Aalborg Universitet

Dampspærrer af plast sættes under lup

24.4.2017 12:04 | Aalborg Universitet

Del

Byggeriets vidensinstitutioner går sammen i forskningsprojekt, der skal afklare spørgsmål om levetider og holdbarhed for dampspærrer af plast-folie

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen står i spidsen for projektet, der blandt andet skal undersøge, om der er forskel på dampspærrefolier af genbrugsplast og helt ny plast?
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen står i spidsen for projektet, der blandt andet skal undersøge, om der er forskel på dampspærrefolier af genbrugsplast og helt ny plast?

Hvad sker der med dampspærren i taget eller væggen, efter at den er blevet pakket ind i varmeisolering og gipsplader? Kan vi regne med, at den forbliver tæt? Er der forskel på holdbarheden og levetiden afhængigt af, om dampspærren er fremstillet med genbrugsplast eller af helt ny plast? Og hvilken type dampspærre er det mest bæredygtige valg?        

Disse er blandt spørgsmålene, som et nyt treårigt forskningsprojekt skal søge at afklare.

Projektet er ledet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Teknologisk Institut og Nationalmuseet med støtte fra fageksperter fra Byg-Erfa/DUKO, Roskilde Tekniske Skole og virksomheden Isolink. Projektet finansieres af Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden og Landsbyggefonden.   

Genbrugsplast eller ny plast?   

Dampspærren udgør et centralt element i nutidens højisolerede ydervægs- og tagkonstruktioner, hvor tæthed er afgørende for at sikre et lavt energiforbrug og undgå fugtskader. Anvendelse af en plastfolie som dampspærre er den mest fugtsikre løsning, og derfor også den mest udbredte i branchen.

”Med forskningsprojektet vil vi gerne afklare nogle af de ubesvarede spørgsmål, som florerer i byggebranchen om dampspærrer af plast. For eksempel om vi kan regne med, at plastmembranen bliver ved at være lige tæt i hele konstruktionens levetid, og om der er forskel på dampspærrer med genbrugsplast og dampspærrer af helt ny plast”, siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra SBi, der er projektleder på projektet. 

”Etablering af en tæt dampspærre – særligt ved efterisolering - er en arbejdskrævende og dermed dyr proces. Her mangler der sikker viden om de nuværende løsningers robusthed på længere sigt. For miljøet er genbrug af plast en rigtig god idé, men det kan være problematisk, hvis levetiden bliver forringet og ikke er den samme som for de konstruktioner, som dampspærren er bygget ind i”, siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

Dialog med branchen

Forskningsprojektet indledes efteråret 2017 med et litteraturstudie og markedsresearch. Men hurtigt herefter foretages indkøb af dampspærre-folier i landets byggemarkeder for at få startet op med de tidskrævende materialeprøvninger.

”Indkøb af dampspærrefolier foretages uafhængigt af producenterne, men inden prøvningerne går i gang, vil vi holde møder med leverandørerne på det danske marked for at diskutere prøvningsmetoder, fastlægge ældningsbetingelser og designe det endelige prøvningsprogram”, fortæller Torben Valdbjørn Rasmussen.

”Derfor vil vi allerede nu gerne i dialog med branchen om projektet for at få al tilgængelig viden og erfaringer frem i lyset, så vi kan få skabt det bedste udgangspunkt for undersøgelsen”, slutter Torben Valdbjørn Rasmussen.

Fakta: Hvad er en dampspærre?

En dampspærre er normalt en plastfolie, fx af polyethylen (PE-folie), der indbygges i lette konstruktioner, fx skeletvægge og tage, for at forhindre, at varm fugtig indeluft i form af damp fra indeluften trænger ud i klimaskærmen (diffusion). Hvis store fugtmængder kan trænge igennem konstruktionen og møde koldere områder, kan den relative luftfugtighed i området blive så høj, at der opstår fugtskader, herunder skimmelsvampevækst. En dampspærre af plastfolie fungerer også som tæthedsplan og forhindrer fugttransport ved luftstrømning (konvektion).

Nøgleord

Kontakter

Kontakt seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen på tlf. 2360 5697 eller tvr@sbi.aau.dk, hvis du har brug for flere oplysninger om projektet.

Billeder

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen står i spidsen for projektet, der blandt andet skal undersøge, om der er forskel på dampspærrefolier af genbrugsplast og helt ny plast?
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen står i spidsen for projektet, der blandt andet skal undersøge, om der er forskel på dampspærrefolier af genbrugsplast og helt ny plast?
Download

Links

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

 

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

50 år 16. august 2017: Forskningschef Ruut Peuhkuri, Heksehøjen 5B, 4700 Næstved10.8.2017 11:23pressemeddelelse

Når Ruut Peuhkuri skal rense hovedet eller samle tankerne, er det bedste hun ved at cykle langs markerne på de små landeveje. Derfor springer hun flere gange om ugen på racercyklen i sit hjem i Næstved og cykler de 45 km til Køge St., hvorfra hun tager S-toget videre til Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Her har hun det seneste år været forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces. Forskere søger hele tiden ny viden og denne viden findes især i mødet mellem de traditionelle forskningsdiscipliner og erhverv, mener Ruut Peuhkuri. Derfor er hendes ambition som forskningschef bl.a. at styrke samarbejdet mellem anvendt forskning på internationalt plan og den danske byggebranche. Ruut Peuhkuri er uddannet civilingeniør, har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er ekspert i bygningsfysik. Hendes forskning har især handlet om fugt i klimaskærmen, og hun har specialiseret sig i fugtdynamik og samspillet mellem

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum