SG Nordic

Cibus Nordic Real Estate køber SG Nordic

Del

Cibus Nordic Real Estate, et ejendomsselskab noteret på Nasdaq Stockholm, har underskrevet en aftale om at købe SG Nordic. Ejendomsværdien af ​​handlen udgør cirka DKK 2,08 milliarder (cirka EUR 280 millioner).

Cibus Nordic Real Estates kerneforretning er at erhverve, udvikle og forvalte ejendomme af høj kvalitet i Norden med dagligvarekæder som ankerlejere. Det har Cibus Nordic Real Estate gjort i en årrække i Sverige, Norge og Finland.

SG Nordics portefølje består af 34 ejendomme med supermarkeder beliggende i Danmark med udlejningsareal på cirka 76.600 m2. Lejerne er blandt andet Coop Danmark, Salling Group, Dagrofa og Reitangruppen.

Transaktionen forventes afsluttet i løbet af april 2022.

Erez Karti, director & founding partner i SG Nordic:

”For mere end 10 år siden kunne vi se, at der lå en interessant mulighed inden for det supermarked-forankrede ejendomsmarked i Danmark. På det tidspunkt var det en niche uden specialiserede ejendomsselskaber. Siden er det lykkedes os at opbygge en meget solid og diversificeret portefølje, som gennem årene har genereret sikre og voksende cash flows - og bevist sig modstandsdygtig."

“SG Nordics portefølje er en perfekt strategisk tilføjelse til Cibus Nordic Real Estate og vil gøre dem til en pan-nordisk virksomhed. Vi er glade for, at SG Nordic nu ejes af en professionel specialiseret virksomhed som Cibus Nordic Real Estate.”

"Vores vision har vist sig at holde - ikke mindst i de seneste to udfordrende år. Den supermarked-forankrede ejendomssektor har overperformet i denne periode og er blevet en af ​​de mest eftertragtede.

Det har været en stor tilfredsstillelse at lede og udvikle denne særlige sektor i Danmark med succes. Vi ser frem til at gribe nye udfordringer og muligheder andre steder i verden. Vi er samtidig åbne over for igen at bruge vores erfaring, netværk og kompetencer i Danmark, hvor vi har haft rigtig gode oplevelser."

"Vi vil gerne takke Søren Wagner (CEO), Chen Buber (CFO) og det nuværende og tidligere team for deres enorme bidrag siden starten af ​​virksomheden. Vi takker også vores rådgivere, Lundgrens, Colliers og EY, for deres professionelle arbejde med denne transaktion."

For yderligere information og kommentarer kontakt venligst Erez Karti, Director & founding partner.
E-mail: erk@sgnordic.com. Tlf.: +44 77 9943 1366
www.sgnordic.com
www.cibusnordic.com

------------------------------------------------------------------------------

Cibus Nordic Real Estate to acquire SG Nordic

Cibus Nordic Real Estate, a real estate company listed on Nasdaq Stockholm, has signed an agreement to acquire SG Nordic. The property value of the transaction amounts to approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million).

Cibus Nordic Real Estate core business is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. Cibus Nordic Real Estate has been doing this for years in Sweden, Norway and Finland.

SG Nordic portfolio consists of 34 properties with supermarkets located in Denmark with rentable surface of approximately 76,600 square meters. The tenants are - among others - Coop Denmark, Salling Group, Dagrofa and Reitan group.

The transaction is expected to be finalized during April 2022.

Erez Karti, Director and Founding Partner:

“More than a decade ago we identified an interesting opportunity within the supermarket anchored real estate market in Denmark, a sector that had no specialized real estate companies at the time. Since then we have succeeded in building a very solid and diversified portfolio which generated secure and growing cash flows and proved its high resilience throughout the years.”

“SG Nordic’s portfolio is a perfect strategic addition to Cibus Nordic Real Estate and will enable them to become a pan Nordic company. We are pleased that SG Nordic is moving to the ownership of a professional specialized company such as Cibus Nordic Real Estate.”

"The past two challenging years have proven our vision. The supermarket anchored real estate sector has overperformed during this period and became one of the most sought after. We have enjoyed leading and developing this specific sector in Denmark with success. We look forward to embracing new opportunities elsewhere, but would be happy to use our experience, network and skills and return to a market where we had a very good experience."

“We would like to thank Søren Wagner (CEO), Chen Buber (CFO) and the current and past team for their immense contribution since the initiation of the company. We also thank our advisors, Lundgrens, Colliers and EY, for their professional work on this transaction.“

For further information please contact Erez Karti, Director & Founding Partner.

Email: erk@sgnordic.com. Tel.: +44 77 9943 1366. www.sgnordic.comwww.cibusnordic.com

Information om SG Nordic

SG Nordic