Globenewswire

Conferize A/S

Del

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S

Selskabsmeddelelse Nr. 3/2021
København, 5. marts 2021


Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S

Fredag den 5. marts 2021 kl. 12.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

  1. Valg til bestyrelsen
    1. Valg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen
  2. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser
    1. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer
    2. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
  3. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

ad punkt 1.a
Nicolai Bille Krogh blev valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Claus Bretton-Meyer (formand), Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh.

ad punkt 2.a
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 til at gennemføre kapitalforhøjelser med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 7.730.457 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtidigt, at vedtægternes pkt. 4.4 ophæves.

ad punkt 2.b
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.3 til at gennemføre kapitalforhøjelser uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 2.000.000 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

ad punkt 3.
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.


Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK