Udenrigsministeriet

Danmark yder 10 mio. kr. til håndtering af flygtninge og migranter på Middelhavsruten

Del

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs besøgte i går det danske bidrag til EU’s grænseagentur Frontex på Sicilien sammen med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og integrationsminister Inger Støjberg. I den forbindelse offentliggjorde Ulla Tørnæs et dansk humanitært bidrag til Middelhavsruten på 10 mio. kr.

Den humanitære bevilling går til FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)’s appel for middelhavsruten. 


UNHCR er en central aktør for at sikre flygtningene og migranterne langs Middelhavsruten. Indsatsen foregår i oprindelses- og transitlandene Algeriet, Burkina Faso, Chad, Egypten, Etiopien, Libyen, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Senegal og Sudan og kan medvirke til at reducere videre migrantionsstrømme. Blandt aktiviteterne er oplysningskampagner om risici og realistiske udfald af rejsen, styrkelse af lokale myndigheders kapacitet til at håndtere migration og beskyttelse, hjælp til migranters frivillig tilbagevenden og flygtninges integration i værtssamfund og genbosætning, redningsaktioner i ørkenen, beskyttelse af uledsagede børn, hjælp til ofre for kønsbaseret vold, overvågning af forhold i detentionscentre i Libyen og evakuering fra Libyen af sårbare flygtninge til Niger mhp. videre genbosættelse.


“Det er afgørende, at vi styrker EU's ydre grænser, hvis vi fremover skal håndtere migrationspresset mod Europa. Samtidig er det helt centralt, at vi styrker indsatserne på migrationsruterne i Sahelregionen, fx med støtte til lokale myndigheder, så de bedre kan bekæmpe menneskesmuglernetværk, og at vi bidrager til oplysningsindsatser, så unge afrikanere ikke -  med livet som indsats - fristes ud på en udsigtsløs rejse mod Europa,” siger Ulla Tørnæs.

Baggrund

Antallet af irregulære migranter og flygtninge, der i 2019 har bevæget sig fra Afrikas Horn, Vest-, Central- og Nordafrika for at tage rejsen over Middelhavet er fortsat højt. Den vestlige middelhavsrute er i øjeblikket den mest benyttede søvej fra Afrika til Europa, selvom de marokkanske myndigheder har skærpet grænseindsatsen i 2019. Der er via den vestlige middelhavsrute ankommet omkring 6350 irregulære migranter og flygtninge primo marts 2019, hvilket er en stigning på over 60 pct. ift. samme periode i 2018. Til sammenligning er ankomsterne på den centrale middelhavsrute faldet med 95 pct. i 2019 ift. samme periode i 2018 (fra over 6000 pers. i 2018 til omkring 350 pers. i 2019).

 

Der er fortsat massive beskyttelsesudfordringer for flygtninge og irregulære migranter langs middelhavsruten med mangel på basale ydelser og høj risiko for voldelige og seksuelle overgreb, udnyttelse, menneskehandel, indespærring og tortur.


Danmark har tidligere bidraget til UNHCRs appel for middelhavsruten med 15 mio. kr. i 2017 og 35 mio. kr. i 2018.

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Oversigt over evakuerede fra Afghanistan16.9.2021 17:16:03 CEST | Pressemeddelelse

Antal personer omfattet af den danske evakueringsoperation fra Afghanistan pr. 15. september 2021. Gruppe Antal personer evakueret fra Afghanistan Nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, inklusiv familie * 256 Personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, inklusiv familie 137 Tolke, der har samarbejdet med forsvaret, inklusiv familie 235 Udsatte personer fra afghanske NGO’er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, inklusiv familie 59 Solidaritetspulje, inklusiv familie (lokalansatte hos NATO, EU og FN i Afghanistan) 154 Andre** 60 Danskerlisten (danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark) 137 I alt 1038 * Heraf 15 familiemedlemmer med fortsat usikkerhed om familietilhørsforhold. ** Kategorien ”andre” dækker primært over personer, der på baggrund af et humanitær skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået OK til evakuering, selvom