Udenrigsministeriet

Danmark og Frankrig i nyt parløb for bæredygtig udvikling i Sahel

Del

I forbindelse med den franske præsidents statsbesøg i Danmark har udviklingsminister Ulla Tørnæs i dag sammen med Frankrigs europaminister Nathalie Loiseau underskrevet en erklæring om et styrket udviklingspolitisk samarbejde mellem Danmark og Frankrig med særlig fokus på den vestafrikanske Sahel-region. Fælleserklæringen følger bl.a. op på udviklingsminister Ulla Tørnæs’ alliancerejse til Paris den 2. juli i år.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: ”Frankrig og Danmark har i dag har taget et vigtigt skridt for at styrke det udviklingspolitiske partnerskab mellem vores to lande, og det er jeg meget stolt over. Vi står sammen om at styrke kvinder og pigers ligestilling og rettigheder, give unge en stemme, sikre adgang til uddannelse og styrke sammenhængen mellem vores indsatser. Målet er at skabe langsigtet udvikling og stabilitet i områder, hvor vi har klare fælles interesser som i Sahel-regionen. Og Danmark stiller sig parat til at understøtte indsatserne med et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kroner. Det gør vi bl.a. for at imødegå udfordringer som ustabilitet, migrationsstrømme og terrorisme.”

Med den dansk-franske fælleserklæring forpligter Danmark og Frankrig sig til et styrket samarbejde om en række nye initiativer, der alle fremmer den langsigtede udvikling i særligt Sahel. Fælleserklæringen fremhæver særligt fire spor: 1) kvinder og pigers rettigheder og ligestilling med fokus på kvinder og pigers ret til egen krop 2) unge 3) uddannelse og kompetenceudvikling og 4) sammenhængende indsatser i områder med langvarig krise. Sahel-regionen, som med Libyens sammenbrud er blevet en del af Europas sydlige nærområde, er af klar fælles strategisk interesse for Frankrig og Danmark ikke mindst pga. udfordringer som ustabilitet, terrorisme og migrationsstrømme. Der lægges i erklæringen også op til samarbejde i Syriens nærområde.

Fælleserklæringen kan læses her.

Baggrund Både Danmark og Frankrig har et stort engagement i Sahel-regionen og samarbejder løbende i bl.a. EU-regi vedr. Sahel, ligesom Danmark også har et samarbejde med Frankrig ifm. G5-fællesstyrken, der består af styrker fra G5-landene Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad og bl.a. har til opgave at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og menneskehandel. Næsten 65 % af befolkningen i Sahel er under 30 år, og Sahel-regionen har verdens fattigste, hurtigst voksende og yngste befolkning. Ungdomsarbejdsløsheden i Sahel-landene er høj, ligesom beslutningsprocesser ofte er domineret af ældre generationer. Samtidig er kvinders og pigers rettigheder og ligestilling under pres i landene, og adgangen til kvalitetsuddannelse og kompetenceudvikling er begrænset. Sahel-regionen har den højeste fødselsrate per kvinde og en af de højeste mødre- og børnedødelighedsrater i verden.

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Nyt dansk bidrag på 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond23.9.2018 10:22pressemeddelelse

Regeringen har besluttet at bidrage med 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond. Det danske bidrag er en markant støtte til Fonden, der arbejder for stabiliseringen af lande, der har været, er eller kan blive ramt af voldelige konflikter. Det sker gennem hurtig, fleksibel og risikovillig finansiering af konfliktløsnings- og stabiliseringsindsatser. FN’s generalsekretær Antonio Guterres har gjort Fonden til et centralt element i reformen af FN’s freds- og sikkerhedsarbejde.

Alvorlig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet20.9.2018 11:30pressemeddelelse

Kammeradvokaten har undersøgt udvalgte sager på fiskeriområdet på baggrund af en række forhold som Udenrigsministeriet blev opmærksom på i efteråret 2017. Kammeradvokaten finder, at forvaltningen har været meget imødekommende over for erhvervet generelt, og at administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet. Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere. Eva Kjer Hansen vil have området undersøgt yderligere.