E.ON Danmark

Danmarks største biogasanlæg er i luften

Del

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da landets største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas, mandag åbnede for hanerne. Anlægget, der ligger på en tidligere majsmark i Bevtoft, er en investering på 250 mio. kroner, som partnere E.ON Danmark og Sønderjysk Biogas Invest (SBI) står bag. Det nye biogasanlæg der omdanner gylle og andre restprodukter til miljøvenlig biogas, er E.ON koncernens største anlæg.

Mange hundrede besøgte Sønderjysk Biogas under den officielle åbning d. 26. september
Mange hundrede besøgte Sønderjysk Biogas under den officielle åbning d. 26. september

Det var energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der i høj sol foran hundredevis af tilskuere, drejede på gashanen og dermed officielt indviede anlægget.

"Vi står med et lille stykke Danmarkshistorie her i dag," sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og understregede, at biogasproduktionen har mange fordele. "Sønderjysk biogas giver et stort bidrag til udbygningen af biogas i Danmark til fordel for klimaet, landbruget og lokalsamfundet," sagde ministeren.

Bag det 20 fodboldbaner store anlæg, står energiselskabet E.ON Danmark og leverandørforeningen fra SBI, som også forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd.

"Det er en særlig glæde at stå her i dag. Med dette biogasanlæg har vi vist vejen for, hvordan vi kan løse nogle af vores klima- og miljøudfordringer, og hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig udvikling," sagde Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og påpegede, at anlægget reducerer Danmarks CO2-udslip med cirka 51.000 tons årligt.

Vigtigt bidrag til landbruget

Første spadestik til anlægget blev taget i april 2015, så etableringen er gået stærkt. Der er dog tale om længere rejse, da projektet har været undervejs siden 2009, hvor dengang 86 landmænd gik sammen om at danne Sønderjysk leverandørforening for i fællesskab at skabe mulighed for at opføre et stort biogasanlæg.

Erling Christensen, som er bestyrelsesformand for leverandørforeningen, leverer også selv gylle til biogasanlægget, glæder sig også over samarbejdet mellem E.ON og SBI. "Vi har et unikt partnerskab, hvor begge parter er ligeværdige og har samme medbestemmelse. Leverandørerne af råvarerne har lige så meget indflydelse på produktionen som aftagerne af biometanen, og det er helt særligt," sagde Erling Christensen.

På sigt ser han et stort potentiale i den værdi som afgasset gylle tilfører landbrugsafgrøderne. "Når man kan designe gødningen til de forskellige afgrøder, så gør man det samtidig lettere for afgrøderne at optage næringsstofferne og på den måde kan landmændene på sigt udfase den dyrt indkøbte handelsgødning," forklarede Erling Christensen og påpegede, at en øget recirkulering af næringsstofferne vil styrke dansk landbrug, både økonomisk og miljømæssigt.

Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig udbredt til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for at producere biogas i form af et vidtforgrenet gasnet og en stor landbrugssektor. Selvom regeringen har et mål om at bruge op til 50% i 2020, bliver i dag kun cirka 15% af husdyrgødningen anvendt til energiformål. E.ON åbnede tidligere i år Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå og vil med dagens åbning producere knapt en femtedel af Danmarks samlede biometan-produktion.

Ud over den officielle indvielse af Sønderjysk Biogas blev dagen også markeret med et åbent hus arrangement, som tiltrak mange hundrede besøgende i det sønderjyske, der havde valgt at bruge den solfyldte eftermiddag på at blive lidt klogere på biogasproduktion.


Om partnerne bag Sønderjysk Biogas A/S

Sønderjysk Biogas Invest A/S (SBI) består af 71 landmænd og en række investorer, der ser biogas som en mulighed for at producere vedvarende energi samtidig med, at der skabes en ekstra indtjening for landbruget. Idéen om at etablere et eller flere biogasanlæg i Sønderjylland opstod allerede i 2009, og siden er der arbejdet målrettet for at realisere idéen på initiativ af Sønderjysk Landboforening. SBI vil stå for tilførsel af husdyrgødningen og afsætning af den afgassede biomasse.

E.ON er et energiselskab med 33 millioner kunder og aktiviteter i mere end 30 lande. Sammen med partnere udvikler og tilbyder E.ON bedre, renere og mere energieffektive energiløsninger. E.ON Danmark A/S fokuserer på biogasproduktion, el, fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. E.ON er operatør og medejer af havvindmølleparken Rødsand II, og ejer og driver også kraftvarmeanlæg, fjernvarmenetværk på Sjælland og biogasanlæg i Jylland. E.ON driver Danmarks største elbilnetværk og bygger biogas-tankstationer til tungere transport og arbejder dermed målrettet på at gøre vejtransporten grønnere.

Billeder

Mange hundrede besøgte Sønderjysk Biogas under den officielle åbning d. 26. september
Mange hundrede besøgte Sønderjysk Biogas under den officielle åbning d. 26. september
Download
Et drej på gashanen på Sønderjysk Biogas markerede den officielle åbning
Et drej på gashanen på Sønderjysk Biogas markerede den officielle åbning
Download
Sønderjysk Biogas blev fejret med sønderjysk kagebord
Sønderjysk Biogas blev fejret med sønderjysk kagebord
Download
Dagen igennem var der rundvisning for besøgende på Sønderjysk Biogas
Dagen igennem var der rundvisning for besøgende på Sønderjysk Biogas
Download

Information om E.ON Danmark

E.ON Danmark
E.ON Danmark
Dirch Passers Alle 76
2000 Frederiksberg

70 27 05 77https://www.eon.dk

Et af Europas største privatejede energiselskaber

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af Europas største privatejede energikoncerner med 42.000 medarbejdere og 33 millioner kunder. Vores ambition er at drive den grønne omstilling og være den foretrukne partner inden for bæredygtige energiløsninger. Derfor har vi investeret massivt i udviklingen af grønne og innovative energiløsninger; fra at forsyne elektrisk transport med strøm fra egen havvindmøllepark, Rødsand II, til udviklingen af nogle af Danmarks største og mest effektive biogasanlæg. Vi driver Danmarks største netværk af ladeløsninger til elbiler til erhverv, private og den offentlige sektor, og driver ligeledes tre biogastankstationer i partnerskab med OK samt fire biogasanlæg sammen med lokale partnere. E.ON sælger og rådgiver om el, gas, varme og energieffektivisering og ejer og drifter cirka 30 lokale kraftvarmeværker og fire fjernvarmeværker.

Følg pressemeddelelser fra E.ON Danmark

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra E.ON Danmark

E.ON: Hold øje med grønt vand i Frederikssund18.10.2018 09:34pressemeddelelse

Mandag den 22. oktober tilsætter E.ON et grønt og ufarligt farvestof til fjernvarmevandet i Frederikssund. Formålet er at identificere eventuelle utætheder. De husstande, der har en defekt i deres fjernvarmeinstallation, kan opleve, at deres varme brugsvand får et grønligt skær. Det kolde brugsvand bør som udgangspunkt ikke blive grønt. Har man grønt vand, skal man derfor kontakte E.ON, og den eventuelle defekt i fjernvarmeinstallationen skal udbedres.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum