Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening jubler over 10 nye naturnationalparker

Del

Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har i dag udpeget de ti kommende naturnationalparker. En fantastisk dag for naturen, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læsø Klitplantage, Bistrupskovene og Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn. Det er nogle af de ti naturområder, som i dag er udpeget som kommende naturnationalparker. I forvejen var fem områder udpeget, så der vil nu blive etableret i alt 15 naturnationalparker i Danmark.

Og det er en god nyhed for de mange truede arter, som lever i naturområderne. I de kommende naturnationalparker vil naturen nemlig få bedre beskyttelse. Her vil naturen få førsteprioritet.

- Naturen i Danmark har det elendigt, og mange arter er truede, fordi deres levesteder forsvinder eller på anden måde ødelægges. Derfor er det en fantastisk dag for naturen, at vi nu får etableret yderligere 10 naturnationalparker i nogle af landets skønneste naturområder, så vi kan beskytte og styrke biodiversiteten. Forhåbentlig kan det være et vigtigt skridt på vejen i forsøget på at stoppe tilbagegangen i vores natur, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Målet med naturnationalparkerne er at forbedre kvaliteten af naturen og dermed biodiversiteten i Danmark. Og det er der desværre hårdt brug for.

Danmark er et af de mest naturfattige lande i Europa. Og trods en stigende indsats for naturen de senere år, så er den danske natur i fortsat tilbagegang. For eksempel er 95 procent af de naturtyper, som Danmark er forpligtet til at beskytte, i ugunstig tilstand. Og 1.844 arter i den danske natur truede og risikere at forsvinde på kort eller længere sigt.

For at genoprette naturen er der ifølge de førende biodiversitetseksperter brug for en vildere naturforvaltning, bl.a. med store græssende dyr. Og det er netop hele ideen med naturnationalparkerne.

- De senere års naturpleje har desværre vist sig ikke at have en tilstrækkelig effekt på biodiversitetskrisen. Så jeg synes, at det er fremragende, at de nye naturnationalparker er med til at udmønte forskernes anbefalinger til, hvordan vi får stoppet tilbagegangen i vores natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Stor lokal inddragelse i de kommende naturnationalparker

Naturnationalparkerne er det seneste år blevet debatteret meget. Især planerne om at udsætte store græssende dyr som heste og køer har gjort nogle borgere bekymrede. Forud for udpegningen har der været en store dialog og inddragelse med lokale interessenter og foreninger. Og i de nye naturnationalparker bliver der  etableret lokale følgegrupper med repræsentanter for lokale foreninger. Her skal der findes de bedste lokale løsninger, som både tilgodeser friluftsliv og naturen.

Miljøministeriet vil for hvert enkelt område lave beredskabsplaner, der skal sikre dyrevelfærden for de store dyr i områderne. For eksempel kan dyrene blive fodret, hvis der opstår nødsituationer under en hård vinter, hvor der bliver mangel på føde i naturen.

- Det er selvsagt afgørende at tage de lokale borgeres bekymringer alvorligt, så der bliver fundet så gode lokale løsninger som muligt. Men det er også vigtigt at huske på, at de 15 naturnationalparker samlet udgør under én procent af Danmarks areal. I 99 procent af landet vil vi mennesker og vores aktiviteter stadig have førsteprioritet. Og i naturnationalparkerne vil der stadig være rig mulighed for friluftsliv og naturoplevelser, også selv om naturen nu får førsteprioritet, siger Maria Reumert Gjerding.

15 naturnationalparker er kun første skridt

Det var oprindeligt regeringens mål, at de 15 naturnationalparker skulle være på i alt 60.000 hektar – svarende til størrelsen på Bornholm. Men de 15 naturnationalparker udgør i alt kun ca. 25.000 hektar – altså knap en halv procent af det samlede danske landeareal. Og flere af naturnationalparkerne er under 1.000 hektar, hvilket flere forskere ellers har anbefalet som minimumsstørrelse.

- Vi er selvfølgelig meget begejstret over de ti nye naturnationalparker, som er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men det er vigtigt at understrege, at det her kun er første skridt. Der er lang vej endnu – og vi arbejder for at få endnu flere store sammenhængende naturområder til glæde for naturen, og alle os som elsker at færdes i den, siger Maria Reumert Gjerding.

Udover naturnationalparkerne har regeringen også planer om at etablere 75.000 hektar urørt skov. Når de planer er udført, vil strengt beskyttet natur stadig kun udgøre lidt over to procent af Danmarks areal. Det forventes, at loven om naturnationalparker vil blive revideret allerede i år, så der vil blive mulighed for, at også privatejede naturområder kan blive udpegede som naturnationalparker. I dag er det kun statsejede områder, der er udpeget som naturnationalparker.

Fakta: Her kommer de nye naturnationalparker

  • Hanstholm (5040 ha)
  • Læsø Klitplantage (1126 ha)
  • Husby Klitplantage (960 ha)
  • Mols Bjerge (775 ha)
  • Kompedal Plantage (2719 ha)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede (2707 ha)
  • Draved Skov og Kongens Mose (564 ha)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn (631 ha)
  • Bidstrupskovene (500 ha) 
  • Ulvshale Skov (300 ha)

Kontakter

Billeder

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Naturvenner sætter Øresunds fremtid til debat på Christiansborg19.4.2022 14:33:39 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget, at Øresund skal udlægges som marin naturnationalpark for at redde det pressede havmiljø. Samtidig har man netop taget første spadestik til det historisk store anlægsprojekt, Lynetteholm, i selvsamme område. Det skaber spørgsmålstegn hos en lang række lokalafdelinger hos Danmarks Naturfredningsforening, som derfor sætter politikere, eksperter og organisationer stævne til konference om Fremtidens Øresund på Christiansborg.