Udenrigsministeriet

Danmark vært for nyt internationalt datacenter, der skal styrke indsatsen i flygtninges nærområder

Del

Danmark er af Verdensbankgruppen og FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR blevet udvalgt som værtsland for et nyt fælles datacenter, der vil få til huse i FN-byen i København.

Det fælles datacenter skal bidrage til at styrke indsatserne i store flygtningekriser gennem forbedret indsamling, analyse og deling af data om mennesker, der er fordrevet eller flygtet pga. konflikt. Centret etableres med støtte fra bl.a. Danmark.

”Jeg er rigtigt glad for, at det er lykkedes regeringen at få Danmark valgt som værtsland for det nye fælles datacenter. Centret vil medvirke til at fremme en mere effektiv respons på store flygtninge- og fordrivelseskriser i verdens brændpunkter og dermed også en styrket indsats i nærområderne, herunder også i forhold til at understøtte tilbagevenden bedst muligt. Jeg er stolt af, at Danmark som digitalt foregangsland kan være med til at støtte nye, innovative tilgange og løsninger, som kan hjælpe mennesker på flugt og i nød”, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

En styrket indsats i nærområderne til store flygtningekriser er et centralt mål for den kommende internationale aftale om flygtninge, der forventes vedtaget af FN’s medlemslande i efteråret 2018. I den sammenhæng er solide data om flygtninge og deres værtssamfund identificeret som en afgørende forudsætning for at finde de nødvendige løsninger og skabe bedre levevilkår for mennesker på flugt i nærområderne. Der er bl.a. behov for langt mere viden om, hvordan flygtninge påvirker deres værtssamfund, deres socio-økonomiske vilkår, og på hvilken måde flygtninges frivillige og bæredygtige tilbagevenden til deres hjemlande kan understøttes bedst muligt. Det fælles Verdensbankgruppe-UNHCR datacenter etableres for at adressere disse udfordringer og vil dermed underbygge det internationale samfunds bestræbelser på at styrke sammenhængende nødhjælps- og udviklingsindsatser for mennesker på flugt.

Dette er fuldt på linje med prioriteterne i Danmarks strategi for udviklingssamarbejde og humanitær bistand, Verden 2030, og med Verdensmålene. Der planlægges fra dansk side, med forbehold for parlamentarisk godkendelse, støtte til centeret på godt 100 mio. kr. over fire år.

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Alvorlig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet20.9.2018 11:30pressemeddelelse

Kammeradvokaten har undersøgt udvalgte sager på fiskeriområdet på baggrund af en række forhold som Udenrigsministeriet blev opmærksom på i efteråret 2017. Kammeradvokaten finder, at forvaltningen har været meget imødekommende over for erhvervet generelt, og at administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet. Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere. Eva Kjer Hansen vil have området undersøgt yderligere.

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, byder amerikansk hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland velkommen17.9.2018 16:05pressemeddelelse

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunder Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.

Vil I med til verdensøkonomisk begivenhed på Bali?17.9.2018 14:52Presseinvitation

Verdensbankens og Den Internationale Valutafond, IMFs årsmøder holdes i år på Bali i Indonesien den 12. – 14. oktober. Her mødes finansministre, centralbankchefer og udviklingsministre og nogle af verdens førende økonomer og repræsentanter for indflydelsesrige internationale organisationer, der har fingeren på pulsen i forhold til tendenser i den globale økonomi samt udviklingsøkonomiske udfordringer og resultater.