Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Danmark søsætter international havvindalliance og understreger en fremtid uden olie og gas

Del

Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°, skal der skrues massivt op for den vedvarende energi på globalt plan. Samtidig skal vi planlægge en udfasning af fossile brændsler. Det arbejder Danmark for gennem klimadiplomatiet.

Tørke, hedebølger og stigende energipriser har den seneste tid gjort det mere klart end nogensinde, at der er hårdt brug for en omstilling af vores energisystem på globalt plan. Derfor arbejder Danmark for at skabe internationalt momentum for en massiv udbygning af havvind og for en fremtid uden olie og gas.

Danmark var mandag vært for to arrangementer, der samlede en række lande og aktører om at skrue op for de globale ambitioner for havvind og fremme udfasning af olie- og gasproduktion. Det skete i forbindelse med åbningen af FN's Generalforsamling og New York Climate Week.

Danmark søsætter ny international vindalliance

Mandag samledes partnerne bag en ny dansk-ledet havvindalliance for at præsentere alliancens visioner og ambitioner for en bredere skare af internationale aktører. Global Offshore Wind Alliance (GOWA) er en international alliance bestående af regeringer, privatsektoraktører og internationale organisationer. Dens mål er at løfte de globale ambitioner inden for havvind overalt i verden – fra 57 GW installeret kapacitet i 2021 til 380 GW i 2030 og 2.000 GW i 2050.

Danmark er initiativtager sammen med det Internationale agentur for vedvarende energi (IRENA) og Global Wind Energy Council (GWEC). Derudover har Norge allerede formelt tilsluttet sig alliancen, og en række andre regeringer og aktører forventes at tilslutte sig frem mod FN’s klimatopmøde COP27 i november, herunder USA, der også deltog i mandagens event.

"Havvind spiller en nøglerolle i indfrielsen af Parisaftalens klimamål og udfasningen af kul, olie og gas. Internationalt samarbejde er afgørende for, at der kommer langt mere turbo i udrulningen af havvind globalt. Derfor søsætter vi nu GOWA," siger klima- energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Danmark sætter olie og gas på dagsordenen

På COP26 i Glasgow sidste år lancerede Danmark sammen med Costa Rica og 10 andre regeringer en international alliance – The Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) – der arbejder for en gradvis udfasning af den globale olie- og gasproduktion. Danmark er gået forrest internationalt og har med Nordsøaftalen sat 2050 som endegyldig slutdato for olie- og gasproduktion.

Siden da har de kraftigt stigende priser på olie og gas understreget behovet for at sætte fart på den grønne omstilling. Med netop dette formål samlede BOGA med Danmark i spidsen en række internationale offentlige og private beslutningstagere i New York. Her blevet det drøftet, hvordan man kan sikre den nødvendige politiske og finansielle støtte til omstillingen væk fra fossile brændsler.

”Klimavidenskaben siger klart, at der frem mod 2050 er behov for kraftige reduktioner i produktionen af kul, olie og gas, hvis vi skal leve op til Parisaftalen. Danmark har med Nordsøaftalen vist vejen. Men vi står heldigvis ikke alene, og jeg er meget glad for den store internationale opbakning til BOGA. Mødet i New York er et godt eksempel på den interesse, vi ser," siger klima- energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Fakta

GOWA’s mål er at drive installering af minimum 380 GW havvind globalt i 2030 og 2000 GW i 2050. Det er det bidrag fra havvind, som IEA og IRENA har beregnet, at der er brug for, hvis verden skal nå klimneutralitet i 2050.

GOWA's ambition er at fremme politiske ambitioner på havvind og skabe et forum til erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning mhp. accelereret udbygning af havvind i både OECD-lande og udviklingsøkonomier.

BOGA er en alliance på 14 nationale og subnationale regeringer, der arbejder for at fremme en gradvis udfasning af olie- og gas produktion. Kernemedlemmerne har forpligtet sig til at sætte en slutdato for produktionen på linje med Paris-aftalen og at aflyse alle fremtidige licensrunder.

Information om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

41723805http://kefm.dk

I Klima-, Energi og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Invitation til teknisk brief om indefrysningsordning23.9.2022 09:41:57 CEST | Pressemeddelelse

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet inviterer til et teknisk pressebrief om indefrysningsordningen. I dag d. 23 september kl. 11.30. Afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Marie Hindhede og direktør i Erhvervsministeriet Lone Ank vil sammen med Kathrine Winding direktør i Erhvervsstyrelsen forestå det tekniske pressebrief, som vil indeholde en gennemgang af indefrysningsordningen. Tilmelding skal ske til emdje@kefm.dk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum