Astma-Allergi Danmark

Corona kvæler lungefunktionsmåling i sundhedsvæsenet

Del

Debatindlæg: Antallet af lungefunktionsmålinger er faldet drastisk under Corona-pandemien. Det kan få store konsekvenser for landets 300.000 borgere med astma. Det er derfor afgørende, at sundhedsvæsenet lever op til sit ansvar og udstikker klare retningslinjer for udredning og behandling af astma og andre allergiske sygdomme under Corona.

Af Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark

Danske regioner melder om stort fald i målinger af lungefunktion i almen praksis under Corona-pandemien. Det skyldes en naturlig frygt for smitte, når patienter skal puste under lungetesten. Men det kan få store konsekvenser, hvis vi ikke opdager nye personer med astma i en tid, hvor den forventede stigning i astma-tilfælde er stejlt opadgående. Astma koster hvert år samfundet milliarder af kroner og nedsætter dagligt livskvaliteten for over 300.000 danskere.

En lungefunktionsmåling viser, hvor meget og hvor hurtigt et menneske kan puste luften ud af lungerne og er en af de vigtigste lungemedicinske undersøgelser til at diagnosticere og behandle mennesker med astma. Men allerede i september sidste år var antallet af målinger mere end halveret. Det er bekymrende og manglen på udredninger kan føre til flere tilfælde af alvorlig sygdom og skabe et stort efterslæb i behandlingen, når Corona-pandemien er ovre. Det er derfor afgørende, at sundhedsvæsenet lever op til sit ansvar for at udrede og behandle astma og andre allergiske sygdomme. Også i Coronatid.

Løsningen kan dog ligge lige for: Ved at anvise nye retningslinjer for brug af værnemidler og procedure ved målingerne, kan vi minimere berøringsangsten. Dansk Selskab for Almen Medicin kan med fordel udarbejde en vejledning med fokus på afstand og skærpede krav til udluftning og hygiejne og påbud om negativ covid19-test inden måling.

Det er imidlertid ikke kun i almen praksis og under Corona epidemien, at vi er vidne til færre lungefunktionsmålinger. Tidligere viste ’Databasen for astma i Danmark for 2019’, at ingen af de fem regioner lever op til de fastsatte kvalitetskrav. Faktisk bliver undersøgelsen kun gennemført på 80 procent af patienterne på landsplan. På hospitalsniveau gennemfører flere afdelinger med relativt mange patienter kun lungefunktionsmålinger på mindre end hver anden patient.

Kontrollen af lungefunktion hos mennesker med astma er altså ikke særlig opløftende for patienter i det samlede sundhedssystem og det ser derudover ud til, at der er store forskelle på standarden afhængig af, hvor i landet, man bor – der er en geografisk ulighed midt i det hele.

Det betyder, at der er stor risiko for, at mange ikke får den rigtige behandling. Nye astmapatienter bliver måske ikke opdaget, og allerede kendte bliver ikke altid kontrolleret, så behandlingen eventuelt kan blive justeret.

I Astma-Allergi Danmarks Rådgivning hører vi folk fortælle, at de gennem 4-19 år med astmamedicin aldrig har hørt om årlig kontrol med lungefunktionsmåling, men blot løbende får en ny recept eller mere medicin. Og vi hører alt for mange eksempler på, at patienter med øgede vejrtrækningsproblemer stadig ikke får målt deres lungefunktion eller får reguleret deres medicin.

Data fra astmadatabasen viser også, at mange ikke får foretaget en allergitest – de ved altså ikke, hvad der udløser eller kan være med til at udløse deres astma. Spørgsmål til patienterne, om de ryger står det øjensynligt også noget sløjt til med.

Allergier er det vigtigt at udrede for. Manglende kendskab til, hvad der udløser eksempelvis astmasymptomer, gør det vanskeligt at give en relevant behandling og at tage hensigtsmæssige forholdsregler. Vi må håbe, at testningen bliver foretaget på et andet tidspunkt eller et andet sted, ellers ser det sort ud.

I Astma-Allergi Danmark er vi patienternes stemme. Vi slår et slag for en fokuseret indsats, der kan vende kurven, så flere udredes for både astma og allergi. Det er er derfor magtpåliggende, at vi hurtigt og med fornyet styrke får vendt udviklingen med de manglende udredninger flere steder i sundhedsvæsenet. Det kan ganske enkelt ikke nytte, at mennesker bliver syge, fordi de bliver overset. Astma er en alvorlig sygdom, som skal opdages, behandles og forebygges, og det er dybt bekymrende, at vi nu ser et markant fald i antallet af lungefunktionsmålinger i en tid, hvor astmabehandlingen skal optimeres og ikke forringes.

Over 300.000 mennesker har astma. Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og i en skoleklasse sidder der 2-3 elever, der har astma. Astma findes i alle aldre og opfølgning på behandling gennem regelmæssig lungefunktionsmåling er helt nødvendig, og her i Coronatid står det åbenbart sløjere til.

Vi beder derfor om politisk handling og konkrete retningslinjer, så vi også kan mindske det efterslæb, der kommer efter en Corona-tid med negligering af centralt sygdomsområde, der påvirker en stor del af den danske befolkning.

Nøgleord

Kontakter

Andreas Westergaard
Kommunikationschef
Astma-Allergi Danmark
Tlf. 53 59 32 80
aw@astma-allergi.dk

Vedhæftede filer

Information om Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark
Astma-Allergi Danmark
Universitetsparken 4
4000 Roskilde

43 43 59 11http://www.astma-allergi.dk/

Følg pressemeddelelser fra Astma-Allergi Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Astma-Allergi Danmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum