Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner pulje med 50 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter

Del

Destinationsselskaber og andre turismeaktører kan ansøge om i alt 50 mio. kr. til projekter, der fremmer vækst i dansk turisme.

Turisme er et internationalt væksterhverv, som bidrager til at skabe udvikling og beskæftigelse i hele Danmark. Både langs de danske kyster, i landdistrikterne og i landets større byer. I 2016 omsatte danske og udenlandske turister samlet for godt 108 mia. kr. i Danmark og var med til at skabe ca. 136.000 fuldtidsarbejdspladser på tværs af landet.  

Den stærke internationale konkurrence peger dog på et fortsat behov for at udvikle dansk turisme. Derfor lancerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en pulje på 50 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. er målrettet destinationsselskaber. 

Midlerne skal støtte projekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme. Endvidere skal midlerne støtte konsolideringen af den kommunale turismefremme i 15-25 destinationsselskaber. 

 

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jacob Riis: 

“Danmark skal have en større del af den internationale turismeøkonomi. Derfor har vi behov for stærkere destinationsselskaber, der på tværs af kommunegrænser kan udvikle og markedsføre kvalitetsprodukter og oplevelser over for turisterne. I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står vi derfor parat med en økonomisk håndsrækning til både konsolidering af organisationer og til konkrete aktiviteter, der kan bidrage til at løfte væksten i dansk turisme.” 

Tre indsatsområder  

Med afsæt i Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 vil Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med puljen på 50 mio. kr. støtte projekter, der falder inden for tre indsatsområder: 

 

  • Stærke og attraktive destinationer: Projekter til at fremme udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark med attraktive overnatningsmuligheder, gode spisemuligheder og en bred vifte af oplevelsestilbud, som kan matche turisternes efterspørgsel. 
  • Kvalitetsoplevelser til turisterne: Projekter til at fremme udviklingen af kvalitetsoplevelser til turisterne, så kvalitet og pris matcher, fx i form af lokale samarbejder om turistoplevelser af høj kvalitet og udnyttelse af potentialet i oplevelsesøkonomien, fx store sports- og kulturbegivenheder.
  • Effektiv markedsføring: Projekter til at understøtte en mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper. 

 

Fakta om puljen til lokale og tværgående turismeprojekter 

Puljen til lokale og tværgående turismeprojekter udmøntes som følger:  

  • 40 mio. kr., der kun kan søges af destinationsselskaber. 
  • 10 mio. kr., der kan søges af en bredere aktørkreds til projekter inden for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder blandt andet destinationsudvikling i ø-kommuner.  

Projekter inden for turismens tre forretningsområder, dvs. kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme, kan støttes. Geografisk kan projekter gennemføres inden for en enkelt eller på tværs af flere destinationer.  

Ansøgningsfristen er den 17. april 2019. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 26. juni 2019, hvorefter ansøgere modtager tilsagn eller afslag. 

Læs mere om puljen for lokal og tværgående turismeudvikling, og søg midler på:

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/indsatsomraade-turisme

Kontakt

Vil du vide mere om puljen til lokale og tværgående turismeprojekter, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Lasse Fridberg Bilstrup på lasbil@erst.dk eller 3529 1510. 

Nøgleord

Links

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Erhvervsfremmebestyrelsen vil knække flaskehals med indsats for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft28.6.2019 13:34:31 CESTPressemeddelelse

Højkonjunktur og mangel på arbejdskraft har skabt en flaskehals, som på tværs af brancher udfordrer virksomhedernes vækst og udvikling. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har derfor afsat 59,1 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til en indsats, som skal tiltrække flere kvalificerede udenlandske arbejdstagere med videregående uddannelser eller erhvervsuddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum