Udenrigsministeriet

Danmark øger bidraget til United Nations Command i Sydkorea

Del

Regeringen har besluttet at imødekomme en anmodning om forstærkning fra United Nations Command (UNC) i Sydkorea for at støtte afspændingen mellem Nord- og Sydkorea.

Konkret skal Forsvaret sende yderligere to mand til Sydkorea, hvor de skal støtte overvågning, når vagttårne skal nedtages, og der skal ryddes miner i den demilitariserede zone.

Ønsket om forstærkning kommer på baggrund af den politiske aftale, som Sydkorea og Nordkorea indgik i september om en række tillidsopbyggende tiltag. I forlængelse af aftalen er der indgået en militær implementeringsplan, der bl.a. omfatter nedtagning af mere end 20 vagttårne og rydning af omkringliggende miner i den demilitariserede zone (DMZ).

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Danmark har en lang tradition for at støtte FN’s bestræbelser på at stabilisere situationen på den koreanske halvø. Vi ser positivt på den seneste politiske aftale mellem Syd- og Nordkorea og vil derfor gerne imødekomme anmodningen fra UNC. Med det nye danske bidrag sender vi et yderligere vigtigt signal om, at vi bakker op om indsatsen for at skabe fred og sikkerhed på den koreanske halvø.”

 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Den positive udvikling med afspænding mellem Nord- og Sydkorea bør Danmark klart bidrage til. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Forsvaret med kort varsel kan udsende yderligere to officerer til Sydkorea. Med bidraget støtter vi de tillidsopbyggende tiltag, og vi styrker samtidig vores bånd til såvel Sydkorea som til USA.”

 

Det kommende bidrag vil komplementere det permanente bidrag, men have midlertidig karakter. Det skyldes at UNCs opgave i første omgang kun omfatter de nævnte vagttårne og tilhørende miner. UNC har derfor anmodet bidragsydende nationer om at forstærke deres respektive bidrag frem til slutningen af 2018.

Baggrund

UNC er FN’s enhedskommando etableret i 1950 under US lederskab for de multinationale militære styrker, der har støttet Sydkorea under og efter Koreakrigen. Kommandoen baserer sig på FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner 83 og 84 fra 1950. 

Da våbenhvilen mellem Sydkorea og Nordkorea blev underskrevet i 1953, blev United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC), oprettet under UNC med det formål at overvåge parternes overholdelse af våbenhvilen. I dag overvåger UNCMAC dagligt aktiviteterne i DMZ. Dette involverer registrering af brud på våbenhvilen, undersøgelse af sammenstød og gennemførelse af strategiske overflyvninger i DMZ.

Siden 2009 har Danmark på permanent basis bidraget til UNC med to stabsofficerer fra Forsvaret. Dette bidrag øges i begyndelsen af 2019 til tre officerer, der enten vil arbejde for UNCs hovedkvarter syd for Seoul eller i DMZens vestlige transportkorridor mellem Nordkorea og Sydkorea. Opgaverne består bl.a. af operationsplanlægning og overvågning af trafik mellem de to lande. Forsvaret har derudover deltaget i større sydkoreansk-amerikanske øvelser, der har sigtet på at opretholde en troværdig beskyttelse af Sydkorea.

Yderligere information:

Pressevagten Forsvarsministeriet, tlf. 72 81 04 00

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Danske mærkesager vinder genklang under kvindekamp i New York23.3.2019 15:50:56 CETPressemeddelelse

Minister Eva Kjer Hansen leverede en opsigtvækkende tale om kvinder og deres blod. Beskeden var: ”Ingen kvinder skal skamme sig over at bløde. Menstruation er helt naturligt. Desværre er menstruation stadig tabubelagt og skamfuldt for kvinder mange steder i verden. Nogle steder kan piger ikke komme i skole, når de har menstruation, andre steder udelukkes menstruerende kvinder fra religiøse ceremonier eller endda deres eget hjem. Dette skal vi komme til livs!”

Nyt revisorteam skal styrke kontrollen med reglerne for kvotekoncentration23.3.2019 09:00:00 CETPressemeddelelse

Et nyt revisionsteam i Fiskerikontrollen med udvidede beføjelser skal styrke kontrollen af kvotekoncentrationsreglerne. Teamet skal blandet andet gennemgå selskabsoplysninger, regnskaber og konkrete transaktioner, herunder fartøjs- og kvotehandler, foretage analyser af relationer mellem aktører og føre kontrol med udenlandske kvoteejere. Teamet vil desuden rejse rundt og foretage kontroller ude hos fiskerierhvervet.