Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner for erhvervsfremmepulje på 80 mio. kr.

Del

Puljen skal bidrage til at styrke lokale og regionale rammer for virksomheder i hele landet, skabe en god overgang til det nye erhvervsfremmesystem og understøtte innovation og nytænkning i indsatsen.

Danmark har fået et nyt erhvervsfremmesystem, som er trådt i kraft 1. januar 2019. Virksomhedernes behov skal i centrum, lokale og regionale udfordringer og potentialer skal adresseres, og der skal skabes rum for fornyelse og innovation i indsatsen. Samtidig skal der tages højde for at gode og velfungerende indsatser kan fortsættes i overgangsfasen.

Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse valgt at udbyde en ny strategisk pulje på op til 80 mio. kr. Puljen er målrettet erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer samt eksisterende lokale indsatser, og erhvervsfremmeindsatser, der som følge af forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019.

Med samme pulje vil Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtte projekter og indsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

”Med de fokuserede indsatser, vi sætter i gang, og nu også en strategisk pulje for erhvervsfremmeinitiativer har vi et rigtigt godt afsæt for at skabe en god overgang til det nye erhvervsfremmesystem. Det giver os mulighed for at bygge videre på gode eksisterende initiativer, der har virksomhedernes behov i centrum, samtidig med at vi kan lægge spor ud til fremtidige indsatser. Jeg ser meget frem til at se projektforslagene.”, siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fakta

Konkret afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammenlagt op til 80 mio. kr. til to indsatsområder:

1. Finansiering til erhvervsfremmeindsatser der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer samt eksisterende lokale indsatser, og erhvervsfremmeindsatser, der som følge af forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019. Minimumsstøttebeløbet der kan søges her er 3,0 mio. kr.

2. Innovative erhvervsfremmeindsatser, fx i form af forsøgs- eller forprojekter, hvor man afprøver nye metoder, aktiviteter, organiseringer mv., herunder inden for digitalisering. Resultatet af projekterne skal kunne bidrage til ny viden, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan tage afsæt i og eventuelt omsætte til indsatser i den kommende strategiperiode.

Der kan under denne indsats søges mellem 2,0 og 4,0 mio. kr. og projektperioden kan være op til 2 år.

Begge indsatser ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og tilrettelægges, så de tager fat om virksomhedernes behov og udfordringer.

Fristen for at indsende ansøgninger til de to udmøntninger er følgende:

  • Første ansøgningsrunde: Ansøgningsfrist 13. maj 2019 kl. 12.00: Ansøgninger forventes behandlet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 26. juni 2019, hvorefter ansøger vil få tilsagn eller afslag.
  • Næste ansøgningsrunde vil forventeligt være i september 2019 september 2019: Ansøgninger forventes behandlet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november, hvorefter ansøger vil få tilsagn eller afslag.

Information, elektronisk ansøgningsskema og praktiske informationer vedrørende indsatserne findes her: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/strategisk-erhvervsfremmepulje

Du kan læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse her: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Kontakt

Hvis du vil høre mere om støttemulighederne, kan du kontakte chefkonsulent Susanne Gren Svendsen på susssv@erst.dk eller 3529 1473.

Billedtekst: Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis (foto: Erhvervsstyrelsen).

Nøgleord

Billeder

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum