Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter 35 mio. kr. til konsolidering af klyngeorganisationer

Del

Som led i reformen af erhvervsfremmesystemet skal antallet af klynger reduceres, så der sikres større sammenhæng i indsatsen og effekt for virksomhederne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter nu 35 mio. kr. til at fremme en konsolidering af klyngeorganisationer. EU’s Regionalfond medfinansierer indsatsen.

De danske klynger bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder og fremmer derved innovation og videndeling til gavn for produktivitet, vækst og eksport i erhvervslivet. Lov om erhvervsfremme indebærer, at antallet af klynger skal reduceres fra de op mod 60 eksisterende klynger med offentlig finansiering til 10-12 klynger og et antal spirende klynger.

For at understøtte denne forenkling af det danske klyngelandskab afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en overgangspulje med 35 mio. kr.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

Klyngeorganisationer understøtter samarbejdet mellem bl.a. virksomheder og videninstitutioner og bidrager derved til dansk erhvervslivs konkurrencekraft. Men der er behov for at forenkle indsatsen for at gøre det nemmere og mere overskueligt for virksomhederne. Sigtet er landsdækkende klynger med virksomhederne i centrum, stor innovationshøjde og internationalt udsyn. Med de afsatte midler vil vi hjælpe konsolideringen godt på vej.”

En landsdækkende indsats med virksomhederne i fokus

Den kommende indsats skal understøtte den gradvise reduktion af danske klynger gennem fusioner mellem to eller flere klyngeorganisationer. Høj grad af virksomhedsrepræsentation i bestyrelserne skal sikre, at virksomhedernes strategiske behov er i centrum i de nye klyngeorganisationer. Derudover ligger der i indsatsen et krav til ansøgere om at redegøre for, hvordan aktiviteterne styrker klyngens virksomheder i at skabe flere innovative produkter og processer og opnå større internationalt udsyn.  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter i alt 35 mio. kr. til at understøtte konsolideringen af eksisterende klyngeorganisationer. 23,3 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond, mens de resterende 11,7 mio. kr. er decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og tilrettelægges, så den tager fat om virksomhedernes behov og udfordringer. Midlerne prioriteres med målsætningen om at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger.

Fakta

  • Indsatsen er landsdækkende.
  • Fristen for at indsende ansøgning er den 20. maj 2019.
  • Information, elektronisk ansøgningsskema og praktiske informationer findes på: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/overgangspulje-til-klyngekonsolidering
  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 26. juni 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte Olav Sønderskov: olason@erst.dk og 3529 1955 eller Morten Suusgaard: morsuu@erst.dk og 35291760.

Du kan læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse her: www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk

Nøgleord

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Unge med særlige udfordringer skal hjælpes i uddannelse og have et bedre afsæt for job26.11.2019 13:15:43 CETPressemeddelelse

Virksomhederne skriger på arbejdskraft, og samtidig står næsten 70.000 unge på tværs af hele landet uden uddannelse og job. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter nu fire projekter med i alt 36 mio. kr. Midlerne går til håndholdte indsatser, der skal sikre, at unge med særlige udfordringer får en uddannelse. Det skal give unge bedre mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og på sigt imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum