Udenrigsministeriet

Danmark vært for nyt internationalt datacenter, der skal styrke indsatsen i flygtninges nærområder

Del

Danmark er af Verdensbankgruppen og FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR blevet udvalgt som værtsland for et nyt fælles datacenter, der vil få til huse i FN-byen i København.

Det fælles datacenter skal bidrage til at styrke indsatserne i store flygtningekriser gennem forbedret indsamling, analyse og deling af data om mennesker, der er fordrevet eller flygtet pga. konflikt. Centret etableres med støtte fra bl.a. Danmark.

”Jeg er rigtigt glad for, at det er lykkedes regeringen at få Danmark valgt som værtsland for det nye fælles datacenter. Centret vil medvirke til at fremme en mere effektiv respons på store flygtninge- og fordrivelseskriser i verdens brændpunkter og dermed også en styrket indsats i nærområderne, herunder også i forhold til at understøtte tilbagevenden bedst muligt. Jeg er stolt af, at Danmark som digitalt foregangsland kan være med til at støtte nye, innovative tilgange og løsninger, som kan hjælpe mennesker på flugt og i nød”, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

En styrket indsats i nærområderne til store flygtningekriser er et centralt mål for den kommende internationale aftale om flygtninge, der forventes vedtaget af FN’s medlemslande i efteråret 2018. I den sammenhæng er solide data om flygtninge og deres værtssamfund identificeret som en afgørende forudsætning for at finde de nødvendige løsninger og skabe bedre levevilkår for mennesker på flugt i nærområderne. Der er bl.a. behov for langt mere viden om, hvordan flygtninge påvirker deres værtssamfund, deres socio-økonomiske vilkår, og på hvilken måde flygtninges frivillige og bæredygtige tilbagevenden til deres hjemlande kan understøttes bedst muligt. Det fælles Verdensbankgruppe-UNHCR datacenter etableres for at adressere disse udfordringer og vil dermed underbygge det internationale samfunds bestræbelser på at styrke sammenhængende nødhjælps- og udviklingsindsatser for mennesker på flugt.

Dette er fuldt på linje med prioriteterne i Danmarks strategi for udviklingssamarbejde og humanitær bistand, Verden 2030, og med Verdensmålene. Der planlægges fra dansk side, med forbehold for parlamentarisk godkendelse, støtte til centeret på godt 100 mio. kr. over fire år.

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland1.11.2018 18:21pressemeddelelse

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.