Udenrigsministeriet

Danmark vil gøre Afrikas Horn mere stabilt og sikkert

Del

Tredje fase af det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Afrikas Horn er igangsat.

Danmark har en betydelig interesse i et stabilt og sikkert Afrikas Horn. Med programmets 3. fase støtter Danmark afrikanske og internationale aktørers arbejde med at sikre fred og stabilitet, bekæmpe voldelig ekstremisme og terrorisme, forebygge irregulær migration og flygtningestrømme samt fremme maritim sikkerhed i en region, der er vital for dansk og international skibsfart. Udgangspunktet for programmet er den ustabilitet, som situationen i Somalia medfører for hele regionen og de danske indsatser fokuserer særligt på Somalia, Kenya og Etiopien.

Udenrigsminister Anders Samuelsen deltager i dag i ministermødet i Bruxelles med deltagelse af ministre fra EU og den Afrikanske Union, hvor han blandt andet sætter fokus på det betydelige danske bidrag til fred og sikkerhed i Afrika.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Vores støtte til stabilitet, fred og sikkerhed på Afrikas Horn er central for hele regionens positive udvikling, men også for vores egen sikkerhed, velfærd og sikkerheden for vores virksomheder i området. Det nye Freds- og Stabiliseringsprogram udmønter ambitionen i Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020 om at forebygge og imødegå voldelig ekstremisme og irregulær migration. Vi beskytter os bedst selv gennem internationalt engagement og samarbejde.

Med programmet viser vi, at Danmark er villig til at hjælpe regionen med at skabe fred og stabilitet – til gavn for både afrikanere og danskere.”

Konkret bidrager programmet bl.a. til lokal myndighedsudøvelse i områder befriet fra al-Shabaab, kvinder og unges deltagelse i freds- og tillidsskabende aktiviteter, rehabilitering af al-Shabaab afhoppere, bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt bekæmpelse af grænseoverskridende, organiseret kriminalitet til lands og til vands.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Forsvaret af Danmark starter ikke ved vores egne grænser. Vi er nødt til at starte indsatsen i de dele af verden, hvor der er uro, og hvor terrorgrupper og kriminelle hærger. Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig dansk kompetence og prioritet. Formålet med programmet er at bidrage til at styrke Europas og Danmarks sikkerhed gennem øget regional stabilitet i Østafrika. Derfor er freds- og stabiliseringsprogrammet for Afrikas Horn vigtigt.

Som en del af programmet har Forsvaret udsendt tre militære rådgivere til Kenya for at bidrage til at styrke den lokale og regionale evne til at håndtere konflikter og sikkerhedsudfordringer som eksempelvis pirateribekæmpelse i den vestlige del af det Indiske Ocean. Rådgivernes arbejde bygger på et længere varigt engagement i Afrika, og jeg ser det som en fordel, at Forsvarets personel kan bidrage med konkrete kompetencer til den langsigtede indsats for at stabilisere Afrikas Horn”.


Baggrund

Danmark har gennemført freds- og stabiliseringsindsatser for Afrikas Horn siden 2011. Det nye program, der udgør tredje fase af indsatsen, omfatter indsatser for i alt 223 mio. kr. og løber over en fireårig periode fra midt-2018 til midt-2022. Programmet finansieres med midler fra den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond, som Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet bidrager til.

Freds- og stabiliseringsaktiviteterne er et element i en bredspektret dansk indsats i regionen, der omfatter landeprogrammer,udsendte freds- og stabiliseringsrådgivere, civilsamfundsstøtte og humanitære indsatser i Etiopien, Kenya og Somalia. Konkrete indsatser i det nye program omfatter bl.a. støtte til styrket regional konflikthåndtering, bidrag til at reducere voldelig ekstremisme gennem rehabilitering af al-Shabaab-afhoppere, bekæmpelse af terrorfinansiering og pengehvidvaskning samt støtte til FN’s arbejde med grænseoverskridende kriminelle aktiviteter som menneskesmugling og smugling af våben, illegale varer og narkotika.

Som en del af programmet har Forsvaret udsendt tre militære rådgivere til Kenya for at bidrage til at styrke den lokale og regionale evne til at håndtere konflikter og sikkerhedsudfordringer. En rådgiver er placeret ved den danske ambassade i Nairobi med henblik på at varetage koordinationen af forsvarsrelaterede projekter. En anden rådgiver er udsendt til den nordiske rådgivnings- og koordinationsstab ved den Østafrikanske Reaktionsstyrke (EASF), mens en tredje rådgiver er placeret i staben ved den kenyanske flåde.

For yderligere information:

Udenrigsministeriet: særlig rådgiver Martin Lünell Christensen, 41 53 25 01

Forsvarsministeriet: pressevagten, 72 81 04 00

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

H.K.H. Kronprinsessen i spidsen for stort dansk fremstød i Texas8.2.2019 12:00:00Pressemeddelelse

Kronprinsessen rejser til Texas den 10. marts, hvor hun besøger Austin og Houston. I Austin deltager Kronprinsessen i et større dansk fremstød for de kulturelle og kreative erhverv på festivalen South by Southwest (SXSW). Herefter rejser Kronprinsessen til Houston, hvor Danmark og danske virksomheder oplever medvind inden for grøn energi og life science. Kulturminister Mette Bock ledsager Kronprinsessen under hele besøget.

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal6.2.2019 06:00:47Pressemeddelelse

For godt et år lancerede regeringen sin særlige indsats for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, og i dag gør udviklingsminister Ulla Tørnæs status for regeringens arbejde på området. Det sker ved en redegørelsesdebat i Folketinget. Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i den forbindelse: ”Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Red