AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

CO2-afgift giver ikke råd til selskabsskattelettelser

Del

Provenuet fra regeringens grønne skattereform er ikke velegnet som finansiering af en permanent lettelse af selskabsskatten, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Provenuet forsvinder nemlig i takt med, at Danmark bevæger sig mod at være C02-neutral i 2050.

GRØN OMSTILLING

Hvis politikerne vil bruge provenuet fra CO2-afgiften efter 2030 på at lette selskabsskatten permanent, giver det plads til at sænke selskabsskatten med blot 0,04 procentpoint.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet beregninger på baggrund af tal fra regeringens udspil til en grøn skattereform.

”Der har været røster fra erhvervslivet og de borgerlige partier om at bruge provenuet fra CO2-afgiften på selskabsskattelettelser, men i takt med at provenuet svinder ind til nul frem mod 2050, vil der kun være plads til at lempe selskabsskatten med 0,04 procentpoint, hvis reformen skal være finanspolitisk holdbar,” siger Gustav Elias Dahl, analytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Idéen om at tilbageføre provenuet fra CO2-afgiften til virksomhederne gennem en lettelse af selskabsskatten stammer fra en ekspertgruppe nedsat af aftalepartierne bag en grøn skattereform. Ekspertgruppen har fremlagt forskellige afgiftsmodeller, hvor model 1 lægger op til at give erhvervslivet en selskabsskattelettelse som kompensation for den øgede belastning fra CO2-afgiften.

”Provenuet fra CO2-afgiften er ikke velegnet til at finansiere permanente ændringer i selskabsskatten, fordi CO2-afgiften i sagens natur kun giver en midlertidig indtægt. Når dansk produktion er helt omstillet, vil der ikke længere være et provenu fra CO2-afgifter,” siger Gustav Elias Dahl.

Selskabsskattelettelse kompenserer ikke de ramte virksomheder

Ekspertgruppens beregninger viser, hvilke brancher der får glæde af en eventuel selskabsskattelettelse. Det er særligt den finansielle sektor, handelsbranchen og serviceerhvervene, som vil få gavn af selskabsskattelettelserne i ekspertgruppens model 1.

”En lempelse af selskabsskatten som kompensation for en CO2-afgift vil ikke bare være ganske lille, den vil også ramme skævt. Selskabsskattelettelsen vil simpelthen ikke kompensere de virksomheder, der bliver ramt af en CO2-afgift,” siger Gustav Elias Dahl.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

  • Bruges provenuet fra CO2-afgiften efter 2030 på en permanent selskabsskattelettelse giver det plads til at sænke selskabsskatten med blot 0,04 procentpoint. Hvis den foreslåede omstillingsstøtte på syv milliarder kroner frem mod 2030 også sløjfes og bruges til selskabsskattelettelser, kan selskabsskatten sænkes med samlet 0,06 procentpoint – altså med under én procent.
  • Selskabsskattelettelserne kommer primært brancher med lave CO2-udledninger til gode og fungerer derfor slet ikke som kompensation for de virksomheder, der rammes hårdest af en afgift.
  • Offentlige tilskud til grøn innovation har positive samfundsøkonomiske effekter og kan bidrage til at sikre, at danske virksomheder omstiller sig i stedet for at rykke produktion og udledninger til andre lande.

Overblik: Forventet udvikling i provenuet fra en CO2-afgift

Tabellen viser, hvordan provenuet fra en CO2-afgift kan forventes at udvikle sig i takt med at Danmark bevæger sig mod at være CO2-neutral i 2050 (2022-priser).

- Provenu fra CO2-afgift
2023 -25 mio. kr.
2024 -25 mio. kr.
2025 525 mio. kr.
2026 725 mio. kr.
2027 900 mio. kr.
2028 1000 mio. kr.
2029 1075 mio. kr.
2030 1125 mio. kr.
2031 1069 mio. kr.
2032 1013 mio. kr.
2033 956 mio. kr.
2034 900 mio. kr.
2035 844 mio. kr.
2036 788 mio. kr.
2037 731 mio. kr.
2038 675 mio. kr.
2039 619 mio. kr.
2040 563 mio. kr.
2041 506 mio. kr.
2042 450 mio. kr.
2043 394 mio. kr.
2044 338 mio. kr.
2045 281 mio. kr.
2046 225 mio. kr.
2047 169 mio. kr.
2048 113 mio. kr.
2049 56 mio. kr.
2050 0 mio. kr.

Kilde: AEs på baggrund af Regeringens udspil Grøn skattereform (2022) 

Anm.: Provenuet fra CO2-skatten antages at ophøre lineært i perioden 2030-2050

Kontakter

Billeder

Links

Information om AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlowsgade 14, 1. sal
1651 København V

3355 7710https://www.ae.dk/

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

Følg pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Støj i statistikkerne medfører næsten en fordobling i offentlige fuldtidsbeskæftigede9.6.2022 08:12:56 CEST | Pressemeddelelse

Den offentlige fuldtidsbeskæftigelse er steget under coronakrisen, men næsten halvdelen af stigningen i tallene skyldes støj i statistikkerne som følge af den nye ferielov, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udrulningen af loven har pustet antallet af offentlige beskæftigede op med 15.000 fuldtidspersoner i statistikkerne, men ikke i virkeligheden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum