Business Wire

COGNITE

Del

Cognite er blevet tildelt en kontrakt med Statnett, Norges statsejede forsyningsnetoperatør, om at levere datakontekstualiseringsplatform og digitale løsninger inden for smart bygningsadministration og elforsyningsanalyse

Cognite har fået tildelt tre kontrakter af Statnett , der driver Norges elforsyningsnet, til at udvikle og levere en datakontekstualiseringsplatform og digitale løsninger inden for elforsyningsanalyse og smart bygningsadministration.

Ved at vælge Cognite får Statnett adgang til skalérbar, cloud-baseret teknologi, der vil hjælpe forsyningsnetoperatøren med at opnå sine ambitiøse digitaliseringsmål. Energiovergangen afhænger til dels af et robust forsyningsnet, der kan integrere nye vedvarende energikilder og håndtere en stigende elektrificering af samfundet. Frigjorte, kontekstbaserede data vil være med til at drive den overgang.

”Dette partnerskab styrker vores ambition om at blive mere datadrevne i vores beslutningsprocesser. Vi udvikler digitale løsninger og gør dem tilgængelige for vores hovedaktiviteter, hvilket hjælper os med at øge vores effektivitet, forbedre vores kundesvartider og nedbringe omkostninger,” siger Beate Sander Krogstad, administrerende direktør for IT hos Statnett.

Cognite og Statnett har i løbet af de seneste to år deltaget i et forsknings- og udviklingsprojekt for at finde bedre måder og mere effektive måder at forespørge og håndtere data inden for energisystemområdet. F&U-samarbejdet afdækkede et behov for en datakontekstualiseringsplatform, en software-løsning, der kombinerer data og metadata fra forskellige kilder og systemer.

Som en del af aftalen tildelt af Statnett vil Cognites industrielle DataOps-platform, Cognite Data Fusion , blive brugt som en del af Statnetts dataplatform. Flere end 50 industriselskaber verden over, blandt dem Hafslund E-CO, Aker BP og OMV, bruger Cognite Data Fusion til at operere og producere på en smartere, sikrere og mere bæredygtig måde. Med hensyn til Statnett vil Cognite Data Fusion give applikationer og analytikere adgang til kontekstbaserede data, og gøre Statnett i stand til at udvikle nye, relevante applikationer oven på kontekstualiseringsplatformen.

”Cognites løsninger kan hjælpe med at digitalisere energiforsyningsindustrien, og Statnett vil nu være i stand til at inkorporere disse løsninger i sin drift. Mens dette partnerskab starter, vil jeg også gerne udvide invitationen til andre interesserede parter til at kontakte os, så vi kan se på yderligere muligheder for samarbejde,” siger John Markus Lervik, administrerende direktør for Cognite.

Hurtigere analyse, smartere vedligeholdelse

Et af de områder, hvor Cognites løsninger vil blive brugt, er i elforsyningsanalyse (Power System Analysis, PSA). Efterhånden som elektrificeringen af samfundet accelererer, er elforsyningsoperatører som Statnett nødt til at tilkoble nye energiproduktionssystemer og forbrugere til nettet på en sikker og effektiv måde. For at kunne behandle nettilslutningsapplikationer er analytikere nødt til at undersøge store datamængder for at afgøre, om nettet skal opgraderes for at kunne håndtere den øgede belastning.

I og med at al relevant information for at behandle nettilslutningsapplikationer er tilgængelig på et sted, kan Statnetts analytikere behandle nettilslutningsapplikationer mere effektivt. Dette vil gøre Statnetts arbejdsgange mere strømlinede og hjælpe elforsyningsoperatøren med at hjælpe kunder igennem tilslutningsprocessen.

Cognite vil også bidrage med teknologi til smart bygningsadministration (Smart Asset Management, SAM). I dag udfører Statnett regelmæssig vedligeholdelse af transformere, højspændingsledninger, gasisolerede transformatorstationer og de andre dele, der udgør elforsyningsnettet. Med bedre adgang til kontekstbaserede data i Cognite Data Fusion er Statnett bedre i stand til at afgøre tilstanden af de forskellige dele, og hvordan dette vil forandre sig over tid.

Cognites bud på kontrakten fik tildelt den højeste samlede score som en del af den åbne licitationsproces (request for proposals, RFP). Cognites bud udviste en høj grad af ekspertise og imødekom Statnetts tekniske og sikkerhedsrelaterede krav.

Om Cognite

Cognite er en global industriel SaaS-virksomhed (software-as-a-service), der understøtter den digitale datadrevne transformation i fuld skala verden over i industrier med tunge aktiver. Vores kerneprodukt, Cognite Data Fusion (CDF), er en industriel datadrift- og datakontekstualiseringsplatform, der sætter rå data ind i en virkelig industriel kontekst, muliggør hurtig applikations- og løsningsdesign i målestok. CDF driver virksomheder med kontekstualiserede OT/IT/ET-data til at udvikle løsninger, der øger sikkerheden, bæredygtigheden, effektiviteten og øger omsætningen. Besøg os på www.cognite.com og følg os på Twitter @CogniteData eller LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com