Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Danmark og Kina indgår samarbejdsaftale om energi

7.6.2017 14:25 | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Del

Danmark og Kina har længe haft et tæt samarbejde på energiområdet. Samarbejdet er blevet styrket i dag, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i Beijing har underskrevet en ny samarbejdsaftale med Kina inden for vedvarende energi. Aftalen betyder, at Danmark skal arbejde endnu tættere sammen om grøn omstilling med verdens største udleder af CO2.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt mødtes i dag med den kinesiske energiminister Nur Bekri i anledning af ministerens deltagelse i det internationale energitopmøde Clean Energy Ministerial og Mission Innovation.

”Danmark befinder sig i dag i den globale superliga inden for vedvarende energi, og fra kinesisk side er der stor anerkendelse af vores ekspertise på energiområdet. Kina har de sidste år vist en rigtig god udvikling på dette område, og Kina er et nøgleland i forhold til fremtidens globale lederskab inden for den grønne omstilling. Hvis Parisaftalens målsætninger skal nås, er et tæt samarbejde mellem Europa og Kina, som er verdens største udleder af drivhusgasser, helt afgørende,” sigerenergi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Som en del af mødet underskrev den danske og kinesiske minister en samarbejdsaftale om vedvarende energi, som sætter rammen for det fremtidige dansk-kinesiske samarbejde på området. Aftalen har dels fokus på brugen af vedvarende energi i fjernvarmesystemet, og sikrer desuden et øget samarbejde om udviklingen af havvind i Kina.

” Det glæder mig, at det er lykkes at knytte det dansk-kinesiske energisamarbejde endnu tættere sammen. Mødet med den kinesiske energiminister bekræftede, at Kina har nogle meget ambitiøse planer for deres grønne omstilling, og at vi ved at byde ind med dansk erfaring og teknologi kan slå to fluer med et smæk: dels kan vi bidrage til at verdens største udleder af drivhusgasser går i en mere grøn retning. Dels kan vi sikre et endnu bedre fodfæste for danske energivirksomheder på fjernvarme og havvind, hvor vi har nogle helt unikke kompetencer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Lars Chr. Lilleholt og hans kinesiske ministerkollega overværede desuden underskrivelsen af en samarbejdsaftale mellem Danfoss og ”The China Heat Pump Industry Alliance” Aftalen skal fremme brugen af varmepumper i stedet for decentrale kulfyrede fyr til etagebyggeri i Kina. Danfoss forventer, at aftalen kan medvirke til at styrke deres position på det kinesiske marked markant.

”Det glæder mig, hver gang danske virksomheder styrer deres position internationalt, som Danfoss gør med denne samarbejdsaftale,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Kontakter

Pressechef Jesper Caruso – jesca@efkm.dk / 4172 9184.

Information om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

33922800http://efkm.dk/

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet går forrest i arbejdet med at fremme forsynings- og energiydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling. Gennem høj faglighed, åbenhed og troværdighed sikrer vi det danske samfund en klar retning for fremtidens forsyningssystem.

Følg pressemeddelelser fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Hvad skal ind – sol eller vind?29.6.2017 09:29pressemeddelelse

Danmark er blandt verdens bedste til at levere grøn energi. I årtier har vi givet målrettet støtte til forskellige vedvarende energikilder. Men som Energikommissionen anbefalede for nylig, er der brug for et skifte væk fra håndholdte støtteordninger og over til en mere markedsbaseret udbygning med vedvarende energi, der tager sit udgangspunkt i teknologineutralitet. Derfor vil regeringen nu skrive energipolitisk danmarkshistorie og afprøve en helt ny udbudsmodel, hvor sol og vind i 2018 og 2019 konkurrerer om at levere mest grøn strøm for sammenlagt ca. 1,3 mia. kr. svarende til ca. 200 MW.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum