Danmarks første borgerenergifællesskab

Del

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. Borgerenergifællesskabet er en model, der er hentet fra et nyt EU-direktiv, der giver borgerne nye muligheder for at deltage aktivt i en klimavenlig omstilling af energiforsyningen. Stifterne kommer fra lokalområdet Avedøre i Hvidovre Kommune. Stifterne er Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og EBO Consult A/S. Energifællesskabet vil dække et område på ca. 2 km2, ca. 6.000 borgere, en række institutioner samt virksomheder.

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. og har hjemsted i Hvidovre Kommune. Borgerenergifællesskabet er en model, der er hentet fra et nyt EU-direktiv, der giver borgerne nye muligheder for at deltage aktivt i en klimavenlig omstilling af energiforsyningen i EU.

”Selv om direktivet først bliver indarbejdet i dansk lovgivning senest den 31. december 2020, så vil vi gerne være på forkant med direktivets muligheder for, at borgerne aktivt kan indgå i energifællesskaber, hvor man bl.a. kan udveksle energi mellem de deltagende medlemmer af fællesskabet”, siger formanden Johannes Pleidrup fra Energifællesskab Avedøre A.M.B.A.

Borgerenergifællesskabet er en del af en udviklingsplan benævnt ”Avedøre Green City”, hvor en række lokale interessenter er aktive, fordi de ønsker at sætte fokus på FN’s 17 verdensmål. Som et af de vigtige verdensmål, er der peget på bæredygtig energi, og derfor er energifællesskabet stiftet.

Stifterne kommer fra vidt forskellige steder i lokalområdet Avedøre i Hvidovre Kommune. Stifterne er Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og EBO Consult A/S. Energifællesskabet er åbent for andre aktører i Avedøre, således at energifællesskabet vil dække et område på ca. 2 km2, ca. 6.000 borgere, en række institutioner samt virksomheder.

Med stiftelsen af energifællesskabet vil der blive iværksat energiaktiviteter som f.eks. etablering af ladestandere og opsætning af solceller. Ideen er, at energiforbrugerne i området skal ”høste” den energi, som de selv er med til at producere i området, og at dette sker i overensstemmelse med de principper, som EU-direktivet anfører. For deltagerne er det vigtigt, at der er tale om såkaldte selvbærende energiaktiviteter, hvor f.eks. prisen på el afstemmes til de faktiske lokale omkostninger, og hvor overskud i fællesskabet er grundlag for udbygningen af fællesskabets aktiviteter som f.eks. opsætning af nye solceller eller ladestandere.

Energifællesskabet og Hvidovre Kommune vil arbejde tæt sammen om udviklingen af de borgernære energiaktiviteter, således at visionerne om realisering af FN’s verdensmål om bæredygtig energi for hele kommunen sker i en gensidig udveksling af erfaringerne med energifællesskabets aktiviteter.

På det stiftende møde blev der valgt en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., Filmbyen og Avedøre Landsbylaug.

”Vi håber, at vi med stiftelsen af energifællesskabet viser, at kommunen, borgerne, institutionerne, et forsyningsselskab og private selskaber i fællesskab kan løfte en vigtig opgave med lokal bæredygtig energiforsyning og samtidig cementere vigtigheden af lokal forankring af disse aktiviteter”, slutter formanden Johannes Pleidrup.

EBO Consult A/S blev udpeget som sekretariat og administrator for energifællesskabet, og der kan rettes henvendelse om denne pressemeddelelse til direktør Erik Christiansen – 20 46 71 31 eller erc@ebo.dk.  

Nøgleord

Kontakter

Erik Christiansen

Billeder

Information om EBO Consult A/S

EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1.
2650 Hvidovre

http://www.ebo.dk

"Avedøre Green City" er et lokalt samarbejde, der arbejder med udviklingen af et helt byområde i et bæredygtighed rentning efter FN's verdensmål. Avedøre Fjernvarme er omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi området defineres af fjernvarmeselskabets forsyningsområde.

Energifællessabet er stiftet med dette udgangspunkt.

Der er identificeret 13 ud af de 17 verdensmål, som der aktivt arbejdes med. En lokal kunstner har skabt et logo over projektet, der viser borgernes engagement i verdensmålene.

Der er allerede opnået betydelige EU- og danske bevillinger til de omfattende bæredygtighedsinitiativer i området.

Indenfor de næste 3 år investeres ca. 250 mio.kr. i en ændret varmeforsyning af området samt optimering af boliger, så der kan ske en konvertering af konventionel fjernvarme til lavtemperatur-fjernvarme.

Følg pressemeddelelser fra EBO Consult A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.