger om rapporten:

–Klimaopgaven er stor, men også mulig at løse. Den gode nyhed er, at den skaber øget beskæftigelse og nye muligheder, hvis de rette kompetencer til at løse opgaverne er til rådighed.

Han fortsætter:

–Der er tidligere blevet fokuseret meget på, om den nødvendige kapital og teknologi er til rådighed på vejen mod at realisere klimamålet i 2030. Der har manglet fokus på, hvordan vi sikrer, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer til at etablere vindmøller, sætte ladestandere op mv., og den debat vil Dansk Energi gerne rejse med denne analyse. Og så skal vi huske, at presser vi hele omstillingen ned på ganske få år, så vil presset på arbejdsmarkedet blive så stort, at det i sig selv kan betyde, at vi ikke når i mål.

Rapporten viser, at der i fremtiden særligt vil blive efterspørgsel på smede, elektrikere, VVS’ere og ikke-faglærte med de rette kompetencer. De skal løse konkrete opgaver som bl.a. installation af vindmøller, opsætning af ladestandere til elbiler, udskiftning af olie- og naturgasfyr til varmepumper. Alene etablering af havvind kommer til at kræve 120.000 årsværk.

Ud af de samlede 290.000 forventede årsværk går 96.000 til ikke-faglærte, der kan få brug for nye kompetencer gennem omskoling og opkvalificering.

Fagbevægelsens Hovedorganisation har sammen med Dansk Industri, 3F, Dansk Metal og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgjort en arbejdsgruppe, der har fulgt og bidraget til analysens tilblivelse. Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard siger om resultaterne:

- Rapporten bekræfter, at omstillingen ikke kun kræver tekniske løsninger, men også kompetent arbejdskraft. Og det er i høj grad de faglærte, der bliver omstillingens grønne helte. Men hvis de nye job skal blive en gevinst for Danmark og lønmodtagerne – ikke en flaskehals for omstillingen og en forbigået chance – er der brug for at styrke uddannelse, opkvalificering og den danske model.

At undgå flaskehalsproblemer er en forudsætning for at nå målet om 70 pct. reduktion i 2030. Lars Aagaard slår fast, at handling i tide er nødvendig:

– Der er allerede i dag rift om f.eks. elektrikere, og vores analyse viser, der er beskæftigelse til 32.000 årsværk mere frem mod 2030. Derfor skal vi allerede nu i gang med at sikre, at de rette kompetencer er til stede.

Samarbejde mellem en række aktører skal sikre, at arbejdsstyrken opnår de rette kompetencer, siger Lars Aagaard:

– Der er brug for, at politikerne og arbejdsmarkedets parter løfter i flok, så vi i tide opkvalificerer og uddanner indenfor de fagområder, hvor der kan opstå flaskehalse. Dansk Energis medlemmer står på spring for at investere i bl.a. elnettet for at indfri klimamålet. Opfordringen herfra er derfor, at kompetencerne til at løse de konkrete opgaver bredt tænkes med som et vigtigt element i den grønne omstilling.

Rapportens hovedkonklusioner:

-        290.000 årsværk følger af investeringer i den grønne omstilling. De fordeler sig særligt på investeringer i elnettet (25.000), etablering af havvind (120.000) og opsætning af ladestandere (13.000).

-        Den øgede beskæftigelse kommer både faglærte og ikke-faglærte til gode og fordeles jævnt over alle fem regioner.

-        Der bliver især rift om smede, elektrikere og VVS’ere og ikke-faglærte med de rette kompetencer.

-        Beskæftigelseseffekten for de ikke-faglærte udgør 96.000 årsværk.

Nøgleord

Kontakter

Inger Schroll-Fleischer
presserådgiver i Dansk Energi
tlf. 22650919

Links

Information om Dansk Energi

Dansk Energi
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

3530 0400http://www.danskenergi.dk

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne samtidig med, at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser.

Den danske energiindustri beskæftiger samlet set flere end 56.000 danskere og er med sine milliardtunge investeringer i infrastruktur og teknologi et af Danmarks stærkeste erhverv. Energiindustrien er en grundpille i dansk eksport. I 2016 eksporterede Danmark nemlig energiteknologi for 75,6 mia. kroner, svarende til 11 procent af den samlede vareeksport.  

Følg pressemeddelelser fra Dansk Energi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Energi

Dansk Energi om Klimarådets rapport: 2021 bliver afgørende for 2030-målet26.2.2021 10:39:10 CET | Pressemeddelelse

Klimarådet giver med sin nye rapport det gule kort til regeringen og partierne bag klimaloven. Dansk Energi er enig i, at der er brug for at speede klimaindsatsen op og gøre planerne mere konkrete. Her bør en prisansættelse på CO2, udfasning af naturgas i boligopvarmningen og diesel i den tunge transport samt sammenhængende satsning på CO2-fangst og power-to-X stå øverst på listen over beslutninger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum