Udenrigsministeriet

Danmark og Frankrig i nyt parløb for bæredygtig udvikling i Sahel

Del

I forbindelse med den franske præsidents statsbesøg i Danmark har udviklingsminister Ulla Tørnæs i dag sammen med Frankrigs europaminister Nathalie Loiseau underskrevet en erklæring om et styrket udviklingspolitisk samarbejde mellem Danmark og Frankrig med særlig fokus på den vestafrikanske Sahel-region. Fælleserklæringen følger bl.a. op på udviklingsminister Ulla Tørnæs’ alliancerejse til Paris den 2. juli i år.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: ”Frankrig og Danmark har i dag har taget et vigtigt skridt for at styrke det udviklingspolitiske partnerskab mellem vores to lande, og det er jeg meget stolt over. Vi står sammen om at styrke kvinder og pigers ligestilling og rettigheder, give unge en stemme, sikre adgang til uddannelse og styrke sammenhængen mellem vores indsatser. Målet er at skabe langsigtet udvikling og stabilitet i områder, hvor vi har klare fælles interesser som i Sahel-regionen. Og Danmark stiller sig parat til at understøtte indsatserne med et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kroner. Det gør vi bl.a. for at imødegå udfordringer som ustabilitet, migrationsstrømme og terrorisme.”

Med den dansk-franske fælleserklæring forpligter Danmark og Frankrig sig til et styrket samarbejde om en række nye initiativer, der alle fremmer den langsigtede udvikling i særligt Sahel. Fælleserklæringen fremhæver særligt fire spor: 1) kvinder og pigers rettigheder og ligestilling med fokus på kvinder og pigers ret til egen krop 2) unge 3) uddannelse og kompetenceudvikling og 4) sammenhængende indsatser i områder med langvarig krise. Sahel-regionen, som med Libyens sammenbrud er blevet en del af Europas sydlige nærområde, er af klar fælles strategisk interesse for Frankrig og Danmark ikke mindst pga. udfordringer som ustabilitet, terrorisme og migrationsstrømme. Der lægges i erklæringen også op til samarbejde i Syriens nærområde.

Fælleserklæringen kan læses her.

Baggrund Både Danmark og Frankrig har et stort engagement i Sahel-regionen og samarbejder løbende i bl.a. EU-regi vedr. Sahel, ligesom Danmark også har et samarbejde med Frankrig ifm. G5-fællesstyrken, der består af styrker fra G5-landene Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad og bl.a. har til opgave at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og menneskehandel. Næsten 65 % af befolkningen i Sahel er under 30 år, og Sahel-regionen har verdens fattigste, hurtigst voksende og yngste befolkning. Ungdomsarbejdsløsheden i Sahel-landene er høj, ligesom beslutningsprocesser ofte er domineret af ældre generationer. Samtidig er kvinders og pigers rettigheder og ligestilling under pres i landene, og adgangen til kvalitetsuddannelse og kompetenceudvikling er begrænset. Sahel-regionen har den højeste fødselsrate per kvinde og en af de højeste mødre- og børnedødelighedsrater i verden.

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland1.11.2018 18:21pressemeddelelse

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.