Dansk Metal

Danmark bør gå rettens vej: EU overskrider rød linje

Del

Dansk Metal er meget tilfreds med, at en samlet dansk fagbevægelse nu anbefaler regeringen at gå rettens vej for at ophæve EU’s direktiv om mindsteløn. Dansk Metal advarede som den første danske organisation mod mindstelønsforslaget helt tilbage i foråret 2019, da idéen til direktivet blev født.

”EU-direktivet kan gøre uoprettelig skade på den danske arbejdsmarkedsmodel. Løn og overenskomster er et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter – ikke for politikere. Selvom vi i Dansk Metal bakker helhjertet op om det europæiske samarbejde, så overskrider det her direktiv EU-rettens røde linjer. Derfor opfordrer vi nu i samlet flok den danske regering til at klage til EU-domstolen,” siger Dansk Metals formand Claus Jensen.

Dansk Metal er meget tilfreds med, at en samlet fagbevægelse nu opfordrer den danske regering til at klage over direktivet til EU-domstolen for at få det annulleret. Den mulighed har medlemslandene, hvis direktivet er i strid med EU-traktaterne eller de grundlæggende rettigheder. Det er tilfældet her - det står nemlig klart og tydeligt i EU-traktatens artikel 153, stykke 5, at EU ikke kan blande sig i lønforhold. Alligevel går direktivet altså ind og lovgiver om mindstelønninger i EU’s medlemslande. Samtidig vil direktivet lægge en lovramme om blandt andet danske overenskomstforhandlinger.

Som en del af CO-industri har Dansk Metal været med til at få udarbejdet en række juridiske vurderinger af mindstelønsdirektivet siden 2019. Analyserne viser flere sprængfarlige elementer ved direktivet.

"Det er alvorligt. Den danske aftalemodel kan komme i fare, hvis Danmark stiltiende accepterer mindstelønsdirektivet. Vi mener, det er helt afgørende, at løn og overenskomster forbliver et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter. Men som EU-tilhænger er jeg også optaget af, at vi skal kunne stole på de løfter og garantier, der bliver givet i traktater og ved folkeafstemninger,” siger Claus Jensen.

Historisk har det været vigtigt for Danmark at undgå EU-indblanding i afgørende forhold på arbejdsmarkedet. Danske politikere slog for eksempel fast i det såkaldte nationale kompromis i 1992 (der ledte til Danmarks tiltrædelse til Maastricht-traktaten), at det havde afgørende betydning for Danmark at bevare aftalesystemet på det danske arbejdsmarked.

Et annullationssøgsmål kan som udgangspunkt kun anlægges af den danske regering. Når direktivet bliver offentliggjort, har den danske regering to måneder til at beslutte, om man vil anlægge et annullationssøgsmål.

Kontakter

Billeder

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Dansk Metal er en fagforening for ca. 108.000 lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Metal

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Metal

Dansk Metal: Regeringens reform løser ikke grøn flaskehals26.9.2022 11:01:33 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen har med ”Danmark kan mere III” lanceret en reform af universitetsuddannelserne for at styrke dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelse. Regeringen lægger samtidigt op til en omfordeling i uddannelsessystemet, som er helt nødvendig. Men i udspillet er det uklart, hvad provenuet skal gå til, og investeringerne kommer for sent, hvis Danmark skal gennemføre 70 procents-målsætningen i 2030.

Dansk Metal med 9 anbefalinger: Erhvervsskolerne skal have 2 mia. kr. – finansiering kommer fra SU25.8.2022 10:30:00 CEST | Pressemeddelelse

To milliarder kroner frem mod 2025 skal styrke erhvervsuddannelserne. Det gælder på udstyr, bedre løn- og ansættelsesvilkår for underviserne, samt state-of-the-art-udstyr, som skal være med til at vende manglen på den faglærte arbejdskraft, der er essentiel for, at Danmark når sine store klimaambitioner om at reducere CO2-udledningen med 70 procent.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum