Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond lancerer fondsstrategien ”Grobund for nybrud”

Del

Danmarks Frie Forskningsfond vil med sin nye strategi for 2021-2023 skabe grobund for nybrud med fokus på forskningskvalitet, diversitet og forskningens rolle i samfundet. Samtidig bliver ansøgerens perspektiv et centralt pejlemærke for det fondsstrategiske arbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør nu sin strategi for 2021-2023 med titlen ”Grobund for nybrud”. Med strategien får fonden et fornyet fundament for de kommende års fondsarbejde.

»I Danmarks Frie Forskningsfond er vi optaget af, at forskningen skal kunne udfolde sig frit og forfølge de bedste videnskabelige idéer i den retning, de bevæger sig. Derfor er det også en hjørnesten i det fondsstrategiske arbejde at sikre de bedste betingelser for de nybrud i forskningen, der skal gøre os klogere og bidrage til at forme fremtidens samfund,« udtaler DFF-bestyrelsesformand Maja Horst, og fortsætter:

»Det kræver, at vi fastholder et stærkt fokus på at udmønte forskning af højeste kvalitet. Samtidig ved vi, at noget af det, der kan fremme nybrud i forskningen, er en høj grad af diversitet i fagområder – altså at fagområder med vidt forskellige tilgange, teorier og metoder bringes i kontakt med hinanden. Derfor vil vi også arbejde strategisk med at understøtte faglig bredde og tværvidenskabelighed i dansk forskning.«

Med afsæt i strategiens pejlemærker vil fondsbestyrelsen og de fem faglige råd drøfte en række mulige fondsstrategiske initiativer. Blandt andet vil man drøfte, hvorvidt fondens virkemiddelportefølje i tilstrækkelig grad matcher de forskellige behov og efterspørgsler, som findes i forskningsverdenen.

Ligeledes bliver det aktuelt at udforske, hvordan fonden bedst kan indrette sine bedømmelsesprocesser for dels at minimere arbejdsbyrden for ansøgere og bedømmere, dels at sikre, at de ansøgte forskningsprojekter vurderes alene på deres kvalitet.

Med den nye strategi ønsker fonden samtidig at styrke indsatsen for at synliggøre forskningens rolle i samfundet. Det sker dels ved en øget monitorering af den samfundsmæssige impact af DFF-finansierede projekter, dels ved lanceringen af nye kommunikationsformater, der skal formidle viden om forskningens impact så bredt som muligt.

»Det er vigtigt, at danskerne har en bred forståelse af og bevidsthed om, at forskningen spiller en kæmpe rolle i vores liv og vores samfund på mangfoldige måder – ikke bare når vi har en akut situation som en pandemi, der kræver vacciner, men også, når vi skal tænke bredere og mere langsigtet over, hvilken retning vores samfund skal udvikle sig i,« siger Maja Horst.

»Det vil vi i DFF gerne være med til at sikre, og derfor har vi også et stærkt fokus på formidling af forskningens impact.«

Læs strategien ”Grobund for nybrud” her.

Kontakter

Billeder

Information om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C

https://dff.dk/

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) finansierer forskning af højeste internationale kvalitet og styrker den excellente forskning i Danmark. Fonden investerer i risikovillig forskning, der er baseret på forskernes idéer inden for og på tværs af videnskabelige områder, uafhængigt af politiske og strategiske satsninger.

DFF fremmer internationalisering af forskningen og styrker det unge talent såvel som den erfarne forsker. Herudover yder fonden forskningsfaglig rådgivning til minister, Folketing og det øvrige danske og internationale forskningslandskab. Det sker med baggrund i ekspertise og faglig diversitet gennem fondens 84 bestyrelses- og rådsmedlemmer, der alle er anerkendte og aktive forskere.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum