Sex & Samfund

“Danmark mod hadforbrydelser”: Demonstrationer på tværs af landet for at stoppe hadforbrydelser mod LGBTQI+-personer

Del

“Jeg er blevet slået ned bagfra og tæsket samtidig med, at der blev råbt “klamme homosvin, du får hvad du fortjener, bøsserøv!”” Sådan lyder bare ét af de i alt 1.000 eksempler på had, som protestbevægelsen Lev og Lad Leve det seneste år har indsamlet blandt landets LGBTQI+-personer. Eksemplerne udgives den 26. maj i en bog, der overleveres til Folketingets politikere til en større demonstration på Christiansborg Slotsplads samtidig med, at bogen overleveres til kommunalbestyrelser landet over til lokale demonstrationer.

Ifølge drag queen Mizz Privileze, der har været med til at starte bevægelsen, er formålet med bogen at: “Gøre det klart for landets politikere, at had mod LGBTQI+-personer er dagligt og konstant i Danmark. Vi vil ikke se til, mens vi og vores venner og bekendte sparkes, voldtages, trues på livet, udsættes for hadefulde ytringer og spyttes efter blot for at være dem, vi er. Det er på tide, at vi stopper hadet”.

“Menneskene bag mørketallene” 

I 2019 registrerede politiet 76 hadforbrydelser rettet mod LGBTQI+-personer i Danmark. Ifølge de seneste års offerundersøgelser fra Rigspolitiet vurderes det reelle antal af LGBTQI+-personer, der årligt udsættes for vold, dog til at være mellem 1.600 og 2.700, og politiet erkender selv, at der er betydelige mørketal på området. 

Med vores bog sætter vi ansigt og ord på alle de mørketal, der eksisterer på området. Ingen vil løse et problem, de ikke ved eksisterer. Derfor er vores mål at gøre det helt tydeligt for politikerne, at det her problem skal tages seriøst, og at det kræver politiske tiltag at stoppe hadet,” fortæller Elijah Kashmir Ali, som selv har oplevet hadet på egen krop for at bryde med normerne for, hvordan man skal klæde sig, og derfor sammen med Mizz Privileze startede bevægelsen tilbage i 2020. 

30 politiske forslag til at stoppe hadet 

Udover de 1000 eksempler på had indeholder bogen også 30 politiske forslag til, hvordan landets politikere kan gennemføre konkret lovgivning, der vil forebygge og reducere antallet af hadforbrydelser. Til demonstrationen vil aktivisterne bl.a. kræve, at politikerne “klæder velfærdsmedarbejdere på til at være LGBTQI+-inkluderende”, og at hver kommune “laver en kommunal handlingsplan for forebyggelse af had”. 

En del af bogen handler også om at styrke retssikkerheden og tilliden til politiet. Til aktionen Kjoler mod hadforbrydelser sidste år oplevede Kauê, at en politibetjent råbte “faggot, faggot, faggot” efter ham og flere i bogen fortæller om dårlige oplevelser med politiet. En anden er bliver spyttet efter to gange af betjente i uniform. 

Flere fortæller også, at de aldrig har anmeldt deres hadforbrydelse, fordi de ikke tror, at politiet vil tage anmeldelsen seriøst. En del af kravene er derfor også “normkritik på politiuddannelsen” og en generel opprioritering af hadforbrydelsesområdet. 

“Det handler om retten til at eksistere”

Til demonstrationen i København stiller arrangørerne 1000 stole frem på Christiansborg Slotsplads: 1 stol for hvert eksempel i bogen. Arrangementet vil byde på taler, vidnesbyrd fra ofre for hadforbrydelser, overlevering af bogen til politikere samt fremførelse af digtet Jeg eksisterer, som er skrevet af Rei Mansa, der selv har oplevet hadet på egen krop for at have et kønsudtryk, der bryder med normen. 

Demonstrationen er støttet af: Amnesty International Danmark, Copenhagen Pride, DareGender, Everyday Sexism Project Danmark, LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom, Lærerstuderendes Landskreds, Mino Danmark, Sabaah og Sex & Samfund. 

Indtil videre afholdes der lokale demonstrationer i Aalborg, Aarhus, Odense, Skive og Silkeborg

PROGRAM FOR DEMO I KØBENHAVN

Christiansborgs Slotsplads 

16.30-16.40: Velkomsttale og derfor demo v/ Mizz Privileze & Elijah Kashmir Ali (initiativtagere til Lev og Lad Leve) 

16.40-17.00: 1000 eksempler på had - fortællinger om hadforbrydelser fra ofre 

17.00-17.10: ‘Jeg eksisterer’ digt v/ Rei Mansa

17.10-17.25: #StopHadetNu: fremlæggelse af Lev Og Lad Leves politiske anbefalinger

17.25-17.45: Overrækkelse af bøgerne til politikere 

17.45-18.00: Musikalsk indslag og taler 

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/495916601462875?ref=newsfeed 

5 AF DE 1000 EKSEMPLER FRA BOGEN

“Noget så simpelt som et lag neglelak fik engang en ung mand til at nikke mig en skalle

og kalde mig “bøsserøv”. - Knud

“Jeg var på en bar sammen med nogle homoseksuelle venner og fik øl og alt var fint. Da indehaveren fandt ud af vi var bøsser, så blev vi bedt om at forlade stedet. Det svineri ville han ikke have. Efter vi var gået ud gav han tegn til udsmideren, der gik efter os og råbte, jeg vendte mig om og så slog han mig i jorden. Det foregik ud for politistationen i Århus C. Jeg vågnede op på hospitalet med en kæbe af led og fire brækkede tænder. Jeg meldte det til politiet, men de henlagde sagen, da de havde spurgt ejeren af baren og han havde nægtet... Følte ikke politiet tog det alvorligt” -  Martin

Jeg var på vej til en fest i en kjole og make up (jeg er født som mand). På vejen spyttede en politibetjent efter mig. Noget jeg aldrig har oplevet i “mandetøj”. Det er sket ikke en, men to gange” - Erika

Min kæreste og jeg gik og holdt i hånden og nød solskinsvejret på vej i Føtex på en helt almindelig dag, da der pludselig kom en gruppe unge mænd mod os. Et par af dem begyndte at grine og en af dem råbte, at vi var nogle klamme lebber, og at vi ikke var velkomne der. Jeg sagde pænt, at de skulle passe dem selv, hvorefter de spyttede efter os og råbt flere skældsord” - Lina

Jeg har oplevet en del had på min skole, da jeg er transkvinde. Folk råber efter mig at jeg er klam og jeg bare skal dø. Det synes jeg ikke er fair, da jeg også er et menneske. Selvom jeg siger at mine pronouns er hun/hende, så kalder de mig stadig han/ham” - Nikita 

OM LEV OG LAD LEVE OG INDSAMLINGEN AF DE 1000 EKSEMPLER

Vores bevægelse startede i 2020 som reaktion på konkrete hadforbrydelser, som vores venner blev udsat for. Med aktionen “Kjoler mod hadforbrydelser” samlede personer på tværs af landet sig for at sige fra overfor hadet. Her erfarede vi, hvor mange der er blevet udsat for had, og hvor tabuiseret det kan være at fortælle om og anmelde det. Alt for mange fortæller os om, hvordan de lægger bånd på sig selv og måden, de klæder og udtrykker sig på, i frygt for at blive en del af mørketallene. Derfor besluttede vi at samle 1000 eksempler på had for at gøre det tydeligt for alle i Danmark, at hadet mod LGBTQI+personer stadig er dagligt og konstant og for at bryde tabuet om at fortælle sine oplevelser.

Eksemplerne er samlet gennem hjemmesiden www.levogdladleve.com, hvor personer har kunnet dele deres oplevelser med mulighed for at være anonyme. De medtagne 1000 eksempler har alle det tilfælles, at de viser, hvordan had mod LGBTQI+personer kommer til udtryk i Danmark. Had forståes som deciderede hadforbrydelser samt oplevelser af direkte eller indirekte diskrimination.

FAKTA OM HADFORBRYDELSER 

Definition af en hadforbrydelse (Institut for Menneskerettigheder): “Forbrydelser, som er motiveret af fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe.”

Politiet opgør hadforbrydelser under kategorier som trusler, vold, hærværk og hadefulde ytringer, der både kan finde sted fysisk og online. En hadforbrydelse er altså ikke kun vold men kan også være tilråb.

I rapporten “Hadforbrydelser i 2019 - Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser” fremgår det, at 76 af de i alt 569 registrerede sager omhandler hadforbrydelser mod LGBTQI+personer. I politiets offerundersøgelse vurderes det dog, at det reelt er mellem 1.600 og 2.700, der årligt udsættes for vold pga. deres LGBTQI+identitet.

Ifølge udredningen “Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse” er en del af forklaringen på, hvorfor flere ikke anmelder hadforbrydelser, at der er en “manglende tro på, at en anmeldelse vil nytte”, at det som minoritet kan være med til at bringe en i en “mere sårbar situation”, og at det kan være forbundet med “skam”.

STATISTIK OM LGBTQI+ I DANMARK 

  • Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredt blandt LGBT-personer som blandt den øvrige danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg sker ca. tre gange så ofte blandt LGBT-personer. (Kilde: Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2018. Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling den 27. februar 2018)
  • “Indenfor det seneste år har ca. 1 ud af 3 LGBT+personer oplevet diskrimination på baggrund af sin seksuelle orientering og 56 % har oplevet diskrimination på baggrund af sin kønsidentitet.” (Kilde: Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark, Als Research (2020))
  • “49 procent af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.” (Kilde: Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2018. Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling den 27. februar 2018)
  • “Forholdsvis mange LGBT-personer oplever, at de ikke kan færdes, klæde sig eller agere som de ønsker i dele af det offentlige rum uden frygt for tilråb, chikane, trusler eller fysisk vold.” (kilde: Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark, Als Research (2020))
  • “Ensomhed er ca. 5-6 gange mere udbredt blandt LGBT-personer end blandt befolkningen generelt.” (Kilde: Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark, Als Research (2020))
  • “LGBTQ+eleverne føler sig også ca. 6 gange oftere ensomme i skolen sammenlignet med svarfordelingen fra den nationale trivselsmåling.” (Kilde: Stop diskrimination i skolen - LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen, LGBT+ Ungdom & LGBT+ Danmark (2021))

Nøgleord

Kontakter

Mizz Privileze (Michael Bjerring)

Mobil: 42615174
danmarkmodhadforbrydelser@gmail.com

Links

Information om Sex & Samfund

Sex & Samfund
Sex & Samfund
Lergravsvej 63, 2. sal
2300 København S

33 93 10 10https://sexogsamfund.dk/

Sex & Samfund kæmper for alles ret til at være den, de er, elske hvem de vil og få de børn, de ønsker.

Det har vi gjort i mere end 60 år. Men kampen fortsætter, fordi fordomme, diskrimination, sexsygdomme, uønskede graviditeter og mødredødelighed stadig ødelægger alt for mange liv både i Danmark og verden rundt.

Rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet er en holdningsmæssig og politisk kampplads. Sex & Samfund står som del af en stærk global bevægelse forrest i kampen for disse rettigheder og for at skabe opbakning i Danmark og i verden.

Følg pressemeddelelser fra Sex & Samfund

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sex & Samfund

Uge Sex 2021: Lige køn leger bedst1.2.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Hvad er en rigtig pige og en rigtig dreng? Og hvordan håndterer skolen, at elever kalder en 12-årig pige for ’billig luder’ eller råber ’bøsserøv’ efter en dreng, som græder? Når eleverne mandag den 8. februar tjekker ind online til årets Uge Sex, er temaet Lige køn leger bedst på skoleskemaet. Sex & Samfund inviterer alle hjemmeskolende forældre til at være med til at starte snakken om køn med deres børn og opfordrer alle skoleledere til at skriver under på 6 hacks for at komme forskelsbehandling på grund af køn til livs i skolerne.

Ny kampagne: Danske unge er dårlige til at snakke om sex med hinanden28.9.2020 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark har fået en ny samtykkelov, men den kan ikke stå alene. Nu er det vigtigt at starte samtalen blandt unge om sex og grænser, for mange af dem mangler ’sprog’ i den seksuelle kommunikation og har svært ved at tale om sex, grænser og lyst med hinanden. Det viser en undersøgelse fra Sex & Samfund og RFSU, som nu lancerer en ny digital kampagne for at hjælpe unge med at kommunikere bedre uden for og i sengen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum