Vejdirektoratet

Cykelstien ved Kærbøl Markvej i Ribe ombygges

Del

Nu skal cykelstien ved Kærbøl Markvej ombygges. Den forlægges, og med ombygningen fjerner Vejdirektoratet en sort plet og forbedrer sikkerheden for cyklisterne ved vejen. Anlægsarbejdet forventes udbudt i maj 2021.

Vejdirektoratet ombygger cykelstien ved Kærbøl Markvej i det nordlige Ribe til en tilbagetrukket cykelsti. Det sker for at forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af ulykker i krydset, da stedet er udpeget som en sort plet, idet der her er registreret flere uheld med cyklister.

Den nuværende cykelsti forlægges, så den trækkes væk fra Varde Hovedvej ved Kærbøl Markvej og får et lille sving på begge sider af Kærbøl Markvej. Ombygningen vil berøre cirka 20 meter på begge sider af vejen.

Cyklisterne får med ombygningen af cykelstien vigepligt ved Kærbøl Markvej. Trafikanter på Kærbøl Markvej vil derfor kunne køre helt frem til Varde Hovedvej, inden de har vigepligt for trafikken på Varde Hovedvej. Dette giver også bedre oversigt ad Varde Hovedvej for ventende trafikanter.

I forhold til planlægning og kommende udbud har Vejdirektoratet fokus på en hurtig gennemførelse af ombygningen.

”Vi har i forberedelserne af projektet slået flere faser sammen. Det betyder, at vi er klar med et detailprojekt, så snart vi har fundet en entreprenør til opgaven. På den måde har vi forberedt et projekt, der kan gennemføres hurtigt,” siger fagkoordinator Charlotte Veiss-Pedersen fra Vejdirektoratet.  

Opgaven udbydes via Dynamisk Indkøbssystem, der ligeledes sikrer et hurtigt udbud og dermed anlægsstart.

”Entreprisen udbydes som et DIS-udbud, så vi kan få et hurtigere udbud og komme i gang i marken. Alle entreprenører kan tilmelde sig Dynamisk Indkøbssystem, hvis de ønsker at byde på opgaven. Vi forventer at sende opgaven i udbud i maj, og forventeligt er cykelstien ombygget i juni 2021,” siger Charlotte Veiss-Pedersen.

Trafikale konsekvenser

I anlægsperioden vil Kærbøl Markvej blive spærret for trafik. Trafikken på Varde Hovedvej vil kun i mindre grad blive berørt af ombygningen.

Der vil i korte perioder blive arbejdet tæt på Varde Hovedvej, og hastigheden vil i disse perioder blive nedsat til 50 km/t på hovedvejen.

Cykelstien ved Kærbøl Markvej forventes at være ombygget i juni 2021.

Ombygningen er igangsat med aftalen ”Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020” indgået mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Kontakter

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet lægger ny klimavenlig asfalt på Sønderjyske Motorvej ved Kolding12.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra lørdag den 15. maj og cirka 6 uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt med ny, klimavenlig asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding. Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og frakørselsrampe 64 Motorvejskryds Kolding Vest. Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Arbejdet vil blive udført i to etaper. Etape 1 foregår mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og tilkørselsrampe 65a Kolding S. Arbejdet vil på hverdage blive udført som aften- og natarbejde fra klokken 18.00 – 06.30, dog på fredage fra klokken 19.00 – 08.30. På lørdage arbejdes der fra klokken 18.00 – 10.00 og på søndage fra klokken 18.00 – 06.00 Konkret vil asfaltarbejdet i etape 1 få følgende konsekvenser: I arbejdsperiod

Udsigt til tæt trafik i Kristi Himmelfartsferien11.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Om få dage starter Kristi Himmelfartsferien, der traditionelt er en ferie med periodevis tæt trafik og længere rejsetid på de hjemlige veje. Vejdirektoratet opfordrer til at følge myndighedernes anbefalinger, så vi alle kan komme trygt og sikkert gennem ferieperioden. Vi forventer, at mange vil søge mod sommerhusområderne for at tilbringe de ekstra fridage dér. Derfor kan der periodevist opstå tæt trafik og forlænget rejsetid på udvalgte strækninger. Det gør sig særligt gældende på udrejsedagene, altså onsdag den 12. maj fra kl. 14:00-19:00, hvor ferietrafikken vil blande sig med myldretidstrafikken, samt selve Kristi Himmelfartsdag den 13. maj i tidsrummet 11:00-14:00. Disse dage vil trafikken hovedsageligt bevæge sig vestover fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej samt via rute 21 Holbækmotorvejen mod Sj. Odde. Hjemrejsetrafikken forventes at være på sit højeste søndag den 16. maj i tidsrummet 12:00-16:00 og vil især bevæge sig fra vest mod

Ny slags vejstribe kan ses bedre i mørke og regn8.5.2021 08:15:00 CEST | Pressemeddelelse

De fleste trafikanter kender nok oplevelsen af, at det kan være svært at se vejstriberne i mørke og vådt vejr – med den utryghed, som det fører med sig. Denne oplevelse skulle meget gerne blive reduceret på de store veje i fremtiden. I de kommende år udskifter Vejdirektoratet nemlig løbende vejstriberne - altså de vognbanelinjer, der adskiller kørersporerne - på statsvejnettet med en ny form for striber, der er markant nemmere at se i mørke og vådt vejr. ”De nye vejstriber er lavet på en måde, der gør dem mere synlige i lyset fra billygterne, når det er mørkt og regnvejr,” fortæller Michael Ruben Anker Larsen fra Vejdirektoratet. ”Det vil forhåbentlig øge trygheden hos trafikanterne, samtidig med at det forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden ude på vejene.” Hemmeligheden bag de nye vejstriber er, at de ikke udgøres af én sammenhængende linje som de nuværende. I stedet er de opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører, der tilsammen udgør en vejstribe. Disse små mark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum